KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI PEDAGOJİK
FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA
BAŞVURU ESASLARI VE KONTENJANLARI
BAŞVURULAR VE ADAYLARIN SEÇİMİ
Pedagojik Formasyon Programına 2014-2015 Bahar Yarıyılında 4. sınıfta öğrenim görenler
ile mezunlar başvurabilir. Başvurular aşağıda belirtilen başvuru takvimine göre yapılacaktır
Başvurular ekteki kayıt formunun doldurularak [email protected] e-posta adresine
gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.
Başvuruda eksik veya yanlış bilgi olması halinde, öğrenci kesin kayıt hakkı kazansa bile
kaydı geçersiz sayılacaktır.
Adayların seçiminde 19/06/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantı kararlarının 8.
maddesinde belirtilen; öğrencinin genel akademik not ortalaması (en az 2.00) dikkate
alınacaktır.
Programlara müracaat eden adayların sıralamasında 4’lük not sistemi esas alınacaktır.
100’lük not sistemiyle mezun veya mezun durumunda olan öğrenciler; kendi üniversitelerinin
not dönüşüm tablosu bulunmaması halinde; Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm
tablosunu esas alacaklardır.
PROGRAMA BAŞVURU TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri
Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı
Kesin Kayıt
: 20.02.2015 - 25.02.2015
: 27.02.2015
: 02.03.2015 - 06.03.2015
BOŞ KONTENJANLARA BAŞVURU TAKVİMİ
Boş Kontenjanların İlanı
Boş Kontenjanlara Başvuru Tarihleri
Boş Kontenjan Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı
Boş Kontenjan Kesin Kayıtları
: 09.03.2015
: 10.03.2015 - 12.03.2015
: 13.03.2015
: 16.03.2015- 18.03.2015
Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybedecektir. Kayıt işlemi yapıldıktan
sonra derslerin başladığı ilk hafta içerisinde kayıt sildirmek isteyen öğrencilere ücret iadesi
yapılabilir.
Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.
Kesin kayıtlar şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
KESİN KAYIT YERİ
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Merkezi Derslikler - 1 / Kofçaz Yolu Üzeri /KIRKLARELİ
KONTENJANLARIN DAĞILIMI
Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitemiz için ayrılan toplam 400 kontenjan
bulunmaktadır. Kontenjanlar dolmadığı takdirde yedek ilana çıkılacaktır. Yeterli başvuru
olmayan programların kalan kontenjanları, ilan tablomuzdaki diğer programlara kaydırılabilir.
AKADEMİK TAKVİM VE DERSLERİN BAŞLAMASI
Akademik Takvim İlanı
: 26 Şubat 2015
KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe (Kayıt esnasında verilecek.)
2- 4 lük sistemde Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript)
100’lük not sistemiyle mezun veya mezun durumunda olan öğrenciler için; kendi
üniversitelerinin not dönüşüm tablosu bulunmaması halinde; Yükseköğretim Kurulunun not
dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
3- Lisans diplomasının onaylı fotokopisi. (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların
diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir). Mezun olmayan
öğrencilerimizin 2014-2015 öğretim yılı Bahar döneminde 4. Sınıf öğrencisi olduklarını
belirten onaylı ve yeni tarihli öğrenci belgesi.
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. (Aslını göstermek kaydıyla)
5- 2 Adet vesikalık fotoğraf.
6- Öğrenim ücretinin ilk taksiti olan 1054 TL’nin yatırıldığına dair banka dekontu.
 Kayıt ücreti 2.054 (iki bin elli dört) TL olup, iki taksitte ödenecektir.
 Ücretler Kırklareli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün aşağıda
belirtilen banka hesabına yatırılacaktır.
 Birinci taksit 1.054 (bin elli dört) TL kayıt zamanı yatırılacaktır.
 İkinci taksit 1.000 (bin) TL ikinci dönem başında yatırılacaktır.
 Kayıt esnasında öğrencinin isminin bulunduğu dekont isteneceğinden, para yatırma
işleminde mutlaka dekont alınabilen işlem yapılmalı, bankamatiklerden kesinlikle ücret
yatırılmamalıdır. Dekontun açıklama bölümünde öğrencinin adı, soyadı, T.C. Kimlik
numarası, “Formasyon Kayıt Ücreti 1. Taksit” açıklaması yer almalıdır.
Kırklareli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
BANKA
: T.C. ZİRAAT BANKASI
ŞUBESİ
: KIRKLARELİ (104)
HESAP NUMARASI
: 66619030-5001
IBAN
: TR190001000104666190305001
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR
DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
KONTENJANLARI
Sıra
No
Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanı
1
1. Felsefe
2. Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri
2
Atamaya Esas Olan Öğretmenlik
Alanlarına Başvurabilecek
Yükseköğretim Programları
KONTENJAN
Üni. İçi
Üni. Dışı Toplam
1. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi
Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını
belgelendirenler.)
2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi
Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi
Mantık aldığını belgelendirenler.)
15
10
25
Tarih
1. Tarih Bölümü
15
10
25
3
Türk Dili ve Edebiyatı
1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Bölümü
3. Türk Halkbilimi Bölümü
15
15
30
4
Kimya/Kimya Teknolojisi
1. Kimya Bölümü
2. Kimya Mühendisliği
25
5
30
5
1. Fizik Bölümü
2. Fizik Mühendisliği
1.Fizik Bölümü
------
5
5
6
1. Biyoloji
2. Tıbbi Laboratuvar
1. Biyoloji Bölümü
2. Biyoloji
------
5
5
7
Matematik
1. Matematik Bölümü
-----
10
10
8
Coğrafya
1. Coğrafya Bölümü
-----
5
5
9
1. Rehberlik
2. Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri
3. Psikoloji
1.Psikoloji Bölümü
-----
10
10
10
İngilizce
1. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
2. İngiliz Dil Bilimi Bölümü
3. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
4. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
5. Çeviri Bilim Bölümü
6. İngilizce Mütercim Tercümanlık
Bölümü
-----
20
20
11
Almanca
1. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
2. Almanca Mütercim Tercümanlık
Bölümü
------
10
10
12
Arapça
1. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
------
5
5
13
Fransızca
------
5
5
14
Rusça
-------
3
3
15
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
-----
10
10
1. Fransız Dili ve Edebiyatı
2. Fransızca Mütercim Tercümanlık
Bölümü
1. Rus Dili ve Edebiyatı
2. Rusça Mütercim Tercümanlık
Bölümü
1. Dini İlimler Fakültesi
2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
3. İlahiyat Fakültesi
4. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri
Fakültesi
5. İslami İlimler Fakültesi
16
17
18
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Acil Sağlık Hizmetleri
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Hemşirelik
Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
Sağlık Bilgisi
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Hemşirelik
Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
Dinî Bilimler Fakültesi
İlahiyat Bilimleri Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri
Fakültesi
5. İslami İlimler Fakültesi
1.
2.
3.
4.
-----
10
10
1. Ebelik Bölümü
10
10
20
2. Sağlık Eğitimi Bölümü
----
10
10
-----
10
10
-----
5
5
19
Sağlık Hizmetleri Sekreterliği
1. Sağlık İdaresi Yüksekokulu
2. Sağlık Eğitimi Bölümü
3. Sağlık Kurumları
Yöneticiliği/İşletmeciliği
4. Sağlık Memurluğu/Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
20
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Acil Sağlık Hizmetleri
Hemşirelik
Sağlık Memurluğu/Bölümü
21
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği
2. Turizm İşletmeciliği
3. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Eğitimi
35
10
45
22
1. Çocuk Gelişimi Bölümü
2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
2. Okul Öncesi
10
10
20
23
1. Muhasebe ve Finansman
2. Pazarlama ve Perakende
1. İşletme Bölümü
2. İktisat Bölümü
40
10
50
24
Görsel Sanatlar
1. Resim
-----
5
5
------
5
5
----
10
10
----
12
12
177
223
400
25
Müzik
26
Adalet
27
Beden Eğitimi
1. Türk Halk Müziği
2. Türk Halk Oyunları
3. Türk Musikisi
4. Türk Müziği
5. Türk Sanat Müziği
6. Temel Bilimler Bölümü
7. Şan
8. Şan ve Opera
9. Ses Eğitimi Bölümü
10. Opera
11. Opera ve Konser Şarkıcılığı
12. Müzik Bilimleri Bölümü
13. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları
14. Müzik Teknolojisi
15. Müzik Teorisi
16. Müzik Toplulukları Anasanat Dalı
17. Müzikoloji
18. Kompozisyon Bölümü
1. Kamu Yönetimi
2. Hukuk Fakültesi
1. Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
2. Spor Bilimleri Fakültesi
GENEL TOPLAM
Download

kırklareli üniversitesi 2014-2015 eğitim