ELE401/501 – Doğrusal Sistemler
2014–2015/I
Dersin Hocası
•
Dr. Coşku Kasnakoğlu
Ofis:
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, oda 165
E-posta:
[email protected]
Tel:
292 4259
Web:
http://kasnakoglu.wordpress.com/
Ofis saatleri: Öğretim üyesinin müsait olduğu her zaman
Plan
•
•
•
Ders saatleri: Çarşamba 10:30–12:20 (297), Cuma 13:30–15:20 (177)
Ara sınav tarihi: İlan edilecek.
Final sınavı tarihi: İlan edilecek.
Dersin Web Sitesi
•
•
Adres: http://kasnakoglu.wordpress.com/ele401-dogrusal-sistemler-2014-2015i/
(Hoca web sitesindeki DERSLER bölümünde ELE 401/501 Doğrusal Sistemler (20142015 Güz) linkine tıklayarak da ulaşılabilir.)
Dersle ilgili tüm duyurular dersin web sitesinden yapılacaktır. Öğrenciler siteyi düzenli
olarak takip etmekle yükümlüdür.
Notlandırma
•
•
•
Ara sınav notu: %50
Final notu: %50
Ödevler: 2-3 adet, isteğe bağlı, ek puan
Ders Kitapları
•
•
Chi Tsong Chen, Linear System Theory and Design, 3. Baskı, Oxford University
Press, 1999, ISBN: 978-0195117776
John S. Bay, Fundamentals of Linear State Space Systems, McGraw-Hill, 1998, ISBN:
978-0256246391
Dersin Konuları
1. Doğrusal sistem kuramına giriş
2. Doğrusal uzaylar, doğrusal bağımsızlık, taban vektörleri, taban değişimi, doğrusal
dönüşümler, doğrusal denklem sistemleri, özdeğerler ve özvektörler, kare matris
fonksiyonları, en küçük polinom, matris fonksiyonları, norm ve iç çarpım
3. Sistemlerin matematiksel gösterimleri, doğrusallık, nedensellik, durağanlık, zamanla
değişmezlik, transfer fonksiyonu matrisi, durum uzayı gösterimi
4. Kompozit sistemler; seri, paralel ve geri-beslemeli bağlama, iyi konumlanma
5. Dinamik denklemlerin çözümü, durum geçiş matrisi, sistemin kipleri, eşdeğer dinamik
denklemler
6. Doğrusal sistemlerde kararlılık, Lyapunov kararlılığı, Asimptotik kararlılık, Sınırlı girdisınırlı çıktı kararlılık, Lyapunov’un doğrudan yöntemi, Routh-Hurwitz kararlılık ölçütü
7. Kontrol edilebilirlik (denetlenebilirlik) kavramı, kontrol edilebilirlik Gram matrisi,
kararlılaştırılabilirlik.
8. Gözlemlemlenebilirlik (gözlenebilirlik) kavramı, gözlemlenebilirlik Gram matrisi,
algılanabilirlik
9. Kalman doğal ayrışımı, denetlenebilir doğal biçim, gözlemlenebilir doğal biçim
10. Durum geri beslemesi, özdeğer (kutup) ataması, Ackerman formülü, durum
gözleyicileri.
Download

ELE401/501 - Doğrusal Sistemler