YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞVURU BİLGİLERİ
Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yürütülecek 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik
Formasyon Sertifika Programı ön kayıtları başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurumu’nun almış
olduğu 25 Eylül 2014 tarihli karar gereğince Üniversitemize tahsis edilen 160 kişilik kontenjanın
en az % 25’i mezunlar (dış kontenjan) için ayrılmıştır. Yeditepe Üniversitesi lisans
öğrencilerinden boş kalan kontenjanlar, mezunlara tahsis edilecektir. Lisans öğrencilerimizin
başvurusunda 4. sınıflara öncelik tanınacak; eğitimlerinde iki yarıyılı tamamlamamış lisans
öğrencilerinin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Kontenjanın (160 kişi) alanlara göre dağılımı tabloda verilmiştir.
Alanlar
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Yeditepe
Üniversitesi
Lisans Öğrencisi
40
Dış
Kontenjan
20
Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
20
20
10
5
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği
15
5
20
5
Rehberlik Öğretmenliği
Başvuruda Bulunabilecek
Bölüm /Anabilim Dalları
Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Matematik
İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,
Mütercim Tercümanlık
(İngilizce), İngiliz Dil Bilimi,
Çeviribilim (İngilizce), İngiliz
Dili ve Kültürü
Bilgisayar Mühendisliği,
Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği, Kontrol ve
Bilgisayar Mühendisliği,
Matematik-Bilgisayar Bölümü,
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü /
Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri Bölümü,
Bilgi Teknolojileri
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölümü / Anabilim
Dalı, Eğitimde Psikolojik
Hizmetler Bölümü / Anabilim
Dalı / Psikoloji Bölümü
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular ŞAHSEN yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru esnasında kimlik belgesi ya da nüfus cüzdanı ibraz etmeyenlerin başvurusu
alınmayacaktır.
Ön kayıt başvuruları, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, 5.
Kat. 507 numaralı ofisinde yapılacaktır. İletişim: Merve Karabacak 578 00 00 / 3366 (dahili).
1
ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
1 Yeditepe Üniversitesi lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; lisans mezunları için
onaylı mezuniyet belgesi ya da diploma (Yurt dışındaki üniversitelerden yükseköğretim
kurumlarından
mezun
olanların
diplomalarının
denkliği,
kayıt
sırasında
belgelendirilmelidir).
2 Not Dökümü (Transkript) onaylı bir örneği.
3 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (onaylı).
4 Üç adet vesikalık fotoğraf.
5 Diploma notu 100’lük sisteme göre olan öğrencilerin mezun oldukları üniversitelerinden
alacakları, notlarının 4’lük sistemdeki karşılığını gösteren onaylı bir belge.
ÖNEMLİ TARİHLER
Başvurular
Asil Listelerin Duyurulması
Kesin Kayıtlar
Derslerin Başlama Tarihi
: 22.10.2014-30.10.2014
: 03.11.2014
: 04.11.2014-07.11.2014
: 10.11.2014
DERS SAATLERİ
Dersler, hafta içi belirlenecek günlerde 16.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1 Tüm başvurular, mevcut lisans bölümleri ile mezun olunan bölümlere göre
sınıflandırılacaktır.
2 Kesin kayıt hakkı kazanacak öğrencilerin lisans mezuniyet not ortalaması (4’lük sisteme
göre) dikkate alınarak belirlenecektir. Başvuruda bulunan adayların not ortalamalarının
eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir.
3 Her bölüm, kendi içinde not ortalamasına göre sıralanacaktır.
KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
1 Formasyon ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
KESİN KAYIT YERİ
Kesin kayıt işlemleri, Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası, Giriş Katı, Merkez Öğrenci
İşlerinde (Yüksek Lisans Ofisi) gerçekleştirilecektir.
2
FORMASYON PROGRAMININ ÜCRETİ
1. Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 2.220 TL’dır (iki bin iki yüz yirmi
Türk Lirası). Yapı Kredi Bankası İnönü Caddesi Şubesi (TL) IBAN Nu: TR 60 0006
7010 0000 0092 6671 92 (Hesap Nu: 9266 7192) hesabına yatırılacaktır. Ödeme,
Yeditepe Üniversitesi kampüsü içindeki aynı bankanın bağlı şubesinde de
gerçekleştirilebilecektir.
2. Bu ücreti yatırarak kesin kayıt işlemlerini tamamlayan aday, derslere katılmadan kaydını
sildirse dahi yatırdığı ücret, hiçbir koşulda adaya iade edilmez.
PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ VE ESASLAR
Programın yürütülmesinde Yükseköğretim Kurumu’nun 25 Eylül 2014 tarihli Pedagojik
Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasları ile Yeditepe Üniversitesi
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yönergesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas
alınacaktır.
3
Download

1 yeditepe üniversitesi eğitim fakültesi 2014-2015 eğitim