MANİSA İLİ KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIM İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre, boş bulunan, aşağıda; sınıfı,
ünvanı, derecesi, adedi, öğrenim durumu, iş deneyim süreleri belirtilen 1 adet tam zamanlı sözleşmeli
Avukat personel alımı yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
657 Sayılı Devlet Memuru Kanununun 48. Maddesi A fıkrası şartlarını taşıyor olmak,
Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,
Askerlikle ilişiği olmamak,
Kula ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
Fakültelerin Hukuk bölümünden mezun olmak,
ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO:
SINIFI
ÜNVANI
ADEDİ
EĞİTİM DURUMU
AH
Avukat
1
Lisans - Yükseköğretim
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvurular, 07.01.2016 Perşembe saat: 08:00 ile 08.01.2016 Cuma saat: 17:00’ye kadar Kula
Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik posta(e-mail)
ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
11.01.2016 Pazartesi saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonu sözlü mülakat yapılacaktır.
NOT: Başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü’ne müracaat edilecektir.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,
Yerleşim yeri belgesi,
Özgeçmiş
Sağlık raporu,
Son altı ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf,
Adli sicil belgesi,
Askerlik durumunu gösterir belge,
Hüseyin TOSUN
Belediye Başkanı
Download

Hüseyin TOSUN Belediye Başkanı