09.12.2014
DE V AM S I Z Ö Ğ RE N C İ L E R
Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği ilkeler kapsamında öğrencilerin bir dersten başarılı
sayılabilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin de %80’ine katılmaları
zorunludur.
Daha önce öğrencilerimize duyurulduğu üzere, derslerde yeterli devamı sağlamayan
öğrencilerin final sınavlarına girmeleri mümkün olamamaktadır.
2014-2015 öğretim yılı Güz döneminde aldıkları derslerden “Devamsız” olan öğrencilerin
bilgileri(NA notları) 08 Aralık 2014 – 02 Ocak 2015 tarihleri arasında ilgili öğretim
üyeleri/görevlileri tarafından doğrudan OASIS - Öğrenci Bilgi Sistemi’ne girilecektir.
Girilen “NA” notları, kampus içinde panolarda yayınlanmayacaktır. "NA" notları her bir öğrencinin
OASIS’deki transkriptlerinde görünecek ve ayrıca OASIS sistemi üzerindeki mesaj kutuları ile
…….@std.ieu.edu.tr uzantılı e-posta adreslerine bununla ilgili bilgi gönderilecektir.
Öğrencilerimizin "NA" notu olan derslerini sistem üzerinden takip etmeleri önemle duyurulur.
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
NON-ATTENDEES
In the scope of the principles determined by the Higher Education Council, in order for the
students to be successful in a course, they have to attend 70% of the theoretical courses and
80% of the practical courses.
As we have announced before, the students who do not have adequate attendance will not be
able to take final examinations.
The data of the students who received “Non-Attendance” in the courses they have taken in
2014-2015 Academic Year Fall Semester will be entered directly to the OASIS-Student
Information System by the related academician between 8 th of December - 2 nd of January.
The “NA” grades will not be announced on notice boards. The “NA” grades entered to the
system will be indicated on the transcript of each student in OASIS and a message will be sent to
the e-mails of the students with …..@std.ieu.edu.tr extension through the system.
The students should follow their courses with “NA” grade through the system.
Student Affairs Directorate
Download

NON-ATTENDEES