RHEA AKADEMİ
Girişimci İş Tanıtım Formu
Şirket İsmi:
Temsilci Ad Soyad:
E-Posta Adresi:
Telefon:
Web Adresi:
Sektör & İş Tanımı:
Proje Durumu:
Talep Edilen Yatırım
Tutarı:
[ ] Başlangıç Aşaması
[ ] Genişleme Aşaması
[ ] İleri Aşama
TL
Girişimci İş Tanıtım Formu’na ek olarak aşağıdaki bilgiler talep edilmektedir:
Takım / Ekip
− Kurucu(lar) hakkında bilgi
− Takımdaki kişilerin özgeçmişleri, deneyimleri, önceki başarıları
Şirket
− Şirket hakkında gerçekleştirilmiş faaliyetler ve hedefler
− Öngörülen organizasyon yapısı
Ürün / Hizmet
− Ürün / hizmet hakkında bilgi
− Ürünün hayata geçirilmesi / pazara giriş için belirlenen strateji
− Kullanılan teknoloji ve alternatiflere göre farklılık
− Sağladığı çözümler / sunduğu katma değer / pazardaki eksiklikler
− Pazarda konumlanma
− Satış fiyatları ve maliyetler
− Operasyonel stratejiler
− Satış ve pazarlama planı, dağıtım kanalları
Pazar
− Pazarın büyüklüğü, gerçekleşmiş büyüme hızı ve gelecekteki büyüme beklentisi
− Pazara giriş engelleri
− Pazardaki rekabet / diğer oyuncular
− Varsa ilgili mevzuat ve riskler hakkında bilgi
1
Finansal Bilgiler
− Finansal Projeksiyonlar ve projeksiyonların oluşturulmasında kullanılan varsayımlar (hedeflenen
pazar payı, gelir ve karlılık, vs)
− Kaynak ihtiyacı kullanımı ve zamanlaması hakkında detay - makine ekipman yatırımları, ham
madde, üretim, personel, teknoloji, finans, satış, pazarlama, dağıtım, finans, vs giderleri
Lütfen Girişimci İş Tanıtım Formu’nu [email protected] adresine gönderiniz.
2
Download

RHEA AKADEMİ Girişimci İş Tanıtım Formu