T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEC SÜRE)
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Ruhsat, ehliyet, sigorta, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinden
takoeraf çıktısı, alkol kontrolleri ve tüm evrak ve araç eksikliği kontrolleri
ruhsat, ehliyet, sigorta, takoğraf, irsaliye istenir. Alkol raporu alınarak trafik kaza tespit
tutanağı tanzim edilir.
1
Trafik Kontrol Hizmeti
2
Trafik kazalarında
3
Alkollü Sürücü Belgesi
Tesliminde
1.2. ve 3. kez de Vergi Dairesinden trafik ceza borcu bulunmadığına dair
belge, 2. kez de Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi, 3. kez de Psİko-Teknik
Değerlendirme ve Psikiyatri Raporu , Nüfus Cüzdanı
15 dakika
4
Hızdan El Konulan Sürücü
Belgesi Tesliminde
Nüfus Cüzdanı, Psiko-Teknİk Değerlendirme ve Psikiyatri Raporu
10 dakika
5 dakika
3 Saat
1-Nüfus Cüzdanı
5
100 Ceza Puanından El
Konulan Sürücü Belgesi Tesliminde
2-Biryıl içerisinde birici defa 100 ceza puanını dolduranlardan Trafik ve Çevre Bilgisi Eğitimi
10 dakika
3-Biryıl içerisinden 2. kez 100 ceza puanından alınan Sürücülerden Sürücü Davranışları
Geliştirme Eğitimi belgesi ve Nufüs Cüzdanı
1-Araca ait tescil belgesi
2-Karayolları mali sorumluluk sigortası
6
Otoparkta Bulunan Araç Tesliminde
3-Sürücü belgesi
10 dakika
4-Araç sahibinin kendisi veya Trafik kuruluşundan vereceği muvafakatname yada noter
tarafından verilen vekaletname
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge İstenilmesi veya başvuru eksiksiz belge İle yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanma­
ması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Y e ri:
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan :
Adres
Tel
Fax
E-Posta :
İsim
Ün van
Adres
Tel
Fax
E-Posta
İdari Büro
Böl.Trf.Dnt.Şb.Müd.'lüğü
0 384 213 17 95
0 384 213 17 95
—
:
:
:
:
Yakup KILINÇ
Böl.Trf.Dnt.Şb.Müdür V.
Böl.Trf.Dnt.Şb.Müdürlüğü
0 384 213 17 95
0 384 213 17 95
—
T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPAKLI BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEC SÜRE)
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Ruhsat, ehliyet, sigorta, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinden
takoeraf çıktısı, alkol kontrolleri ve tüm evrak ve araç eksiklisi kontrolleri
ruhsat, ehliyet, sigorta, takoğraf, İrsaliye İstenir. Alkol raporu alınarak trafik kaza tespit
tutanağı tanzim edilir.
1
Trafik Kontrol Hizmeti
5 dakika
2
Trafik kazalarında
3
Alkollü Sürücü Belgesi
Tesliminde
1.2. ve 3. kez de Vergi Dairesinden trafik ceza borcu bulunmadığına dair
belge, 2. kez de Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi, 3. kez de Psiko-Teknik
Değerlendirme ve Psikiyatri Raporu, Nüfus Cüzdanı
15 dakika
4
Hızdan El Konulan Sürücü
Belgesi Tesliminde
Nüfus Cüzdanı, Psiko-Teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Raporu
10 dakika
3 Saat
1-Nüfus Cüzdanı
5
100 Ceza Puanından El
Konulan Sürücü Belgesi Tesliminde
2-Bir yıl içerisinde birici defa 100 ceza puanını dolduranlardan Trafik ve Çevre Bilgisi Eğitimi
10 dakika
3-Biryıl içerisinden 2. kez 100 ceza puanından alınan Sürücülerden Sürücü Davranışları
Geliştirme Eğitimi belgesi ve Nufüs Cüzdanı
1-Araca ait tescil belgesi
2-Karayolları mali sorumluluk sigortası
6
Otoparkta Bulunan Araç Tesliminde
3-Sürücü belgesi
10 dakika
4-Araç sahibinin kendisi veya Trafik kuruluşundan vereceği muvafakatname yada noter
tarafından verilen vekaletname
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanma­
ması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Y e ri:
İkinci Müracaat Yeri
İsim
:
RamazanÇELİK
Unvan
Topaklı Böl.Trf.Dnt.İst.A.
Adres
Topaklı Böl.Trf.Dnt.İst.Amirliği
Tel
: 3845512136
Fax
: 3845512137
E-Posta :
İsim
Ünvan
Adres
Tel
Fax
E-Posta
:
:
Yakup KILINÇ
Böl.Trf.Dnt.Şb.Müdür V.
Böl.Trf.Dnt.Şb.Müdürlüğü
3842131795
3842131795
—
Download

Topaklı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği