BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Koşul İfadeleri
1. Klavyeden girilen iki tamsayıyı karşılaştıran kod bloğunu iç içe koşul ifadeleri ile yazınız.
2. Aşağıdaki şekilde yer alan program kodunu inceleyiniz. Switch-case komutunun nasıl
kullanıldığına ve yazım şekillerine dikkat ediniz. Bu örnekte önceki haftalarda işlenenden
farklı olarak ‘string’ tipinde veri kullanılmıştır. Bu tip veriler karakterlerin birleşiminden
oluşan bir dizi olarak işlenmektedir. Aşağıdaki örnekte ‘string’ türünde bir değişkenin
nasıl tanımlandığına ve bu değişken ile ilgili yapılan işlemlere dikkat ediniz.
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Koşul İfadeleri
3. Koşul ifadelerinin aşağıdaki formatta yazımı mümkündür.
ş ? 1 ∶ 2
Aşağıdaki iki örneği inceleyerek dördüncü ve beşinci sorulardaki koşul ifadesini de siz
yazıp kodlayınız.
4. Aşağıdaki () fonksiyonunu klavyeden girilen bir  değişkeni için çözen program
kodunu yazınız. Koşul ifadesinin yazımında üçüncü sorudaki formatı kullanınız.
 −2 ;  < 0
 ; = 0
() = { 2
}
 ; > 0
5. Aşağıdaki () fonksiyonunu klavyeden girilen bir  değişkeni için çözen program
kodunu yazınız. Koşul ifadesinin yazımında üçüncü sorudaki formatı kullanınız.
 −2 ;  ç 
() = {
 2 ;   
}
6. Switch-Case yapısını kullanarak klavyeden girilen 1-7 aralığındaki bir sayının hangi güne
karşılık geldiğini bulan program kodunu yazınız.
7. Switch-Case yapısını kullanarak klavyeden girilen 1-12 aralığındaki bir sayının hangi aya
karşılık geldiğini bulan program kodunu yazınız.
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Koşul İfadeleri
8. Aşağıdaki tabloya göre cinsiyeti, kilo ve boyu kullanıcıdan isteyen ve sonucunda ideal
kilo değerini ekrana yazdıran program kodunu giriniz.
Erkek
Kadın
Boy
İdeal Kilo
Boy
İdeal Kilo
170-180
75
160-170
60
180 ve üstü
85
170 ve üstü
70
9. Bir malın alış ve satış fiyatını kullanıcıdan isteyen ve alışverişten edilen kar/zararı TL
cinsinden miktar olarak ve yüzde olarak hesaplayan program kodunu yazınız.
10. Switch-Case yapısını kullanarak iki reel sayı için toplama, çıkarma, çarpma ve bölme
işlemlerini yapan program kodunu yazınız. Program öncelikle hangi işlemi yapacağınızı
sormalıdır (Klavyeden + girilmesi halinde toplama – girilmesi halinde çıkarma, *
girilmesi halinde çarpma ve : girilmesi halinde bölme). Ardından girilen işlem türüne göre
işleme tabi tutulacak değerleri klavyeden girmenizi istemeli ve sonucu ekrana
yazdırmalıdır.
11. Haftanın günlerini kullanıcının isteğine göre Türkçe’den İngilizce’ye veya İngilizce’den
Türkçe’ye çeviren program kodunu yazınız. Geliştirdiğiniz program ilk olarak hangi
çevrimi yapmak istediğinizi sormalıdır. Bunun için klavyeden “TI” girildiğinde
Türkçe’den İngilizce’ye, “IT” girildiğinde ise İngilizce’den Türkçe’ye çevrim yapması
gerektiğini anlamalıdır. Ardından klavyeden bir gün adı girmenizi beklemeli ve girdiğiniz
sözcüğü diğer dile çevirmelidir.
12. LAB Turizm Şirketi’nin seferleri Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki gündür.
Pazartesi seferleri kişi başı 40 TL, Perşembe seferleri ise 50 TL’dir. Pazartesi günü saat
10:00 ve 19:00’da iki sefer; Perşembe günü ise saat 11:00’da 15:30’da ve 21:00’da üç
sefer düzenlenmiştir. Aşağıdaki ekran çıktısında olduğu gibi program, kullanıcıya ilk
olarak seferler hakkında bilgi vermelidir. Sonra kullanıcıya yolculuk için tercih ettiği günü
sormalıdır. Ardından sistem, o yolculuk gününe ait sefer saatlerini ekrana getirerek
kullanıcıdan sefer saatini seçmesini istemelidir. Gün ve sefer saati bilgilerinden sonra
programda, rezervasyonun kaç kişilik yapılması gerektiği bilgisi de kullanıcıya
sorulmakta ve ödenmesi gereken ücretin ekrana yansıtılması ile rezervasyon işlemi
tamamlanmaktadır.
BM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Koşul İfadeleri
Not: Aşağıdaki şekle benzer ekran çıktısı üretmeye özen gösteriniz.
Not: Türkçe karakter kullanmayınız.
Download

5. Hafta Uygulama Dersi Dokümanı