PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA EĞİTİMİ 2014-2015
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANI
1. GENEL ŞARTLAR
1.1. Başvuru işlemleri ile ilgili her türlü açıklama ve duyuru internet
sitemizden yapılacaktır.
1.2. Derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.
1.3. Kesin kayıt işlemlerinden sonra herhangi bir nedenle ücret iadesi
yapılamayacaktır.
2. BAŞVURU TAKVİMİ
2.1. KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
MEB TTKB 20/02/2014 ve 9 Sayılı Kararına Göre Öğretmenliğe Kaynaklık
eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar Ve Milli Eğitim
Bakanlığı Öğretmen Atama alanlarına İlişkin 20/02/2014 ve 9 sayılı kararında
güncelleme yapılan yazının yer aldığı Ağustos 2014 sayılı Tebliğler Dergisinde
yer alan öğretmenlik alanlarına*, mezun olanlar ve Kocaeli Üniversitesinin 4.
Sınıfında okuyan öğrenciler başvuru yapabilirler.
2.2. BAŞVURU : 03 Şubat 2015- 05 Şubat 2015 mesai saatlerinde
başvurular ŞAHSEN yapılacaktır. Posta, faks veya kargo
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.3. LİSTELER : 09 Şubat 2015 asıl listeleri Eğitim Fakültesi web
sayfasında ilan edilecektir.
2.4. KAYIT
: 10 Şubat 2015 ile 12 Şubat 2015 tarihleri arasında kesin
kayıt yapılacaktır.
2.5. YEDEKLER : 13 Şubat 2015 tarihinde boş kalan yedek kontenjanlar
ilan edilecektir.
2.6. YEDEK KAYIT : 16 Şubat 2015 tarihinde mesai saatleri arasında, yedek
adayların kesin kayıtları yapılacaktır.
2.7. DERSLER : 23 Şubat 2015 tarihinden itibaren hafta içi 4 gün (Cuma
hariç) saat 17:00'den sonra yapılacaktır.
3. KONTENJAN DAĞILIMI
3.1. Üniversitemize toplam 500 kontenjan ayrılmıştır. Kontenjanın %75’i
Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan sadece SON SINIF öğrencilerimize
verilecektir.
3.2. Kontenjanın %25’i ise mezunlara ayrılacaktır.
3.3. Kontenjanların alanlara göre dağılımı, alanlara başvuru oranına göre
yapılacaktır.
3.4. Asil ve yedek öğrenci listeleri not ortalamalarına göre sıralama yapılarak
belirlenecektir.
3.5. Herhangi bir öğretmenlik alanına yeterli ön kayıt olmadığı takdirde, ilgili
programlar açılmayacaktır.
4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
4.1.Başvuru Formu (Web sayfamızdan indirebilir)
4.2.Halen 4. Sınıf öğrencisi olanlar Öğrenci Belgesi, Mezun adaylar ise
Mezuniyet Belgesi ya da Diploma fotokopisi (aslı ibraz edilmek koşuluyla)
4.3.Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript )
4.4.Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslını ibraz etmek suretiyle)
*20/02/2014 Tarih Ve 9 Sayılı Karara Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden
Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar:
http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/12121613_kaynak_atana
bilecegi_alan.pdf
Download

Mezun ya da Mezun Olma Aşamasındaki