Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sıra
1
2
3
4
5
6
Adı Soyadı
Özlem TAŞKIRAN
Ahmet Cem ÇORAL
Muhammed R. KARABURÇ
Faruk AYDIN
Bertan Burak AYTEKİN
Aytaç ALTUNDAĞ*
Sonuç
Asil
Asil
Asil
Asil
Asil
Başarısız
*: Başvuru sahibinin üniversiteye girdiği yıldaki (2013) almış olduğu Y-MF4 puanı Bilişim
Sistemleri Mühendisliği’nin ilgili yıldaki en küçük (taban) Y-MF4 puanından (238.70147)
daha düşük olduğundan yatay geçiş başvurusu uygun görülmemiştir.
Biyomedikal Mühendisliği Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sıra
1
Adı Soyadı
Esra Nur SOYLU
Sonuç
Asil
Enerji Sistemleri Mühendisliği Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sıra
1
Adı Soyadı
Furkan KÖS*
Sonuç
Başarısız
*: 13/08/2014 tarih ve 75850160-301.06/4900 sayılı Ek Madde 1 Uygulama Esaslarına göre,
“2014 ÖSYS sonucunda herhangi bir Yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin 20142015 Eğitim-Öğretim yılı içinde yatay geçiş başvurusu yapamayacaklarından” bahisle
başvurusu uygun görülmemiştir.
Otomotiv Mühendisliği Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Sıra
1
2
Adı Soyadı
Hüseyin HOŞAF
Ömer Faruk ÖZTÜRK*
Sonuç
Asil
Başarısız
*: Aday yerleştiği Yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmamıştır, öğrenci değildir. Ayrıca,
yerleştirme puanı bölümümüzün ilgili yıldaki taban puanından daha düşüktür.
Kayıt Tarihleri
: 08-12 Eylül 2014
Başvuru Yeri
: Öğrenci İşleri Birimi
Gerekli Evraklar : Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 1 Adet Vesikalık Fotoğraf, Eski
Üniversitesine Ait Öğrenci Kimlik Kartı.
Download

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 2014-2015 Eğitim