KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI EK KAYIT DUYURUSU
2014-2015 Eğitim-Öğretim Dönemi İçin 14.11.2014 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında
Karara Bağlanan ek kontenjan talebimiz doğrultusunda Üniversitemize 200 kontenjan verilmiştir.
Kontenjanın % 75’i Üniversitemiz öğrencilerine (4. Sınıf öğrencisi olup; Ekim ayında yapılan kayıt
başvurusunda yedek listede kalan) % 25’i ise 4’lük sistemde 2.50 ve üzeri not ortalamasına sahip
Lisans Mezunlarına ayrılmıştır. (Kayıtlar kontenjan dolana kadar devam edecek olup, kayıt doluluk
oranı web sayfamızda anlık ilan edilecektir.)
Kayıt yaptırabilecek alanlar: Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Felsefe Grubu(Fel.Sos.-Psi.), Coğrafya, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,
Hemşirelik, Ebelik, Resim, Müzik, Spor Yöneticiliği, İlahiyat, Din Kültürü.
“Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kayıt işlemleri ve programın yürütülmesi aşağıdaki
bilgilere göre yapılacaktır.
A-KAYIT
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlar,
Üniversitemiz öğrencileri için : 19 - 24 Kasım 2014
Mezunlar için : 19 – 21 Kasım 2014 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü
Yerleşkesinde Edebiyat Fakültesi İdari İşleri Bürosunda, hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında
yapılacaktır.
2. Adaylar, kayıt başvurularını şahsen yapacak olup; posta veya eksik belge ile yapılan
başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. İlan edilen süreler dışında yapılan başvurular işleme
konulmayacaktır.
3. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.054 TL olup, bu ücretin yarısı kayıt
esnasında alınacaktır.
4. Kayıtta İstenen Belgeler
a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
b. Karabük Üniversitesi lisans öğrencileri için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet
Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların
diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir);
c. Onaylı Lisans Not Durum Belgesi
d. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
e. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
f. Öğrenim Ücretinin İlk Taksitinin (1.027 TL) Yatırıldığına Dair Dekont (Ziraat Bankası Karabük Şubesi
TR160001000425517219655001 IBAN nolu hesaba TC Kimlik No ve Ad-Soyadı belirtilip “Pedagojik
Formasyon Ücreti 1. Taksidi” notu düşülerek yatırılacaktır.)
B- PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ
1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından
yürütülecektir.
2. Program iki dönem halinde uygulanacaktır. I. Dönem (1 Aralık 2014-23 Ocak 2015)Uzaktan
Öğretim, II. Dönem ise (Üniversitemiz 2014-2015 Bahar Döneminde) yüz yüze eğitim şeklinde
uygulanacaktır.
3. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca hazırlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programına İlişkin Usul Ve Esaslar” ın 10. Maddesinin 3 Fıkrası gereği: “ Programa başlayanlar, her
dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı
derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret
iadesi yapılmaz.”
4. Yukarıdaki hususlar dışında, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programın yürütülmesinde
“Karabük Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri ve Fakülte
Yönetim Kurulu Kararları uygulanacaktır.
Download

Tıklayınız. - Fen Edebiyat Fakültesi