T.C
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM/PROGRAM:
KONTENJAN
Sıra
No
1
: 57 %10’U 6
Adı Soyadı
AYŞE USLU
Geldiği Üniversite
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(*)Giriş Puanı Üniversitemiz Taban Puanından düşük.
Müracaat
Ettiği
Sınıf/Yarıyıl
1
Giriş Yılı
Giriş Puanı
Üniversitemizin
Taban Puanı
Karar
2013
454,81069
463,44198
(*)RED
Download

Giriş Puanı Ünive