T.C
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
BAŞVURU KILAVUZU
AĞUSTOS 2014
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMLARI
Lisansüstü Kontenjanların İlanı
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına
Otomasyon Sistemi Üzerinden Başvuruların Alınması
Ağustos 2014
25–29 Ağustos 2014
Sınav Sonuçlarının İlanı
02 Eylül 2014
Saat: 10.00-14.00
02 Eylül 2014
Saat: 10.00-14.00
03 Eylül 2014
Tezli Yüksek Lisans Programlara Kesin Kayıt Tarihi
08-12 Eylül 2014
Ders Kayıtlarının Yapılması
08-12 Eylül 2014
Tezsiz Yüksek Lisansa Otomasyon Sistemi Üzerinden Başvuruların Alınması
Tezsiz Yüksek Lisans Sonuçlarının İlanı
01-05 Eylül 2014
Tezsiz Yüksek Lisans Ders Kayıtlarının Yapılması
08-12 Eylül 2014
Yatay Geçiş Başvuru Tarihi
25–29 Ağustos 2014
Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Yazılı ve Mülakat Sınavı
Doktora Programları İçin Yazılı ve Mülakat Sınavı
08 Eylül 2014
NOT:
1. Başvurular http://debs.cumhuriyet.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx?lang=tr-TR internet adresinden yapılacaktır.
2. Başvurular sırasında herhangi bir belge istenmeyecek, başvuran adayların beyanları esas alınacaktır. Adaylar, yukarıdaki
internet adresinden veya Enstitümüzün ana sayfasındaki “Enstitü Otomasyonu” linkinden sisteme girerek kişisel ve eğitim
bilgileri ile ALES vb. bilgileri doldurup onayladıktan sonra sınava girmeden önce Enstitüye gelerek “Sınav Giriş Belgesi”
ni alacaklardır.
3. Adaylardan, başvuru sırasında belge istenmediğinden kazanmaları hâlinde bu duyuruda belirtilen kesin kayıt belgelerini ibraz
etmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen veya başvuru sırasında yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen
adayların lisansüstü sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu adayların yerine sıralamaya giren ve
şartları uyan diğer adaylar, kesin kayıt hakkı kazanacaktır.
4. Adaylar, diploma veya transkript belgelerinde 4’lük not birimlerinin 100’lük not sisteme göre karşılığı varsa otomasyon
sistemine bu not girilecektir. Diploma ve transkripte 100’lük not karşılığı bulunmayan adaylar için YÖK Dönüşüm
Tablosu kullanılacaktır.
5. Tezsiz Yüksek Lisans Başvurularında ALES puanı olanlar en yüksek ALES Puanını gireceklerdir.
6. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
Dikkat! Otomasyon Sistemine 100’lük Not Girilecektir.
Boş Kontenjanlar İçin Ek Yerleştirme Tarihleri
Boş Kalan Kontenjanların İlanı
15 Eylül 2014
Boş Kalan Kontenjanlara Girmeye Hak Kazanan Adayların Kayıtları
16-19 Eylül 2014
BAŞVURU ADRESİ:
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel: (Santral): 0 (346) 219 10 10
-
Antropoloji, Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Ed., Felsefe ve Sosyal Hizmet Anabilim Dalları: 219 10 10-3317
İşletme, Kamu Yönetimi Anabilim Dalları: 219 10 10-3315
Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalları: 219 10 10-1366
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Maliye, Müzik, Ekonometri, Çalışma Eko. ve End. İlişkileri ve İktisat Anabilim Dalları: 219 10 10-3318
Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı
e-posta: [email protected]
Not: Sınavlar Ana Bilim Dalının bulunduğu dersliklerde yapılacaktır.
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
LİSANSÜSTÜ KONTENJAN TABLOSU
Antropoloji Anabilim
Dalı
Kontenjan
Sayısı
ALES
Puanı
Lisans
Not
Ort.
ALES
Puan
Türü
Tezli Yüksek Lisans
9*
55
55
Eşit
Ağırlık
*
Özel Şartlar
Antropoloji mezunu olmak
Sosyal Antropoloji Bilim Dalı 3, Paleoantropoloji Bilim Dalı 3, Fiziki Antropoloji Bilim Dalına 3 öğrenci alınacaktır.
Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkiler
Anabilim Dalı
Kontenjan
Sayısı
ALES
Puanı
4
55
3*
55
Lisans
Not
Ort.
Tezli Yüksek Lisans
ALES
Puan
Türü
Eşit
Ağırlık
Eşit
Ağırlık
Özel Şartlar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi
mezunu olmak.
Alan dışı lisans mezunları
* 1 Sosyoloji, 1 Psikoloji ve 1 Hukuk mezunu olmak. Başvuru ve kazanan olmaması halinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler
Fakültesi mezunları.
Ekonometri Anabilim
Dalı
Kontenjan
Sayısı
ALES
Puanı
Lisans
Not
Ort.
ALES
Puan
Türü
55
55
Eşit
Ağırlık
15
Tezli Yüksek Lisans
2
Felsefe Anabilim Dalı
Kontenjan
Sayısı
Tezli Yüksek Lisans
6
Doktora
2
YDS/
ÜDS/
KPDS
Özel Şartlar
Ekonometri, İktisat, Maliye, İstatistik Bölümü mezunu olmak.
Alan dışı lisans mezunları
ALES
Puanı
Lisans
Not Ort.
ALES
Puan
Türü
55
55
Sözel
Felsefe lisans mezunu olmak.
Sözel
Felsefe lisans ve Yüksek lisans mezunu olmak.
55
60
Özel Şartlar
Felsefe ve Din
Bilimleri
Anabilim Dalı
Kontenjan
Sayısı
ALES
Puanı
Lisans
Not
Ort.
ALES
Puan
Türü
Özel Şartlar
Tezli Yüksek Lisans
32*
55
55
Sözel
Dinler Tarihi ve Felsefe Tarihi hariç diğer bilim dallarının İlahiyat, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümü mezunu olmak.
* Din Eğitimi Bilim Dalı 6, Dinler Tarihi Bilim Dalı 3, Din Sosyolojisi Bilim Dalı 6 (Sosyoloji Bölümü mezunu olmak), Din Felsefesi Bilim Dalı 3 (Felsefe Bölümü mezunu
olmak), Din Psikolojisi Bilim Dalı 2 (PDR Bölümü mezunu olmak), Felsefe Tarihi Bilim Dalı 3, İslam Felsefesi Bilim Dalı 6 (Felsefe Bölümü mezunu olmak), Mantık
Bilim Dalına 3 (Felsefe ve Matematik Bölümü mezunu olmak) öğrenci alınacaktır.
İktisat Anabilim Dalı
Kontenjan
Sayısı
ALES
Puanı
Lisans
Not
Ort.
Tezli Yüksek Lisans
10
55
55
* Enstitü Yönetmeliğindeki yatay geçiş şartlarını taşıyor olmak
ALES
Puan
Türü
Eşit
Ağırlık
Yatay
Geçiş
Özel Şartlar
2*
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
İslam Tarihi ve Sanatları
Anabilim Dalı
YDS/
ÜDS/
KPDS
Kontenjan
Sayısı
Tezli Yüksek Lisans
15*
Doktora
7**
ALES
Yatay
Puan
Geçiş
Türü
ALES Lisans
Puanı Not Ort.
55
55
55
60
Sözel
1***
Sözel
-
Özel Şartlar
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında yüksek
lisans yapmış olmak.
*
İslam Tarihi Bilim Dalına 8, Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalına 5 (İlahiyat Fakültesi veya Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak), Türk
Din Musikisi Bilim Dalına 2 öğrenci alınacaktır.
** İslam Tarihi Bilim Dalına 4, Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalına 2, Türk Din Musikisi Bilim Dalına 1 öğrenci alınacaktır.
*** İslam Tarihi Bilim Dalına alınacaktır. Enstitü Yönetmeliğindeki yatay geçiş şartlarını taşıyor olmak.
*
**
İşletme Anabilim Dalı
Kontenjan
Sayısı
Tezli Yüksek Lisans
18*
Tezsiz Yüksek Lisans
(İ.Ö)
40
Doktora
3
YDS/
ÜDS/
KPDS
ALES
Puanı
55
55
Lisans ALES Tezsizden
Tezliye
Not
Puan
Yatay
Ort.
Türü
Geçiş
Eşit
Ağırlık
55
8**
EA/
SÖZ/
SAY
Eşit
Ağırlık
60
Özel Şartlar
İİBF, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi
ve İktisadi ve İdari Bilimler programı olan
Yüksekokul mezunu olmak.
II. öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına
tüm lisans mezunları başvurabilir.
İktisadi ve İdari Bilimler alanında yüksek lisans
yapmış olmak.
Muhasebe Finansman Bilim Dalına 6, Yönetim Organizasyon Bilim Dalına 6, Sayısal Yöntemler Bilim Dalına 6 (3 adeti İİBF, İşletme Fak. ve İktisadi ve İdari Bilimler
programı olan Yüksekokul mezunları dışındaki fakülte mezununu olmak) öğrenci alınacaktır.
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa Yatay Geçiş Kontenjanı: Program çerçevesinde aldığı bütün derslerden geçmiş olanlar ve Tezli
Yüksek Lisansa başvuru şartlarını taşıyor olanlar.
Maliye Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan ALES
Sayısı
Puanı
10
Müzik Anabilim Dalı
Kontenjan
Sayısı
Tezli Yüksek Lisans
10
Sosyoloji Anabilim
Dalı
Kontenjan
Sayısı
Tezli Yüksek Lisans
20
Tezsiz Yüksek
Lisans (İ.Ö)
50
Doktora
5
55
ALES
Puanı
ALES
Lisans
Özel Şartlar
Not Ort. Puan Türü
Eşit
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk
55
Fakültesi mezunu olmak.
Ağırlık
Lisans
Not Ort.
ALES
Puan
Türü
Yatay
Geçiş
55
YDS/
ÜDS/
KPDS
ALES
Puanı
55
55
60
Özel Şartlar
1
Lisans ALES
Yatay
Not
Puan
Geçiş
Ort.
Türü
Eşit
55
Ağırlık
EA/
SÖZ/
SAY
Eşit
1*
Ağırlık
Özel Şartlar
Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların
Sosyoloji Bölümü mezunu olmak.
II. öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına tüm lisans
mezunları başvurabilir.
Doktora programına başvuracak adayların; Sosyoloji
lisans veya Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
*Sosyoloji Bölümünde doktora yapıyor olmak. Enstitü Yönetmeliğindeki yatay geçiş şartlarını taşıyor olmak.
Tarih Anabilim Dalı
Kontenjan
Sayısı
Tezli Yüksek Lisans
23*
Doktora
*
3
YDS/
ÜDS/
KPDS
55
ALES
Puanı
60
Lisans ALES
Not
Puan
Ort.
Türü
Özel Şartlar
Sözel
Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların, Tarih
Bölümü, Tarih Eğitim (Öğretmenliği), Sanat Tarihi ve Arkeoloji
Bölümü mezunu olmak.
Sözel
Doktora programına başvuracak adayların Tarih ya da Tarih
Eğitimi alanında Tezli Yüksek lisans yapmış olmak.
Eskiçağ Tarihi Bilim Dalına 2, Ortaçağ Tarihi Bilim Dalına 5, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalına 4, Yakınçağ Bilim Dalına 8, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalına 4
öğrenci alınacaktır.
Temel İslam Bilimleri
Anabilim Dalı
Kontenjan
Sayısı
Tezli Yüksek Lisans
46*
Doktora
27**
YDS/
ÜDS/
KPDS
ALES
Puanı
Lisans ALES
Yatay
Not
Puan
Geçiş
Ort.
Türü
55
55
55
60
Özel Şartlar
y1
Sözel
8
Sözel
5
y2
*
Hadis Bilim Dalına 6, Tefsir Bilim Dalına 8, İslam Hukuku Bilim Dalına 6, Kelam Bilim Dalına 2, Arap Dili ve Belagati Bilim Dalına 9 (3*** adeti yabancı
uyruklu)(İlahiyat Fakültesi, Arap Dili, Arap Filolojisi veya dengi fakülte mezunu olmak), İslam Mezhepler Tarihi Bilim Dalına 7, Tasavvuf Bilim Dalına 8 (İlahiyat
Fakültesi Mezunu olmak) öğrenci alınacaktır.
** Hadis Bilim Dalına 6, Tefsir Bilim Dalına 4, İslam Hukuku Bilim Dalına 1, Kelam Bilim Dalına 2, Arap Dili ve Belagati Bilim Dalına 8 (3*** adeti yabancı uyruklu)
(İlahiyat Fakültesi, Arap Dili, Arap Filolojisi veya dengi fakülte mezunu olmak), İslam Mezhepler Tarihi Bilim Dalına 3, Tasavvuf Bilim Dalına 3 (İlahiyat Fakültesi
Mezunu olmak) öğrenci alınacaktır.
*** Yabancı uyruklu kontenjanı, TÖMER 70, Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan lisans veya lisansüstü mezunu olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı
aranmaz. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında Üniversitemizin “Lisansüstü Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi
esas alınacaktır. Buna göre aşağıdaki belgeler istenecektir.
a) Otomasyon sistemi üzerinden alınan başvuru formunun çıktısı,
b) YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca veya noter onaylı birer örneği,
c) Transkript belgesinin resmî makamlarca onaylı veya noter onaylı örnekleri,
ç) Nüfus cüzdanı veya pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının noter onaylı Türkçe çevirisi,
d) Yüksek Lisans tezi veya Tez Projesinin bir örneği,
e) Niyet Mektubu, (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı Türkçe veya İngilizce mektup)
f) Öz geçmiş (Türkçe veya İngilizce),
g) Maddi durumlarının ülkemizde lisansüstü öğretimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
y1 Hadis Bilim Dalına 2, Kelam Bilim Dalına 1, Arap Dili ve Belagati Bilim Dalına 1, İslam Mezhepler Tarihi Bilim Dalına 1, Tasavvuf Bilim Dalına 3 öğrenci alınacaktır.
y2 Hadis Bilim Dalına 2, Kelam Bilim Dalına 1, Arap Dili ve Belagati Bilim Dalına 1, İslam Mezhepler Tarihi Bilim Dalına 1 öğrenci alınacaktır.
Türk Dili ve Edebiyatı Kontenjan
Anabilim Dalı
Sayısı
Tezli Yüksek Lisans
19*
Doktora
10**
*
**
YDS/
ÜDS/
KPDS
ALES
Puanı
Lisans ALES
Not
Puan
Ort.
Türü
55
55
55
60
Özel Şartlar
Edebiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Dil Tarih ve Coğrafya
Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Türk Halkbilimi Bölümlerinden
birinden mezun olmak.
Sözel
Sözel
Halk Edebiyatı Bilim Dalına 4, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalına 4, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalına 4, Türk Dili Bilim Dalına 7 öğrenci alınacaktır.
Halk Edebiyatı Bilim Dalına 2, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalına 2, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalına 2, Türk Dili Bilim Dalına 4 öğrenci alınacaktır.
Sosyal Hizmet
Anabilim Dalı
Kontenjan
Sayısı
ALES
Puanı
Lisans
Not
Ort.
ALES
Puan
Türü
Yatay
Geçiş
Tezli Yüksek Lisans
10
55
55
Sözel
1
Özel Şartlar
Fakülte ve Yüksekokulların Sosyal Hizmet Bölümü mezunu
olmak.
* Cumhuriyet Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında imzalanan “Ortak Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı” protokolü
çerçevesinde Bahar dönemi dersleri Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Güz dönemi dersleri Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
tarafından verilecektir.
Sağlık Kuruluşları
Yöneticiliği Anabilim
Dalı
Kontenjan
Sayısı
Tezsiz Yüksek Lisans
50
ALES
Puanı
Lisans
Not Ort.
55
ALES
Puan
Türü
EA/
SÖZ/
SAY
Özel Şartlar
II. öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına tüm lisans
mezunları başvurabilir.
NOT: 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Müzik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Giriş Sınavı İçeriği
Sınav iki aşamalı olarak yapılacaktır:
Birinci Aşama: 2 Adet Tek Sesli Dikte (Ağırlığı % 40 Puan)
İkinci Aşama: Performans Sınavı (Ağırlığı % 60 Puan)
Performans Sınavı İle İlgili Açıklamalar:
1.a. Türk Halk Müziği dalında çalgısal performans sergileyecek olan adaylar: Ege, Karadeniz,
Konya ve Orta Anadolu yörelerinden birer eser icra edecek ve bir uzun hava açışı yapacaklardır.
1.b. Türk Halk Müziği dalında ses performansı sergileyecek olan adaylar: Bir uzun hava olmak
üzere değişik yörelerden üç, toplam olarak “4” türkü seslendireceklerdir.
2.a. Türk Sanat Müziği dalında çalgısal performans sergileyecek olan adaylar: Farklı
bestecilerden ve farklı makamlarda 3 (üç) saz eseri icra edeceklerdir.
2.b. Türk Sanat Müziği dalında ses performansı sergileyecek olan adaylar:
1 Kâr ,
1 yürük semai ,
1 şarkı olmak üzere 3 eser seslendireceklerdir.
3.a. Çok Sesli Müzik dalında çalgısal performans sergileyecek olan adaylar:
1 Etüt
1 Eser (Barok, Klasik veya Romantik Dönem dünya müziğinden 1 eser)
1 Türk Eseri
3.b. Çok Sesli Müzik dalında ses performansı sergileyecek olan adaylar:
1 Aria Antiche,
1 Lied,
1 Aria,
1 Türk eseri
Not: Adayların seslendirecekleri eserlerin notalarını üçer nüsha olarak getirmeleri ve eşlik gerekiyorsa
eşlikçilerini getirmeleri gerekmektedir.
Not: Müzik Lisans programları dışında bir lisans programı mezunu olup da sınavı kazanan adaylar, Müzik
Ana Bilim Dalı kurulunun belirleyeceği lisans derslerini 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Güzel Sanatlar
Fakültesinde alıp başarılı olduktan sonra 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında yüksek lisans derslerine
başlayabileceklerdir.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
Lisansüstü eğitim sınavını kazanan öğrenciler ile devam eden öğrencilerin kayıtları, 08-12 Eylül
2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerin aşağıdaki belgelerle birlikte kayıt için bizzat
başvurmaları gerekmektedir.
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
“Aslı Gibidir.” Onaylı Lisans Diploması,
“Aslı Gibidir.” Onaylı Lisans Transkripti,
ALES Belgesi Çıktısı,
3 adet fotoğraf,
Erkek adaylar için askerlik belgesi,
Harç Dekontu (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazananlar)
Doktora Programlarına Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
“Aslı Gibidir.” Onaylı Lisans Diploması,
“Aslı Gibidir.” Onaylı Tezli Yüksek Lisans Diploması,
“Aslı Gibidir.” Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti,
ALES Belgesi Çıktısı,
ÜDS/KPDS/YDS Belgesi Çıktısı,
3 adet fotoğraf,
Erkek adaylar için askerlik belgesi
Yabancı Uyruklu Öğrencilerden Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:
a) Diploma denklik belgesi,
b) Yurtdışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik
belgesi,
c) Transkriptin aslı ve Türkçe çevirisinin resmî makamlarca onaylı sureti,
ç) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesinin aslı,
d) Eğitim dili Türkçe olan programlar için Türkçe bildiğini gösteren TÖMER belgenin aslı,
e) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı,
f) Pasaport ve Türkçe çevirisinin resmî makamlarca onaylı sureti,
g) Fotoğraf (6 adet),
ğ) Ülkemizde öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik
belge
h) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge
ı) Öğrenim amaçlı ikâmet tezkeresi (kesin kayıttan sonra alınır.)
i Sigorta yaptırdığına dair belge (kesin kayıttan sonra alınır.)
T.C. Ziraat Bankası Cumhuriyet Üniversitesi Şubesi-SİVAS
I. Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Harç Hesabı
TR 870001001507627807425001
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim Ücreti Hesabı
TR 600001001507627807425002
-
Yeni kayıt yaptıran II. öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri T.C. Kimlik numarası
ile harçlarını yatıracaktır. (Banka dekontu Enstitüye getirilecektir.)
Harç yatırması gereken kayıtlı öğrenciler ise öğrenci numarası ile yatıracaktır.
Harç Miktarları :
I. Öğretim ve Yabancı Uyruklu: Kayıt Esnasında Enstitüden Öğrenilecek.
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans: 1. Yarıyıl için 1.000,00 ₺



NOT:
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
Devam eden öğrencilerin tezli yüksek lisansta 3 yılını, doktora programında ise 6
dolduranların harç parasını bankaya yatıracaklar ve otomasyon sistemi üzerinden derslerini
danışmanlarına onaylatacaklardır. (Banka dekontu Enstitüye getirmeyecektir.)
Devam eden öğrencilerin tezli yüksek lisansta 3 yılını, doktora programında ise 6
doldurmayanlar harç parası yatırmayacaklar ve otomasyon sistemi üzerinden derslerini
danışmanlarına onaylatacaklardır.
yılını
seçip
yılını
seçip
DEĞERLENDİRME İLKELERİ
Tezli Yüksek Lisans Programlarında:

ALES’ten istenilen puan türünden alınan standart puanın %50’si,

Yazılı sınavdan alınan puanın % 30’u,

Mülakat sınavından yapılan puanın % 10’u,

Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav % 40 olarak hesaplanır,

Adayın Lisans not ortalamasının %10’u

Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun 100 üzerinden en az
60 puan olması gerekir. Eşitlik halinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş
Sınavı (ALES) puanı daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir. (Mülakat ve
yazılı sınavından birine girmeyen adaylar başarısız sayılırlar.)
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında:

Adayın Lisans not ortalamasının % 70’i,

ALES’ten istenilen puan türünden alınan standart puanın % 30’u,
(Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda ALES şartı aranmamaktadır. Adayların
sadece Lisans diplomaları ile başvurmaları durumunda sadece Lisans otalamasının %70‘i
hesaplanır.)
Doktora Programlarında:

ALES’ten istenilen puan türünden alınan standart puanın %50’si,

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından
alınan puanın % 10’u,

Mülakat sınavından alınan puanın % 10’u,

Yazılı sınavdan alınan puanın % 20’si,

Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav % 30 olarak hesaplanır,

Yüksek Lisans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans not ortalamasının
%10’u,

Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun 100 üzerinden en
az 65 puan olması gerekir. Eşitlik halinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim
Giriş Sınavı (ALES) puanı daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir.
(Mülakat ve yazılı sınavından birine girmeyen adaylar başarısız sayılırlar.)
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvurularında:

Lisans veya Yüksek Lisans mezuniyet notunun % 40’ı

Mülakat sınavından alınan puanın % 60’ı

Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun 100 üzerinden en
az 70 puan olması gerekir.
Download

tc cumhuriyet üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 2014