İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
STAJ BİTİRME FORMU
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Programı :
Sınıf :
Telefon :
STAJ BAŞLAMA TARİHİ
STAJ BİTİRME TARİHİ
……../………/………
……./……/…….
STAJYERİ BİLGİLERİ
Adı :
Yetkilisi :
Adresi :
Telefon / Fax :
E-posta Adresi :
Tarih: …./…./……
Yukarıda kimlik bilgileri bulunan Fakülteniz öğrencisi zorunlu ……………
haftalık stajını ……................. - ……………………… tarihleri arasında
kurumumuzda yapmıştır.
Bilgilerinize rica ederim.
İmza-Kaşe
Staj Yeri Yetkilisi
Adı Soyadı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERİSTESİ
STAJ YERİ YETKİLİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
Fotoğraf
Öğrenci
İşyeri
Adı-Soyadı : ……………………....
Adı :……………………………..................
Staj Dalı :………………………….
Adresi :……………………………………...
Staj Süresi :………………………..
……………………………………………...
Staja Başlama Tarihi :...../…./…….
Telefon No :…………………………………
Staj Bitiş Tarihi : ...../…../…..
E-posta :…………………………………….
Koor. Öğr. Elemanı Adı Soyadı :….
Faks No :…………………………………….
……………………………………...
Eğitici Personel Adı Soyadı :………………..
Çok iyi (100-85), İyi (84-65 ), Orta (64-40 ), Geçer (39-30 ), Yetersiz (29-0)
İşe İlgi
İşin Tanımlanması
Alet, Teçhizat Kullanma
Yeteneği
Algılama Gücü
Sorumluluk Duygusu
Çalışma Hızı
Uygun ve Yeteri Kadar
Malzeme Kullanma Becerisi
Zaman/Verimli Kullanma
Problem Çözebilme
Yeteneği
İletişim Kurma
Kurallara Uyma
Genel Değerlendirme
Grup Çalışmasına Yatkınlığı
Kendini Geliştirme Yeteneği
Önemli Not: Lütfen sayısal olarak notlandırma yapınız
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERİSTESİ
STAJ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME FORMU
Tarih:
…./…./….
Öğrencinin
Adı Soyadı : .....................................................
Programı : .......................................................
Okul No : .........................................................
Görüşler
Staj raporu
Staj yeri yetkilisinin
değerlendirmesi
Mülakat (Öğretim
elemanının
değerlendirmesi)
Ağırlık
(%)
Puan
%50
%30
%20
Saptanan Başarı Notu
……………………………………..
Staj Kurulu Başkanı
Üye
( Program Danışmanı)
Üye
Download

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ STAJ BİTİRME FORMU