SIKÇA SORULAN SORULAR VE YANITLARI
1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Doktora Programları nelerdir?
İşletme Doktora Programı (Lisanstan ve Yüksek Lisanstan başvuru yapılabilmektedir.)
İktisat Doktora Programı (Lisanstan ve Yüksek Lisanstan başvuru yapılabilmektedir.)
Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Tezli Yüksek Lisans Programları nelerdir?
İşletme Yüksek Lisans
Yönetim Bilimi ve Organizasyon Yüksek Lisans
İktisat Yüksek Lisans
Bölgesel Kalkınma İktisadı Yüksek Lisans
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Tezsiz Yüksek Lisans Programları nelerdir?
İşletme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetim Geliştirme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Para-Banka İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Bölgesel İlişkiler AB-Akdeniz Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Kurumsal Yönetişim ve Liderlik İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Pazarlama ve Marka Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Uzaktan Öğretim e-Yüksek Lisans Programları nelerdir?
Uzaktan Öğretim İşletme Tezsiz e-Yüksek Lisans Programı
Uzaktan Öğretim Lojistik Yönetimi Tezsiz e-Yüksek Lisans Programı
Uzaktan Öğretim İktisat Tezsiz e-Yüksek Lisans Programı
Uzaktan Öğretim Finans Ekonomisi ve Yönetimi Tezsiz e-Yüksek Lisans
5. Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programlarında Yabancı Dil ve ALES
koşulu var mıdır?
Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programlarında Yabancı Dil ve ALES
koşulu kaldırılmıştır.
6. Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programları kaç dönem
sürmektedir?
Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programları 3 dönem yani 1,5 yıl
sürmektedir.
7. Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Program ücretleri nedir?1
İlgili fiyatlar 2014-2015 öğretim dönemi fiyatlarıdır.
 Pazarlama ve Marka Yönetimi İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans Programında 1. dönem 1800 2.
dönem 2400 ve 3. dönem 1800 TL toplam 6000 TL dir.
 Uzaktan öğretim İşletme, İktisat ve Lojistik Yönetimi Tezsiz e-Yüksek Lisans Programında
1. dönem 1800 2. dönem 2400 ve 3. dönem 1800 TL toplam 6000 TL dir.

Uzaktan öğretim Finans Ekonomisi ve Yönetimi Tezsiz e-Yüksek Lisans Programında 1.
dönem 2400 2. dönem 2400 ve 3. dönem 1800 TL toplam 6600 TL dir.
 Para – Banka tezsiz yüksek lisans programı dönemlik 2640 TL, toplam 7920 TL dir.
 Diğer tezsiz yüksek lisans programları dönemlik 3000 TL toplam 9000 TL dir.
(Taksit yapılmamaktadır, öğrenim ücretleri dönem başlarında ödenmektedir.)
8. Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı ders saatleri nasıldır?
İkinci Öğretim tezsiz yüksek lisans programı dersleri hafta içi her gün saat 18,00 den sonra
başlamaktadır.
Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı dersleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır ve
19,00 den sonra başlamaktadır.
9. Doktora ve Yüksek Lisans Programı ders içeriklerine nereden ulaşabilirim?
http://sosbilen.ege.edu.tr/index.php?lid=1&SayfaID=362&cat=details
linkinden ulaşılabilmektedir.
10. Doktora ve Yüksek Lisans Programlarının eğitim dili Türkçe midir?
Doktora ve Yüksek Lisans Programlarının eğitim dili Türkçedir.
11. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Derslere %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.
12. Doktora ve Yüksek Lisans başvurularında diploma notu için alt sınır var mıdır?
Yüksek Lisans Programlarına başvurularda diploma notu için sınır bulunmamaktadır.
Doktora Programlarında lisans mezunu olarak başvurabilmek için lisans mezuniyet not
ortalamasının 4 üzerinden 3 veya eş değeri bir not olması gerekmektedir.
13. Birden fazla programa başvuru yapılabilir mi? Başvuru ücretli midir?
Evet, bir aday birden fazla lisansüstü programa başvuru yapılabilmektedir. Başvurular için ücret
alınmamaktadır.
14. Bahar Döneminde öğrenci alımı var mıdır?
Fakültemiz anabilim dallarına bağlı yüksek lisans programlarında ara dönemde öğrenci alımı
yapılmamaktadır.
15. Posta ile başvuru yapılabilir mi?
Hayır, başvuru evrakları şahsen ya da bir tanıdığınız aracılığı ile Sosyal Bilimler Enstitüsüne elden
teslim edilmelidir.
16. Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı diplomaları nasıldır?
06/02/2013 Tarihli Yönetmelik Gereği Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans
Programı diplomalarında uzaktan eğitim ya da tezsiz ibaresi yer almaktadır.
17. Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans sonrası doktora programlarına
başvuru yapılabilir mi?
06.02.2013 tarihli 28551 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 06.02.2013 tarihinden
itibaren Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans sonrası doktora
programlarına başvuru kaldırılmıştır.
18. Doktora ve Yüksek Lisans Programlarında öğrenim ve katkı kredisi var mıdır?
Hayır, doktora ve yüksek lisans programlarında öğrenim kredisi ya da katkı kredisi yoktur.
19. Başvuru evraklarını nereden öğrenebilirim?
http://www.sosbilen.ege.edu.tr/index.php?SayfaID=406 enstitü web sayfasından başvuru
koşulları, kontenjanlar ve istenilen evraklara ulaşılabilir.
20. Doktora ve Yüksek Lisans Programları mülakat sınavları nerede yapılmaktadır?
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında yapılmaktadır.
21. Başvuru tarihleri ne zamandır?
Adayların, bilgisayar ortamında başvuru belgesini doldurmaları ve sistem tarafından verilecek
aday numarasını ön kayıt sırasında Enstitü Öğrenci İşleri personeline bildirmeleri gerekmektedir.
Adaylar 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren aşağıdaki linkten ulaşabilecek sayfadan aday
numarası alabileceklerdir.
Lisansüstü Başvuru Ekranı: http://ebys.ege.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/default.aspx?mID=0
Başvurular
Tezli Yüksek Lisans Başvuruları : 08-11 Ağustos 2014 (Cuma ve Pazartesi)
Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları : 12-13 Ağustos 2014 (Salı ve Çarşamba)
Doktora Başvuruları : 14-15 Ağustos 2014 (Perşembe ve Cuma)
Sabah 10:00 – 12:00 -Öğleden Sonra 13:00-17:00 saatleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenci İşlerinde yapılacaktır
Download

Detaylı Bilgi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi