GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA EĞİTİM GÖREN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ VE
MEZUNLAR İÇİN (GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELER)
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
BAŞVURUSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Önemli Tarihler
30 Aralık 2014 – 04 Ocak 2015
(saat 23:59’a kadar)
Ön kayıtlar http://ogris.gazi.edu.tr/ web sitesi
adresinden yapılacaktır.
07 Ocak 2015
Ön kayıt ve kontrol listelerinin web sayfasında
ilan edilmesi
09 Ocak 2015
Varsa belgelerle birlikte gerekli düzeltmelerin
yapılması (Saat 17:00’a kadar ilgili evraklarla
[transkript v.b.] aşağıda iletişim bilgilerinde
belirtilen faks numarasına müracaat edilmelidir)
13 Ocak 2015
Sonuçlar http://ogris.gazi.edu.tr/ web sitesinde
ilan edilecektir
15 – 16 Ocak 2015
19 Ocak 2015; 21 Ocak 2015; 23 Ocak 2015
Kesin kayıt (09.00-12.30 / 13.30-17.00)
Yedek kayıt (09.00-12.30 / 13.30-17.00) (Listede
yedek
olarak
ilan
edilenler
ücret
yatırmayacaklar, kesin kayıt hakkı kazandıkları
takdirde ücret yatıracaklardır.) Not: Yedek
listeleri http://ogris.gazi.edu.tr/ web sitesinde
ilan edilecektir.
Ön Kayıt İçin Başvurabilecek Adaylar:
1. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 2., 3. ve 4. sınıfta eğitim görmekte olan Üniversitemiz
öğrencileri,
2. MEZUN ÖĞRENCİLER: Gazi Üniversitesi ve diğer üniversitelerin EK-1’deki ilgili
Programlarından (örgün, açıköğretim veya uzaktan eğitim yoluyla) mezun olmuş adaylar.
ÖNEMLİ NOT:
1. Bazı programlarda kontenjanların dolmaması durumunda program içi ve programlar arasında
aktarmalar yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgi alabilmek için 16 Ocak 2015 tarihinden itibaren
üniversitemiz (http://gef.gazi.edu.tr) web sayfasının takip edilmesi gerekmektedir.
2. EK-1’deki Programlara
müracaat edenlerin sıralama işlemlerinde 4’lük not sistemi
kullanılacağından müracaat eden tüm adaylar çevrimiçi (online) başvuru esnasında 4’lük not
sistemi ile giriş yapacaklardır.
a) Üniversitelerinde 4’lük not sistemi kullanılmayıp, 100’lük not sistemi kullanılan diğer
üniversite öğrencileri, varsa üniversiteleri tarafından kullanılan 4’lük not sistemi dönüşüm
tablolarını yoksa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen dönüşüm
tablosunu(https://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d7204
4-c756-4302-ab26-91af35f45f43) kullanarak, genel not ortalamalarını internet üzerinden
gireceklerdir (Adayların üniversiteleri tarafından belirlenen dönüşüm tabloları veya
transkriptlerinde bu durumu gösteren bilginin; onaylı olarak kayıt esnasında sunulması
zorunludur).
b) Gazi Üniversitesinde halen eğitim görmekte olan 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri internet
üzerinden kayıt işlemleri esnasında genel not ortalamalarını girmeyeceklerdir. Bu bilgi
internet üzerinden ön kayıt esnasında sistem tarafından otomatik olarak yüklenecektir.
c) Gazi Üniversitesi mezunları Üniversitemiz tarafından verilen 4’lük not sistemini
kullanacaklardır. Kesinlikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı dönüşüm tablosunu
kullanmayacaklardır.
3. Öğrencilerin ön kayıt sırasında onayladığı bilgi ile kesin kayıt esnasında sunduğu belgelerde
tutarsızlık olduğu takdirde öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir.
4. Tahsis edilecek kontenjanın % 75’i başvuru koşullarını sağlayan Gazi Üniversitesi’ne devam
eden 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, % 25 kontenjan ise Gazi Üniversitesi ve diğer
üniversitelerin örgün, açıköğretim veya uzaktan eğitim programlarından mezun olan
öğrencilere ayrılacaktır.
Tahsis edilen kontenjandan fazla ön kayıt müracaatı olması durumunda Üniversitemiz Senatosu
Kararına göre belirlenen aşağıdaki kriterler doğrultusunda sıralama ve yerleştirme yapılacaktır.
Adayları Sıralama Kriterleri ve Hesabı:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞTİRME PUANI (YP):
1. Sıralama işlemi, sırasıyla sınıf düzeyi ve genel not ortalamasına göre yapılacaktır.
2. Kontenjandan fazla aday başvurusu olması durumunda daha üst sınıflarda olan
adaylara öncelik verilecektir.
3. 2. madde kapsamında adaylar, öncelikle en yüksek sınıftan başlamak üzere, en yüksek
genel not ortalamasından en düşük genel not ortalamasına doğru kendi sınıfları
içerisinde sıralanacak ve yerleştirme işlemi yapılacaktır.
4. Bu sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday ASİL olarak ilan edilecek, kalan
adaylar ise YEDEK olarak ilan edilecektir.
Bölüm kontenjanının 5 olması ve 7 adayın başvurusu durumunda;
Örnek yerleştirme işlemi:
Yerleştirme öncesi durum:
ADAY-1
3. Sınıf
3.78
ADAY-2
2. Sınıf
3.54
ADAY-3
3. Sınıf
3.14
ADAY-4
3. Sınıf
3.90
ADAY-5
4. Sınıf
3.61
ADAY-6
4. Sınıf
3.50
ADAY-7
4. Sınıf
3.80
ADAY-7
4. Sınıf
3.80
ASİL 1. Sıra
ADAY-5
4. Sınıf
3.61
ASİL 2. Sıra
ADAY-6
4. Sınıf
3.50
ASİL 3. Sıra
ADAY-4
3. Sınıf
3.90
ASİL 4. Sıra
ADAY-1
3. Sınıf
3.78
ASİL 5. Sıra
ADAY-3
3. Sınıf
3.14
YEDEK 1. Sıra
ADAY-2
2. Sınıf
3.54
YEDEK 2. Sıra
Yerleştirme sonrası durum:
Yukarıda yapılan sıralamalar esnasında yaşanabilecek puan eşitliği durumlarında yaşı küçük
olan adaylara öncelik verilecektir.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN
YERLEŞTİRME PUANI (YP):
1. 2014 yılında mezun olan öğrenciler için Yerleştirme Puanı (YP);
YP= Genel not ortalaması x 1
2. 2013 ve öncesi yıllarda mezun olan öğrenciler için Yerleştirme Puanı (YP);
YP= Genel not ortalaması x 0,90
formülüyle hesaplanacaktır.
Bu durum sonrası oluşacak puan eşitliğinde yaşı küçük olan adaylara öncelik verilecektir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a) Kayıt formu (Kayıt esnasında Gazi Eğitim Fakültesinden temin edilecektir.),
b) Onaylı lisans not transkripti,
c) Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diplomanın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin
aslı ibraz edilerek, Aslı Gibidir onaylı fotokopisi teslim edilecek),
d) Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi,
e) 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No ile adınızı ve soyadınızı yazınız.),
f) Kayıt ücreti (I. taksit) banka dekontunun aslı,
g) 4’lük not sistem dönüşüm tablosu (100’lük not sistemi kullanan üniversiteler için),
h) Gazi Üniversitesi 2., 3. ve 4. sınıfta olan ve yukarıdaki başvuru kriterlerini sağlayan
öğrencilerin (mezun öğrenciler hariç) öğrenci belgesi ve transkript getirmelerine gerek yoktur.
Felsefe Bölümü öğrencileri: En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını gösterir belgeyi,
Sosyoloji Bölümü öğrencileri: En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını
gösterir belgeyi,
kesin kayıt esnasında sunmaları gerekmektedir.
Kesin Kayıtta:
Başvurular şahsen veya noterden alınan vekâlet yolu ile yapılacaktır.
Eksik evrak ile kayıt işlemi yapılmayacaktır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları
15 – 16 Ocak 2015 tarihleri arasında mesai saatleri (09.00-12.30 / 13.30-17.00) içerisinde
yapılacaktır. KAYITLAR İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ (http://gef.gazi.edu.tr) web adresinde 14 Ocak
2015 günü yayınlanacaktır.
Kayıt Yeri
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
A Blok Bodrum Kat Bilgisayar Laboratuvarları
Teknikokullar/Beşevler Yenimahalle-ANKARA
Program Ücreti ve Ödeme Tarihleri
Program ücreti 2.054 TL (İki bin elli dört Türk Lirası) olup ödemeler aşağıda belirtilen ödeme
tarihlerine göre yapılacaktır. Yapılan ödemeler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
Ödeme Tarihleri
Taksit
Ödeme Miktarı
Ödeme Tarihleri
1. Taksit
1027 TL
15 – 16 Ocak 2015
2. Taksit
1027 TL
Tarihi ilan edilecektir.
Adayların kesin kayıt ücretini yatıracakları hesap numarası aşağıda belirtilmiştir:
Gazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Halkbank Gazi Üniversitesi Şubesi
Şube Kodu
: 1294
Hesap No
: 06000149
İBAN NO
: TR060001200129400006000149
Dekontun açıklama bölümünde;
•
Başvuranın Adı-Soyadı
•
T.C. Kimlik Numarası
•
“Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı-Kayıt Ücretinin 1. Taksiti” olduğunun
belirtilmesi gerekmektedir.
•
Kayıt esnasında öğrencinin isminin bulunduğu dekont isteneceğinden, para yatırma
işleminde mutlaka dekont alınabilen işlem yapılmalı, ücret kesinlikle bankamatiklerden
yatırılmamalıdır.
•
Kesin
kayıt
yapıldıktan
sonra
ödemeler
hiçbir
şekilde iade
edilmeyecektir.
Bu
nedenle koşullarınızın uygunluğunu kontrol ettikten sonra program ücretini yatırınız.
İletişim Bilgileri
Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü
Tel No : 0 312 202 80 77 – 0 312 202 80 78
Fax
: 0 312 223 86 93
AÇIKLAMALAR:

Güncel
bilgi
ve
açıklamaların
takibi: Bilgi
almak
istediğiniz
konularla
ilgili
(http://gef.gazi.edu.tr) web sayfamız takip edilmelidir. Formasyonla ilgili her türlü güncel bilgi,
açıklama, program ve değişikliklere web sayfamızdan ulaşılabilir.

Ders muafiyet başvuruları: Başvuru dilekçeyle derslerin başladığı ilk haftada alınacak ve
Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programına İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda değerlendirilecektir. Sonraki haftalarda
başvurular dikkate alınmayacaktır. Muafiyet başvuru dilekçesi ekinde, onaylı ders içerikleri ve
transkript bulunmak zorundadır. Muaf sayılan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.

Derslere devam zorunluluğu: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı
öğrenciler, Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler. İlgili
yönetmelik doğrultusunda, öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80
oranında devamları zorunludur. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.
Download

duyurusu - Gazi Üniversitesi