2015-2016 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
EK BAŞVURU DUYURUSU
1. 18 Aralık 2015 Cuma günü sona eren ek kontenjan kayıtları sonuçlarına göre 9 kişilik kontenjan
mevcuttur. Gelen talepler doğrultusunda, Okan Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen lisans
bölümlerinin 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı itibari ile mezuniyet aşamasında olan öğrencileri ile
mezunlarının 21- 22 Aralık 2015 tarihleri arasında online ön kayıt yapmaları uygun görülmüştür.
Lisans Programları
Psikoloji
Mütercim Tercümanlık
Matematik
Sağlık Yönetimi
2. Sıralama, akademik başarı ortalamalarına göre yapılacaktır. Son sınıf öğrencilerinin sıralaması
Akademik Başarı Ortalamalarına (GNO) göre yapılacaktır. Mezun öğrencilerin sıralaması Lisans
Mezuniyeti Akademik Ortalamalarına gore yapılacaktır.
3. Asil kontenjanlar dolmadığı takdirde yedek listedeki sıralamaya göre kabul edilecektir.
4. Başvuru ve kabul süreci aşağıdaki takvimde belirtildiği gibi yürütülecektir.
PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU TAKVİMİ
Online Ön kayıtlar
21 Aralık 2015 Pazartesi günü başlayacak;
22 Aralık 2015 Salı günü saat 16.00’da sona
erecektir.
Kesin kayıt listelerinin açıklanması
23 Aralık 2015 Çarşamba
Asil adayların kesin kayıtları
23 Aralık 2015 – 24 Aralık 2015
(Mesai saatleri içerisinde)
Yedek adayların kesin kayıtları
25 Aralık 2015
5. Kayıtlar ilgili belgelerle öğrenci işleri bürosunda yapılacaktır. Kesin kayıt için istenilecek
belgeler:
Son Sınıf Öğrencileri için
a) Başvuru Dilekçesi
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını
ibraz etmek kaydıyla)
c) Öğrenci Olanlar İçin Öğrenci
belgesi.
d) Onaylı Transkript
e) İki adet vesikalık fotoğraf
f) Sertifika programının ücreti
yatırıldığına dair dekont teslim
edilecektir.
Mezunlar İçin
a) Başvuru Dilekçesi
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz
etmek kaydıyla)
c) Mezuniyet Diploması, (Yurtdışındaki
üniversitelerden
mezun
olanların
Diplomalarının denkliği, kayıt sırasında
belgelendirilmelidir).
d) Onaylı Transkript
e) İki adet vesikalık fotoğraf
f) Sertifika programının ücreti yatırıldığına
dair dekont teslim edilecektir.
6. Derslerimiz yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir. DERSLERE DEVAM
ZORUNLUDUR.
7. “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programina Ilişkin Usul ve Esaslar” aşağıdaki adreste
mevcuttur.
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/7052802
8. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.054 TL + KDV tir. (Gerekli Görüşmeler için
Okan Üniversitesi Mali İşleri arayınız.)
9. Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına, 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı,
Mart 2014-2678 sayılı Tebliğler Dergisi Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden
Program/Bölüm/Alanlardan başvuru yapılabilir. Bu alanlar dışındaki başvurular kabul
edilmeyecektir.
http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_10/20011230_9_cizelgeveesaslar.pdf
Download

Eğitim Fakültemizin 2015-2016 Akademik Yılı