20.01.2015
2014-2015 öğretim yılı Güz dönemine ait “Dönem Sonu Başarı
Notları”, Bugün (20 Ocak 2015 Salı günü) saat 16:00’ dan itibaren
OASIS-Öğrenci Bilgi Sistemi’nde yayınlanacaktır. Notlar ayrıca
öğrencilerimizin Üniversitemiz tarafından verilen ……..@std.ieu.edu.tr
uzantılı e-posta adreslerine gönderilecektir.
“Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi”ni doldurmayan
öğrenciler notlarını 21 Ocak 2015 tarihinde saat 12:00’dan itibaren
OASIS üzerinden görebileceklerdir.
Önemle duyurulur.
Kayıt-Kabul Müdürlüğü
The "Grade Point Averages" of the 2014-2015 academic year Fall
semester will be announced through OASIS on January 20, 2015 at
4.00 p.m. The grades will also be sent to the e-mails of the students with
……. @std.ieu.edu.tr extension by the University.
The students who did not fill in “Course and Lecturer Evaluation Survey”
can see their grades on January 21, 2015 at 12.00 p.m. on OASIS.
For your information.
Registrar's Office
Download

Bahar dönemi Dönem sonu başarı notlarının e