T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
M. R. EĞİTİM FAKÜLTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU
20.01.2015 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereği 2015 bahar
döneminde Üniversitemizde 130 öğrenci kontenjanı ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programı açılmasına karar verilmiştir. Başvuru ile ilgili süreç aşağıda açıklanmıştır. İlgililere
duyurulur.
---------------------------------------------1. BAŞVURU
Başvurular 29 Ocak - 05 Şubat 2015 tarihleri arasında Üniversitemiz M. R. Eğitim Fakültesi
Bölüm Sekreterliğine yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul
edilmeyecektir. Posta/kargo yoluyla başvuru alınmayacaktır.
İletişim Telefon: 0 348 814 2662
Kimler Başvuru Yapabilir:
Aşağıdaki tabloda Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanlarına Başvurabilecek Yüksek
Öğretim Programları belirtilmiş olup bu bölümlerde okuyan üniversitemiz son sınıf öğrencileri
ile üniversitemiz ve diğer üniversite mezunu olan öğrenciler başvuru yapabilirler.
Üniversitemiz Son Sınıfta Okuyan Lisans Öğrencilerimizden Başvuruda İstenecek Belgeler:
1- Başvuru Formu (Örneği aşağıda bulunmaktadır. Islak imzalı olması gerekir.)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
NOT: 2014 Güz Dönemi başvuru yapan son sınıf öğrencilerimizin yeniden başvuru
yapmasına gerek bulunmamaktadır. Eski başvuruları geçerli kabul edilecektir.
Mezunların yeni başvuru yapmaları gerekmektedir.
Üniversite Mezunlarından Başvuruda İstenecek Belgeler:
1. Başvuru Formu (Örneği aşağıda bulunmaktadır. Islak imzalı olması gerekir.)
2. Onaylı Mezuniyet Belgesi (Yurtdışındaki Üniversitelerden mezun olanların diplomalarının
denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir.)
3. Onaylı Lisans Not Transkripti
4. Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5. “ÖSYM Yerleştirme Belgesi” (Lisans Programını yerleştirilme puanınız, diploma notlarında
eşitlik olması durumunda bu puanınıza göre değerlendirme yapılacaktır.)
1
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI KONTENJANLARI
Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanlarına
Kilis 7 Aralık
Mezunlara
Başvurabilecek Yüksek Öğretim Programları Üniversitesi
Ayrılan
Son Sınıf
Kontenjan
(%25)
Öğrencilerine
Ayrılan
Kontenjan(%75)
Tarih
Tarih Bölümü
16
4
Türk Dili
1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Edebiyatı
2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve
20
6
Edebiyatları Bölümü
3. Türk Halk Bilimi Bölümü
1. Tıp Fakültesi
2. Hemşirelik Yüksekokulu
3. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
4. Hemşirelik/ Bölümü
5. Ebelik/ Bölümü
6. Sağlık Memurluğu/Bölümü
7. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
8. Çevre Mühendisliği
9. Çevre Bilimleri ve Yönetimi
10. Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü
11. Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi
Sağlık
9
4
-Biyoloji
-Biyokimya
12. Moleküler Biyoloji ve Genetik
13. Sağlık Yönetimi Bölümü
14. Sağlık İdaresi Yüksekokulu
15. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
16. Sağlık Kurumları Yöneticiliği/İşletmeciliği
17. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu
18. Diş Hekimliği Fakültesi
19. Sağlık Eğitimi Bölümü
Arapça
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
7
2
Muhasebe
1.İktisat
Finansman
2.İşletme
33
11
3.Maliye
Felsefe
1. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji,
16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)
2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe,
6
2
16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını
belgelendirenler)
Matematik
1. Matematik Bölümü
2
1
Fizik
1.Fizik Bölümü
1
1
2. Fizik Mühendisliği
Kimya
1.Kimya Bölümü
2
1
2. Kimya Mühendisliği
Biyoloji
1.Biyoloji Bölümü
1
1
TOPLAM KONTENJAN
97
33
Atamaya
Esas Olan
Öğretmenlik
Alanı
2
Toplam
Kontenjan
20
26
13
9
44
8
3
2
3
2
130
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU FORMU
(MEZUNLAR İÇİN)
Mezun Olduğum Üniversite
Mezun Olduğum Fakülte
Mezun Olduğum
Bölüm/Program
Lisans Not Ortalamam
(4’lük Sistemde)
Başvuru Yapmak İstediğim
Pedagojik Formasyon
Eğitimi Programı
Türk Dili Edebiyatı
Sağlık
Muhasebe/Finansman
Felsefe
Matematik
Fakülteniz Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kayıt yaptırmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.
Tarih:
Adı Soyadı:
İmza:
Telefon:
Adres:
EKTEKİ BELGELER :
Onaylı Mezuniyet Belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların
diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
Onaylı Lisans Not Transkripti
Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
ÖSYM Yerleştirme Belgesi
3
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU FORMU
(ÜNİVERSİTEMİZ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN)
Öğrenim Gördüğü
Üniversite
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Öğrenim Gördüğü
Fakülte/Yüksekokul
Öğrenim Gördüğü
Bölüm/Program
Not Ortalamam
(4’lük Sistemde)
Başvuru Yapmak
İstediğim Pedagojik
Formasyon Eğitimi
Programı
Tarih
Türk Dili Edebiyatı
Sağlık
Arapça
Muhasebe/Finansman
Felsefe
Matematik
Fakülteniz Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kayıt yaptırmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.
Tarih:
Adı Soyadı:
İmza:
Telefon:
Adres:
EKTEKİ BELGELER :
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4
Başvuru Değerlendirme Kriterleri:
Başvurular yukarıda belirtilen kontenjanlar göre öğrencilerin diploma not ortalamaları esas
alınarak değerlendirilecektir. Programlara müracaat edenlerin sıralamasında 4’ lük not sistemi
esas alınacaktır. 100’lük not sistemiyle mezun veya mezun durumunda olan öğrenciler kendi
üniversitelerinden not dönüşüm tablosu getirmemeleri halinde YÖK’ün not dönüşüm tablosu
esas alınacaktır. Öğrencilerin notlarında eşitlik olması halinde, üniversite giriş puanları dikkate
alınarak sıralama yapılacaktır.
2. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Başvurular yukarıda açıklanan kriterlere göre değerlendirildikten sonra kayıt için hak kazananlar
06 Şubat 2015 tarihinde Üniversitemiz internet sayfasında asil ve yedek olarak duyurulacaktır.
Herhangi bir başvuru alanında ilan edilen kontenjandan daha az başvuru olması durumunda ilgili
alandaki kontenjanlar başvuru sayılarının çokluğu dikkate alınarak diğer alanlara aktarılacaktır.
3. KESİN KAYITLAR
Kesin kayıtlar 9-10 Şubat 2015 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
şahsen yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak kayıt başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
İlgili tarihler arasında kayıt yaptırmayan adayların yerine sayısı kadar yedek adaylar arasından
kayıt yapılacaktır. Yedek adaylardan kazananların isimleri 11 Şubat 2015 tarihinde üniversitemiz
internet sayfasında duyurulacaktır. 12-13 Şubat 2015 tarihleri arasında ise yedek adayların
kayıtları yapılacaktır.
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:
Birinci Dönem öğrenim ücretinin 1027 TL banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
(Öğrenim ücretini bankaya yatırırken açıklama kısmına Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika Programına I. Dönem Kayıt Ücreti, TC Kimlik Numarasını ve Adını Soyadını
belirten ibareyi yazdırmalıdır.)
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
KAYIT ÜCRETİ : 2.054 TL dir.
1.Taksit
2.Taksit
1.027TL (Kesin kayıt sırasında ödenecektir.)
1.027TL (İkinci Yarıyıl Ders Kayıt döneminde ödenecektir.)
Banka Adı
: T.C. Halk Bankası Kilis şubesi
IBAN NO
: Daha sonra burada ilan edilecek
5
Not: Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan aday derslere katılmadan kaydını sildirse dahi yatırdığı
ücret hiçbir koşulda adaya iade edilmeyecektir.
4. AÇIKLAMALAR
Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvuru, kayıt, derslerin ve sınavların
yürütülmesi ve mezuniyet ile ilgili konular YÖK web sitesinde bulunan “Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar”a göre yapılmaktadır. Bu konularda sorusu
olan adaylarımızın önce bu metni incelemelerini rica ederiz.
http://yok.gov.tr/web/guest/pedagojik-formasyonla-ilgili-sss
Dersler iki dönem olarak yapılacak olup 2015 Temmuz ayında bitecek şekilde planlanacaktır.
Programa başlayanlar, ilk hafta içinde, yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi
kapsamındaki bazı derslerden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için
öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.
Ders tekrarında alınacak ücretler, tekrar edilecek derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki
payına göre hesaplanır, toplam öğrenim ücretinin tekrar edilen dersin kredi başına düşen miktarı,
ücret olarak alınır. Buna göre bir önceki pedagojik formasyon sertifika programında başarısız
olunan derslerden tekrar edecek öğrenciler kredi başına toplam ücretin toplam krediye bölünmesi
sonucu elde edilen miktarı öğrenim ücreti yatırılacak banka hesabına yatıracaklardır. Ders
kredileri formasyon.kilis.edu.tr adresinde bulunan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın ekinde görülebilmektedir.
Güncel duyuruları formasyon.kilis.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.
6
AKADEMİK TAKVİM
(2015 Bahar Dönemi Kayıt Yapacak Öğrenciler İçin)
I. DÖNEM
Başvuruların Alınması:
29 Ocak- 05 Şubat 2015
Kazananların Açıklanması:
06 Şubat 2015
Kesin Kayıt Tarihleri:
9-10 Şubat
Yedekten Kazananların İlanı:
11 Şubat 2015
Yedekten Kazananların Kayıtları:
12-13 Şubat 2015
Derslerin Başlangıcı:
16 Şubat 2015
Birinci Dönem Dersleri için Muafiyet
Başvurularının Yapılması
16-20 Şubat 2015
Derslerin Bitişi:
05 Nisan 2015
Final Sınavları:
6-12 Nisan 2015
Bütünleme Sınavları:
13-19 Nisan 2015
2. Dönem Öğrenim Ücretlerinin
20-26 Nisan 2015
Yatırılarak Ders Kayıtlarının Yapılması
II. DÖNEM
Derslerin Başlangıcı:
27 Nisan 2015
İkinci Dönem Dersleri için Muafiyet
Başvurularının Yapılması
27 Nisan -1 Haziran 2015
Derslerin Bitişi:
14 Haziran 2015
Final Sınavları:
15-21 Haziran 2015
Bütünleme Sınavları:
22-28 Haziran 2015
Tek Ders Sınavları
29 Haziran 5 Temmuz 2015
7
Download

pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı başvuru formu