31.12.2014
AKADEMİK BAŞARIYA GÖRE
KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
2014–2015 öğretim yılı bahar döneminde “Kurumiçi Yatay Geçiş” yapmak isteyen öğrencilerin 16-23 Ocak 2015 tarihleri arasında başvuru
formunu doldurarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.
Önemle duyurulur,
Öğrenci İşleri
Müdürlüğü
Başvuru Koşulları:
 Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek.
 Geçmek istediği bölümün programında yer alan ortak derslerden başarılı olmak ve öğrenim gördüğü programda, bulunduğu dönemin
sonuna kadar aldığı derslerin notlarına göre belirlenen Genel Not Ortalaması(GNO)’nın en az 1.00 olması.
 Yatay geçiş yapmak istediği bölüme/programa giriş için aranan ÖSYS puanının, yurt içindeki üniversitelerde bu bölüme/programa
ilgili yılda kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması.
Not :Bölümler Arası Yatay Geçiş başvuru formu Öğrenci İşleri Müdürlüğü sayfasında http://oim.ieu.edu.tr/tr/formlar yer almaktadır.
Önemli Not: Kurumiçi Yatay Geçiş başvuruları bütünleme sınavı sonuçlarına göre değerlendirilecektir.
Download

akademik başarıya göre kurumiçi yatay geçiş başvuruları