T.C
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM/PROGRAM: İKTİSAT BÖLÜMÜ (N.Ö.)
KONTENJAN
: 129…. %10’U ….13
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Halil İbrahim KUTLU
2
Okan MAHMUTOĞLU
3
Baran DOĞAN
4
Remziye ÜNAL
Geldiği Üniversite
Gaziantep Üni.İslahiye İ.İ.B.F.
İktisat (N.Ö)
Gaziantep Üni.İslahiye İ.İ.B.F.
İktisat (N.Ö)
Mardin Artuklu Üni. İ.İ.B.F İktisat
(N.Ö)
Bayburt Üni. İ.İ.B.F. İktisat (N.Ö)
Müracaat
Ettiği
Sınıf/Yarıyıl
Giriş Yılı
1/2
2013
1/2
2013
1/2
2013
1/2
2013
Not: Yatay geçişi kabul edilen ara sınıf öğrencilerine uyum programı uygulanacaktır.
Giriş Puanı
TM 1268,552
TM 1257,415
TM 1252,298
TM 1245,891
Üniversitemizin
Taban Puanı
Karar
TM-1 251,963
KABUL
TM-1 251,963
KABUL
TM-1 251,963
KABUL
TM-1 251,963
RET
T.C
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM/PROGRAM:
KONTENJAN
:
Sıra
No
İKTİSAT BÖLÜMÜ (İ.Ö.)
129…… %10’U ….12
Adı Soyadı
Geldiği Üniversite
Müracaat
Ettiği
Sınıf/Yarıyıl
Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat
1/2
(İ.Ö)
Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat
2
Enis YAĞIZ
1/2
(İ.Ö)
Nurullah ŞÖLEN
Yüzüncüyıl Üni. İ.İ.B.F. İktisat(İ.Ö)
1/2
3
Bilecik Şeyh Edebali Üni. İ.İ.B.F.
Mustafa BAYSAN
1/2
4
İktisat (İ.Ö)
İslam YAŞAR
Yüzüncüyıl Üni. İ.İ.B.F. İktisat(İ.Ö)
1/2
5
Ahmet ÇETİN
Bayburt Üni. İ.İ.B.F. İktisat (İ.Ö)
1/2
6
Melik BEDİR
Bayburt Üni.İ.İ.B.F. İktisat (İ.Ö)
1/2
7
Not: Yatay geçişi kabul edilen ara sınıf öğrencilerine uyum programı uygulanacaktır.
1
Ozan BELGER
Giriş Yılı
Giriş Puanı
Üniversitemizin
Taban Puanı
Karar
2013
TM 1- 258,637
TM-1 233,042
KABUL
2013
TM 1- 249,167
TM-1 233,042
KABUL
2013
TM 1- 244,545
TM-1 233,042
KABUL
2013
TM 1- 246,884
TM-1 233,042
KABUL
2013
2013
2013
TM 1- 240,509
TM 1- 236,312
TM 1- 233,771
TM-1 233,042
TM-1 233,042
TM-1 233,042
KABUL
KABUL
KABUL
T.C
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM/PROGRAM:
KONTENJAN
:
Sıra
No
İŞLETME BÖLÜMÜ (N.Ö.)
139… %10’U …8
Adı Soyadı
1
İsmail BOZYİĞİT
2
Ömer Ali ALTINDAL
Geldiği Üniversite
Bayburt Üni. İ.İ.B.F. İşletme (N.Ö)
Ordu Üni. Ünye İ.İ.B.F.
İşletme(N.Ö)
Müracaat
Ettiği
Sınıf/Yarıyıl
1/2
2013
TM 1-238.346
TM 1-238.114
KABUL
1/2
2013
TM 1-243.058
TM 1-238.114
KABUL
Not: Yatay geçişi kabul edilen ara sınıf öğrencilerine uyum programı uygulanacaktır.
Giriş
Yılı
Giriş Puanı
Üniversitemizin
Taban Puanı
Karar
T.C
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM/PROGRAM:
KONTENJAN
:
İŞLETME BÖLÜMÜ (İÖ)
139… %10’U ….13
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Hasan Andaç ÇAĞLAYAN
2
3
4
5
KübraKORKUT
Ali İhsan GÜNEŞ
Sinem DEMİRBAŞ
Elif TARHANCI
6
Emir Can YÜKSEL
7
8
Serhat ÜZGEN
MevlütTOPAL
9
Müge GÖK
10
Merve ODABAŞILAR
11
Mustafa DAMAR
12
Funda ŞENGÜL
13
Zeynep DURDU
14
Buket PİRİNCÇİ
Geldiği Üniversite
Adnan Menderes Üni. Nazilli İ.İ.B.F.
İşletme (İ.Ö)
Celal Bayar Üni.İ.İ.B.F. İşletme(İ.Ö)
Bartın Üni. İ.İ.B.F. İşletme (İ.Ö)
Aksaray Üni. İ.İ.B.F. İşletme (İ.Ö)
Selçuk Üni.Akşehir İ.İ.B.F İşletme(İ.Ö)
Balıkesir Üni. Bandırma İ.İ.B.F. İşletme
(İ.Ö)
Yüzüncüyıl Üni. İ.İ.B.F. işletme (İ.Ö)
Bartın Üni. İ.İ.B.F. İşletme (İ.Ö)
Adnan Menderes Üni. Nazilli İ.İ.B.F.
İşletme (İ.Ö)
Balıkesir Üni. Bandırma İ.İ.B.F. İşletme
(İ.Ö)
Bingöl Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme (İ.Ö.)
Selçuk Üni.Beyşehir Ali Akkanat İşletme
Fakültesi İşletme(İ.Ö.)
Selçuk Üni.Beyşehir Ali Akkanat İşletme
Fakültesi İşletme(İ.Ö.)
Aksaray Üni. İ.İ.B.F. İşletme (İ.Ö.)
Müracaat
EttiğiSınıf/Yarıyıl
Giriş Yılı
Giriş Puanı
Üniversitemizin
Taban Puanı
Karar
1/2
2013
TM 1-258,555
TM 1-228,977
KABUL
1/2
1/2
1/2
1/2
2013
2013
2013
2013
TM 1-249,995
TM 1-244,625
TM 1-244,589
TM 1-241,131
TM 1-228,977
TM 1-228,977
TM 1-228,977
TM 1-228,977
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
1/2
2013
TM 1-234,215
TM 1-228,977
KABUL
1/2
1/2
2013
2013
TM 1-233,636
TM 1-231,547
TM 1-228,977
TM 1-228,977
KABUL
KABUL
2/4
2012
TM 1-277,539
TM 1-267,589
KABUL
1/2
2012
TM 1-263,563
TM 1-267,589
RET
2/4
2012
TM 1-241,034
TM 1-267,589
RET
1/2
2013
TM 1-222.148
TM 1-228,977
RET
1/2
2013
TM 1-216.495
TM 1-228,977
RET
1/2
2013
TM 1-227,228
TM 1-267,589
RET
Not: Yatay geçişi kabul edilen ara sınıf öğrencilerine uyum programı uygulanacaktır
T.C
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM/PROGRAM: KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö.)
KONTENJAN
: 139…… %10’U …14
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Büşra BOZAN
2
Cumali ARAS
Geldiği Üniversite
Ağrı İbrahim Çeçen Üni.
İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi
(N.Ö)
İstanbul Fatih Üni. Siyaset
Bil.ve Kamu Yön.
Müracaat
Ettiği
Sınıf/Yarıyıl
Giriş Yılı
Giriş Puanı
2/4
2012
3/6
2010
Not: Yatay geçişi kabul edilen ara sınıf öğrencilerine uyum programı uygulanacaktır.
Üniversitemizin
Taban Puanı
Karar
TM 2277,889
TM 2- 316,409
RET
TM 2253,596
TM 2- 349,182
RET
T.C
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM/PROGRAM:
KONTENJAN
:
KAMU YÖNETİMİ (İÖ)
139… %10’U …12
Sıra
No
Adı Soyadı
1
Onur GÜNEŞ
2
Murat TUR
3
Esra KIYAK
4
Nejla ADIBELLİ
5
Okan MAHMUTOĞLU
Geldiği Üniversite
Süleyman Demirel Üni.
İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi (İ.Ö)
Niğde Üni. İ.İ.B.F. Kamu
Yönetimi (İ.Ö)
Mehmet Akif Ersoy
Üni.İ.İB.F. Kamu Yönetimi
(İ.Ö)
Karamanoğlu Mehmetbey Üni.
İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi (İ.Ö)
Gaziantep Üniversitesi
Müracaat
Ettiği
Sınıf/Yarıyıl
Giriş Yılı
1/2
2013
1/2
2013
1/2
2013
1/2
2013
1/2
2013
Not: Yatay geçişi kabul edilen ara sınıf öğrencilerine uyum programı uygulanacaktır.
Giriş Puanı
TM 2274,426
TM 2267,424
TM 2264,900
TM 2252,222
TM 2Puanı belli
değil
Üniversitemizin
Taban Puanı
Karar
TM 2-263,266
KABUL
TM 2-263,266
KABUL
TM 2-263,266
KABUL
TM 2-263,266
RET
TM 2-263,266
RET
T.C
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM/PROGRAM: ÇALIŞMA EONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLŞKİLERİ BÖLÜMÜ
KONTENJAN
:72…… %10’U …7
Sıra
No
Adı Soyadı
Geldiği Üniversite
1
Salih EREN
Pamukkale Üni.
İ.İ.B.F.Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Müracaat
Ettiği
Sınıf/Yarıyıl
Giriş Yılı
Giriş Puanı
Üniversitemizin
Taban Puanı
Karar
2/4
2012
TM 1-299,245
TM 1-294,929
KABUL
Not: Yatay geçişi kabul edilen ara sınıf öğrencilerine uyum programı uygulanacaktır.
Download

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi