T.C
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
BAŞVURU KILAVUZU
Başvuru Adresi
http://debs.cumhuriyet.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx?lang=tr-TR
Ocak 2016
T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMLARI
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına
Otomasyon Sistemi Üzerinden Başvuruların Alınması
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları İçin Yazılı ve Mülakat Sınavı
Tarih ve Saati
11-15 Ocak 2016
19 Ocak 2016
Yazılı Sınav Saati : 10.00
Mülakat Sınav Saati : 14.00
20 Ocak 2016
01-05 Şubat 2016
11-22 Ocak 2016
25 Ocak 2016
01-05 Şubat 2016
11-15 Ocak 2016
11-18 Ocak 2016
Sınav Sonuçlarının İlanı
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kesin Kayıt Tarihi
Tezsiz Yüksek Lisansa Otomasyon Sisteminden Başvuruların Alınması
Tezsiz Yüksek Lisans Sonuçlarının İlanı
Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıt Tarihi
Yatay Geçiş Başvuru Tarihi (Ekte belirtilen dilekçe ve belgelerle, Enstitüye başvurulacaktır.)
Sınav Giriş Belgesi Alma Tarihi
NOT:
1. Başvurular http://debs.cumhuriyet.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx?lang=tr-TR internet adresinden
yapılacaktır.
2. Başvurular sırasında herhangi bir belge istenmeyecek, başvuran adayların beyanları esas alınacaktır.
Adaylar, yukarıdaki internet adresinden veya Enstitümüzün ana sayfasındaki “Enstitü Otomasyonu” linkinden
sisteme girerek kişisel ve eğitim bilgileri ile ALES vb. bilgileri doldurup adaylar onaylayacaklardır. Adayların
sınava girmeden bir (1) gün önce Enstitüye gelerek “Sınav Giriş Belgesi” ni almaları gerekmektedir.
3. Adaylardan, başvuru sırasında belge istenmediğinden kazanmaları hâlinde bu duyuruda belirtilen kesin kayıt
belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen veya başvuru sırasında yanlış
beyanda bulunduğu tespit edilen adayların lisansüstü sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz
sayılacaktır. Bu adayların yerine sıralamaya giren ve şartları uyan diğer adaylar kesin kayıt hakkı
kazanacaktır.
4. Adayların, diploma veya transkript belgelerinde 4’lük not birimlerinin 100’lük not sisteme göre karşılığı
varsa otomasyon sistemine bu notlarını girmesi gerekmektedir. Diploma ve transkripte 100’lük not
karşılığı bulunmayan adaylar için YÖK Dönüşüm Tablosu kullanılacaktır. Lisans tamamlayanlar,
başvurularında Ön lisans ve Lisans notlarını toplayıp 2’ye bölüp çıkan sonucu diploma notu olarak
gireceklerdir.
5. Tezsiz Yüksek Lisans Başvurularında ALES puanı olanlar en yüksek ALES Puanını gireceklerdir.
6. Adaylar Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programı başvurusunda yalnız bir programa başvuru yapabilir.
Birden fazla başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7. Adaylar aynı anda Tezli Yüksek Lisans ve II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisansa başvuru yapabilir. Aynı
anda iki programa başvuru yaparken ilk başvuruda olduğu gibi yeni bir şifre ve kullanıcı adı almaları
gerekmektedir. Önceki başvurunun şifresi ve kullanıcı adıyla ikinci başvuru yapılamamaktadır.
8. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
Dikkat! Otomasyon Sistemine 100’lük Not Girilecektir.
4’lük Not Girişi Yapılmayacaktır.
Boş Kontenjanlar İçin Ek Yerleştirme Tarihleri
Boş Kalan Kontenjanların İlan Tarihleri
08 Şubat 2016
11 Şubat 2016
Boş Kalan Kontenjanlara Girmeye Hak Kazanan Adayların 08 - 10 Şubat 2016 1.Yedek Kayıt Tarihi
Kayıtları
11 - 12 Şubat 2016 2.Yedek Kayıt Tarihi
BAŞVURU ADRES ve TELEFONLARI:
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – 58140 SİVAS
Tel: (Üniversite Santralı): 0 (346) 219 10 10
- Antropoloji, Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Ed., Felsefe ve Sosyal Hizmet: 219 10 10-3317
- İşletme ve Kamu Yönetimi: 219 10 10-3315
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Maliye, Müzik, Ekonometri, Çalışma Ek. Ve End. İlişkileri, İktisat ve Yönetim
Bilişim Sistemleri: 219 10 10-3318
- İslam Tarihi ve San., Temel İslam Bil. ve Felsefe ve Din Bilimleri: 219 10 10-3320
e-posta: [email protected]
Not: Sınavlar Ana Bilim Dalının bulunduğu dersliklerde yapılacaktır.
Özel Şartlar
ALES
Tezsizden Tezliye
Yatay Geçiş
Yatay Geçiş
Anabilim Dalı
Yabancı Uyruklu
Kontenjanı
Kontenjan
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
LİSANSÜSTÜ KONTENJAN TABLOSU
Ekonometri
Y. Lisans
10
-
-
2
EA
Finansal Ekonometri
II. Öğr. Tezsiz
Y. Lisans
50
-
-
-
-
2
2
-
-
Y. Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri
SÖZ
Doktora
Ekonometri ve İstatistik mezunu olmak.
Tüm lisans mezunları başvurabilir. Ales; EA/ SÖZ/ SAY
İlahiyat, DKAB, Psikoloji, PDR, İslami İlimler, Uluslararası İlahiyat, Din
Bilimleri, Uluslararası İlahiyat bölümü mezunu olmak.
İlahiyat Fakültesi ve DKAB bölümü mezunu olmak.
3
2
-
-
İşletme
II. Öğr. Tezsiz
Y. Lisans
35
-
-
-
-
Tüm lisans mezunları başvurabilir. Ales; EA/ SÖZ/ SAY
Kamu Yönetimi
II. Öğr. Tezsiz
Y. Lisans
50
-
-
-
-
Tüm lisans mezunları başvurabilir. Ales; EA/ SÖZ/ SAY
4
-
-
-
Y. Lisans
Müzik
Sınav içeriği aşağıdadır.
Sınav içeriği aşağıdadır.
Doktora
8
-
-
-
Y. Lisans
-
-
-
4
EA
40
-
-
-
-
Doktora
5
-
-
-
EA
Tarih
Doktora
3
-
-
-
SÖZ
Temel İslam Bilimleri
Doktora
8*
1
2
Türk Dili ve Edebiyatı
Doktora
8
-
-
Sosyoloji
Sağlık Kuruluşları
Yöneticiliği
II. Öğr. Tezsiz
Y. Lisans
Y. Lisans
II. Öğr. Tezsiz
Y. Lisans
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Y. Lisans
Tüm lisans mezunları başvurabilir. Ales; EA/ SÖZ/ SAY
Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak ve Lisans veya Tezli Yüksek Lisans
diplomasından en az birinin Sosyoloji alanından olması
SÖZ *Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini İlahiyat alanında yapmış olmak
-
SÖZ Aynı anabilim dalından Yüksek Lisans yapmış olmak.
5
-
-
10*
EA
50
-
-
-
-
7
-
-
-
EA
Öncelikle Sağlık alanında ya da, İşletme, Kamu Yönetimi, Sağlık
Yönetimi, İktisat ve dengi bölümleri mezunu olma şartı aranacaktır. Diğer
Lisans mezunlarına bilimsel hazırlık uygulanacaktır.
*Anabilim Dalımız programlarına uygun 33 krediyi tamamlamış ve yatay
geçiş şartlarını taşıyor olmak.
Tüm lisans mezunları başvurabilir. Ales; EA/ SÖZ/ SAY
Yönetim Bilişim Sistemleri dışında olan öğrencilere bilimsel hazırlık
programı uygulanacaktır.
Müzik Anabilim Dalı 2015–2016 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı
Yüksek Lisans Giriş Sınavı İçeriği
12-
34-
Sınav iki aşamalı olarak yapılacaktır:
Birinci Aşama: 2 Adet Tek Sesli Dikte (Ağırlığı % 40 Puan)
İkinci Aşama: Performans Sınavı (Ağırlığı % 60 Puan)
Performans Sınavı İle İlgili Açıklamalar:
1.a. Türk Halk Müziği dalında çalgısal performans sergileyecek olan adaylar: Ege, Karadeniz, Konya ve Orta
Anadolu yörelerinden birer eser icra edecek ve bir uzun hava açışı yapacaklardır.
1.b. Türk Halk Müziği dalında ses performansı sergileyecek olan adaylar: Bir uzun hava olmak üzere değişik
yörelerden üç, toplam olarak “4” türkü seslendireceklerdir.
2.a. Türk Sanat Müziği dalında çalgısal performans sergileyecek olan adaylar: Farklı bestecilerden ve farklı
makamlarda 3 (üç) saz eseri icra edeceklerdir.
2.b. Türk Sanat Müziği dalında ses performansı sergileyecek olan adaylar:
1 Kâr , 1 yürük semai , 1 şarkı olmak üzere 3 eser seslendireceklerdir.
3.a. Çok Sesli Müzik dalında çalgısal performans sergileyecek olan adaylar:
1 Etüt
1 Eser (Barok, Klasik veya Romantik Dönem dünya müziğinden 1 eser)
1 Türk Eseri
3.b. Çok Sesli Müzik dalında ses performansı sergileyecek olan adaylar:
1 Aria Antiche, 1 Lied, 1 Aria,
1 Türk eseri
NOTLAR:
Adayların seslendirecekleri eserlerin notalarını üçer nüsha olarak getirmeleri ve eşlik gerekiyorsa eşlikçilerini
getirmeleri gerekmektedir.
Müzik Lisans programları dışında bir lisans programı mezunu olup da sınavı kazanan adaylar, Müzik Ana Bilim
Dalı kurulunun belirleyeceği lisans derslerini 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Güzel Sanatlar Fakültesinde alıp
başarılı olduktan sonra 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında yüksek lisans derslerine başlayabileceklerdir.
Performans sınavları kamerayla kayıt altına alınacaktır.
Jüri Üyeleri performans sınavında adayların seslendirecekleri eserleri sonuna kadar dinlemek zorunda değillerdir.
Gerekli kanaat oluştuktan sonra performans sonlandırılabilir.
Doktora Giriş Sınavı İçeriği
12-
34-
Sınav iki aşamalı olarak yapılacaktır:
Birinci Aşama: 1 Adet Tek Sesli Dikte (Ağırlığı % 10 Puan), Alan Bilgisi yazılı sınavı (Ağırlığı %30 Puan)
İkinci Aşama: Performans Sınavı (Ağırlığı % 60 Puan)
Performans Sınavı İle İlgili Açıklamalar:
1.a. Türk Halk Müziği dalında çalgısal performans sergileyecek olan adaylar: Ege, Karadeniz, Konya ve Orta
Anadolu yörelerinden birer eser icra edecek ve bir uzun hava açışı yapacaklardır.
1.b. Türk Halk Müziği dalında ses performansı sergileyecek olan adaylar: Bir uzun hava olmak üzere değişik
yörelerden üç, toplam olarak “4” türkü seslendireceklerdir.
2.a. Türk Sanat Müziği dalında çalgısal performans sergileyecek olan adaylar: Farklı bestecilerden ve farklı
makamlarda 3 (üç) saz eseri icra edeceklerdir.
2.b. Türk Sanat Müziği dalında ses performansı sergileyecek olan adaylar:
1 Kâr , 1 yürük semai , 1 şarkı olmak üzere 3 eser seslendireceklerdir.
3.a. Çok Sesli Müzik dalında çalgısal performans sergileyecek olan adaylar:
1 Etüt
3 Eser (Barok, Klasik ve Romantik Dönem dünya müziğinden 1’er eser)
1 Türk Eseri
3.b. Çok Sesli Müzik dalında ses performansı sergileyecek olan adaylar:
1 Aria Antiche, 1 Lied, 1 Aria,
1 Türk eseri
NOTLAR:
Adayların seslendirecekleri eserlerin notalarını üçer nüsha olarak getirmeleri ve eşlik gerekiyorsa eşlikçilerini
getirmeleri gerekmektedir.
Müzik Lisans programları dışında bir lisans programı mezunu olup da sınavı kazanan adaylar, Müzik Ana Bilim
Dalı kurulunun belirleyeceği lisans derslerini 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Güzel Sanatlar Fakültesinde alıp
başarılı olduktan sonra 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Doktora derslerine başlayabileceklerdir.
Performans sınavları kamerayla kayıt altına alınacaktır.
Jüri Üyeleri performans sınavında adayların seslendirecekleri eserleri sonuna kadar dinlemek zorunda değillerdir.
Gerekli kanaat oluştuktan sonra performans sonlandırılabilir.
BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvurabilmek İçin;
123-
Lisans Diploması ve Transkripti,
ALES’in istenen puan türünden 55 olması,
Lisans not ortalamasının en az 100 üzerinden 55 olması gerekir.
12-
Lisans Diploması ve Transkripti,
Varsa ALES belgesi
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvurabilmek İçin;
Doktora Programlarına Başvurabilmek İçin;
a- Yüksek Lisans Diploması İle Başvuranların;
1234-
Lisans ve Yüksek Lisans Diplomasına,
Lisans ve Yüksek Lisans not durum belgeleri (transkript),
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az 55 puana,
ALES’in istenen puan türünden 60 olması gerekir.
12345-
Lisans Diplomasına,
Lisans not durum belgesi (transkript),
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az 55 puana,
ALES’in istenen puan türünden 80 olması,
Lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 puana sahip olmaları gerekir.
12-
Dilekçe ve ekleri ile birlikte enstitüye başvuracaklardır.
TÖMER’den 70 aldığını gösterir belge. (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan lisans veya lisansüstü mezunu olan
yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz.) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında Üniversitemizin
“Lisansüstü Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi’ esas alınacaktır. Buna göre
aşağıdaki belgeler istenecektir.
a- Otomasyon sistemi üzerinden alınan başvuru formunun çıktısı,
b- YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya yüksek lisans diplomasının resmî makamlarca veya noter onaylı
birer örneği,
c- Transkript belgesinin resmî makamlarca onaylı veya noter onaylı örnekleri,
d- Nüfus cüzdanı veya pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının noter onaylı Türkçe çevirisi,
e- Yüksek Lisans tezi veya Tez Projesinin bir örneği,
f- Niyet Mektubu, (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı Türkçe veya İngilizce
mektup)
g- Öz geçmiş (Türkçe veya İngilizce),
h- Maddi durumlarının ülkemizde lisansüstü öğretimlerini sürdürmeye yeterli olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
123-
Dilekçe ve ekleri ile birlikte enstitüye başvuracaklardır.
Enstitü Yönetmeliğindeki yatay geçiş şartlarını taşıyor olmak,
Üniversite içindeki başka bir enstitü ana bilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında
en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilgili ana bilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim
Kurulunun kararıyla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili ana bilim dalı kurulunun görüşü
alınarak enstitü yönetim kurullarınca belirlenen yatay geçiş kontenjanları ilan verilerek duyurulur.
Teze başlamış öğrenci yatay geçiş yoluyla enstitüye kayıt yaptıramaz. Derslerini tamamlamış ve tez aşamasına
gelmiş, ancak tez çalışmasına ayrılacağı enstitüde başlamamış olan öğrencilerin yatay geçiş yapmaları, ilgili ana bilim dalı
kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile mümkün olabilir.
Yatay geçiş yapacak öğrencinin; yukarıdaki ikinci fıkrada öngörülen koşulları sağlaması, kayıtlı bulunduğu enstitüde almış
olduğu derslerin tümünü başarmış olması ve aldığı derslerden genel not ortalamasının yüksek lisans için 100 üzerinden en
az 70 ve doktora için en az 75 puan veya eşdeğeri olması gerekir.
Başvurular ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca incelenip değerlendirilir. Değerlendirmede yukarıda belirtilen koşullar aranır.
Yatay geçiş koşullarını sağlayanların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise genel not ortalaması daha yüksek olanlar
öncelik kazanır.
Lisansüstü programlara başvuran adaylar ile yatay geçiş yoluyla bir enstitüden başka bir enstitüye geçmek isteyen
lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin harfli sisteme göre hazırlanmış not durum belgeleri (transkript), Senato
tarafından kabul edilen dönüşüm tablosuna göre hesaplanır.
b- Lisans Diploması İle Başvuranların;
Yabancı Uyruklu Kontenjanlarına Başvurabilmek İçin;
Yatay Geçiş Kontenjanlarına Başvurabilmek İçin;
4-
5-
6-
7-
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
Lisansüstü eğitim sınavını kazanan öğrenciler ile devam eden öğrencilerin kayıtları, 11-15 Ocak
2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerin aşağıdaki belgelerle birlikte kayıt için bizzat
başvurmaları gerekmektedir.
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
“Aslı Gibidir.” Onaylı Lisans Diploması,
“Aslı Gibidir.” Onaylı Lisans Transkripti,
ALES Belgesi Çıktısı,
Ön Kayıt Başvuru Formu Çıktısı (İnternet Başvuru Evrakı),
3 adet fotoğraf,
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Erkek adaylar için askerlik belgesi,
Harç Dekontu (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazananlar)
Doktora Programlarına Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
“Aslı Gibidir.” Onaylı Lisans Diploması,
“Aslı Gibidir.” Onaylı Tezli Yüksek Lisans Diploması,
“Aslı Gibidir.” Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti,
ALES Belgesi Çıktısı,
Ön Kayıt Başvuru Formu Çıktısı (İnternet Başvuru Evrakı),,
ÜDS/KPDS/YDS Belgesi Çıktısı,
3 adet fotoğraf,
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Erkek adaylar için askerlik belgesi
Yabancı Uyruklu Öğrencilerden Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:
a) Diploma denklik belgesi,
b) Yurtdışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik
belgesi,
c) Transkriptin aslı ve Türkçe çevirisinin resmî makamlarca onaylı sureti,
ç) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesinin aslı,
d) Eğitim dili Türkçe olan programlar için Türkçe bildiğini gösteren TÖMER belgenin aslı,
e) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı,
f) Pasaport ve Türkçe çevirisinin resmî makamlarca onaylı sureti,
g) Fotoğraf (6 adet),
ğ) Ülkemizde öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik
belge
h) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge
ı) Öğrenim amaçlı ikâmet tezkeresi (kesin kayıttan sonra alınır.)
i) Sigorta yaptırdığına dair belge (kesin kayıttan sonra alınır.)
T.C. Ziraat Bankası Cumhuriyet Üniversitesi Şubesi-SİVAS
I. Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Harç Hesabı
TR 870001001507627807425001
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim Ücreti Hesabı
TR 600001001507627807425002
-
Yeni kayıt yaptıran II. öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri T.C. Kimlik numarası
ile harçlarını yatıracaktır. (Banka dekontu Enstitüye getirilecektir.)
Harç yatırması gereken kayıtlı öğrenciler ise öğrenci numarası ile yatıracaktır.
Harç Miktarları :



I. Öğretim ve Yabancı Uyruklu: Kayıt Esnasında Enstitüden Öğrenilecek.
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans: 1. Yarıyıl için 1.250,00 ₺
NOT:
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
Devam eden öğrencilerin tezli yüksek lisansta 3 yılını, doktora programında ise 6
dolduranların harç parasını bankaya yatıracaklar ve otomasyon sistemi üzerinden derslerini
danışmanlarına onaylatacaklardır. (Banka dekontu Enstitüye getirmeyecektir.)
Devam eden öğrencilerin tezli yüksek lisansta 3 yılını, doktora programında ise 6
doldurmayanlar harç parası yatırmayacaklar ve otomasyon sistemi üzerinden derslerini
danışmanlarına onaylatacaklardır.
yılını
seçip
yılını
seçip
DEĞERLENDİRME İLKELERİ
Tezli Yüksek Lisans Programlarında:

ALES’ten istenilen puan türünden alınan standart puanın %50’si,

Yazılı sınavdan alınan puanın % 30’u,

Mülakat sınavından yapılan puanın % 10’u,

Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav % 40 olarak hesaplanır,

Adayın Lisans not ortalamasının %10’u

Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun 100 üzerinden en az
60 puan olması gerekir. Eşitlik halinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş
Sınavı (ALES) puanı daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir. (Mülakat ve
yazılı sınavından birine girmeyen adaylar başarısız sayılırlar.)
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında:

Adayın Lisans not ortalamasının % 70’i,

ALES’ten istenilen puan türünden alınan standart puanın % 30’u,
(Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda ALES şartı aranmamaktadır. Adayların
sadece Lisans diplomaları ile başvurmaları durumunda sadece Lisans otalamasının %70‘i
hesaplanır.)
Doktora Programlarında:

ALES’ten istenilen puan türünden alınan standart puanın %50’si,

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından
alınan puanın % 10’u,

Mülakat sınavından alınan puanın % 10’u,

Yazılı sınavdan alınan puanın % 20’si,

Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav % 30 olarak hesaplanır,

Yüksek Lisans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans not ortalamasının
%10’u,

Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun 100 üzerinden en
az 65 puan olması gerekir. Eşitlik halinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim
Giriş Sınavı (ALES) puanı daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir.
(Mülakat ve yazılı sınavından birine girmeyen adaylar başarısız sayılırlar.)
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvurularında:

Lisans veya Yüksek Lisans mezuniyet notunun % 40’ı

Mülakat sınavından alınan puanın % 60’ı

Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun 100 üzerinden en
az 70 puan olması gerekir.
ÖN BAŞVURUNUN GÖRÜNTÜLÜ SUNUMU
Bu kılavuz, otomasyon sistemi üzerinden başvurunun adım adım nasıl yapılacağını ekran görüntüleri ile
anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıdaki ekran görüntülerinde dikkat edilmesi gereken önemli detaylar
anlatılmıştır.
Başvuruya başlamak için: http://debs.cumhuriyet.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx?lang=tr-TR adresinden
aşağıdaki görüntüyü ekrana getirebilirsiniz.
Aday Öğrenci olduğunuz için herhangi bir şifreniz bulunmamakta İlk Giriş butonuna tıklayarak bilgileriniz
gireceğiniz ekrana geçeceksiniz.
Tezsiz Yüksek Lisans Başvurularında ALES puanı olanlar en yüksek ALES Puanını (yalnız bir tanesi)
gireceklerdir.
Otomasyon Sistemine 100’lük Not Girilecektir. 4’lük not girilmeyecektir.
Yukarıdaki ekranda etrafı kırmızı olan alana sadece yüksek lisans başvurusu yapan aday öğrenciler
dolduracaktır. Not sistemi bilgilerini girerken dikkat edilecek husus şudur:
Başvurularda Diploma ya da Not Döküm Belgesinde 100’lük sisteme göre notu bulunmayan adaylar, mezun
oldukları üniversitesi tarafından onaylanmış not dönüşüm tablosunu kullanacaklar ve kesin kayıtta bu tabloyu
enstitüye ibraz edeceklerdir. Not dönüşüm tablosu bulunmayan üniversiteler için YÖK Dönüşüm Tablosu esas alınır.
Adaylar, diploma veya transkript belgelerinde 4’lük not birimlerinin 100’lük not sisteme göre karşılığı
varsa otomasyon sistemine bu not girilecektir. Diploma ve transkripte 100’lük not karşılığı bulunmayan
adaylar için YÖK Dönüşüm Tablosu kullanılacaktır. Lisans tamamlayanlar ön lisans ve lisans tamamlama notunu
toplayıp ikiye bölüp çıkan sonucu diploma notu olarak gireceklerdir. (Örnek: Ön lisans 82+Lisans 56=138/2=69
yazılacaktır)
Bütün bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girdikten sonra önkayıt başvurumu kaydet sekmesine
tıklanacaktır. Bu işlemi yapmadığınız takdirde ön kayıt işlemi gerçekleşmeyecek, başvurunuz geçersiz olacaktır.
Download

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ