T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Açılan Ek Kontenjana Kesin
Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar için Kayıt İşlemleri
---3. Yedek Listeden Alınacaklar İçin Duyuru--BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular ŞAHSEN yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru esnasında kimlik belgesi ya da nüfus cüzdanı ibraz etmeyenlerin başvurusu alınmayacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER
Kesin Kayıtlar
Derslerin Başlama Tarihi
: 26 – 27 Şubat 2015, 17.00’a kadar
: Mart ayının ilk haftası
DERS SAATLERİ
Ders programı ve akademik takvim 27 Şubat 2015’den itibaren web sitemizde ilan edilecektir.
Dersler iki dönem halinde verilecek olup program 2016 Ocak ayında tamamlanacaktır. Dersler hafta içi 17.30’dan sonra ve hafta
sonu cumartesi günü tüm gün olacak şekilde planlanacaktır.
KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
Mezunlar için;
* Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı gibidir örneği
* Mezuniyet notunu (GANO) gösteren Transkript / not döküm belgesi (Onaylı olacak)
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
* 2.050 (ikibinelli)TL olan Formasyon ücretinin yatırıldığını gösteren Banka Dekontu aslı ve
fotokopisi (1’er adet)
Mezuniyet aşamasında olanlar için;
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Öğrencinin GANO’sunu gösteren Transkript / not döküm belgesi (Onaylı olacak)
* Öğrenci Belgesi
* 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
* 2.050 (ikibinelli)TL olan Formasyon ücretinin yatırıldığını gösteren Banka Dekontu aslı ve
fotokopisi (1’er adet)
FORMASYON PROGRAMININ ÜCRETİ
1. Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 2.050 (ikibinelli) TL olup, tek seferde
ödenecektir.
2. 2014-2015 yılı YÖK’ün yayınladığı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasların 4. bölümünün
10. maddesi 3. fıkrası gereğince hiç bir şekilde para iadesi yapılmayacaktır (ders muafiyeti, kayıt sildirme, program sildirme vb.)
Ücretler hangi hesaba nasıl yatırılacak:
**T.C. Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi/Antalya Şubesine ( Şube Kodu 2167) ;
TC Kimlik Numarası, Adı Soyadı ve Formasyon Ücreti açıklaması yazılarak,
IBAN: TR240001002167367161796359 nolu Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına EFT yolu ile
yada,
**Ziraat Bankası tüm para yatırmalı ATM’lerinden,
TC Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi /Antalya Şubesi
Hesap No: 36716179-6359
Şube Kodu: 2167
nolu Akdeniz Üniversitesi hesabına 2.050.-TL (ikibinelli) para yatırmaları gerekmektedir.
ÖNEMLİ NOT: T.C. Ziraat Bankası Şube gişelerinden tahsilat yapılmayacaktır. ATM’lerden ilgili hesaba yapılan tahsilatlarda
para üstü alınamadığından tutarın tam olarak 2.050.-TL şeklinde yatırılması gerekmektedir.
KESİN KAYIT YERİ
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi B/Blok 1. Kat Formasyon ofisi
PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ VE ESASLAR
Programın yürütülmesinde Akdeniz Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programı Yönergesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.
3. yedek listeden alımlar
2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı için aşağıda adı geçen alanlardan belirtilen
kontenjan kadar alım yapılacaktır. Bu alımlarda otomasyon sistemi üzerinden ön kayıt yapanlardan not sıralamasına bakılmaksızın
ilk gelenler kayıtlarını yapma hakkı kazanacaklardır.
Alan
Kontenjan
Beden Eğitimi
25
Felsefe Grubu (felsefe, sosyoloji ve psikoloji)
35
Sağlık
75
Tarih
35
Türk Dili ve Edebiyatı
35
Fizik
25
Kimya
20
Biyoloji
20
Halkla İlişkiler ve İletişim
80
Download

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014