Avukat
:

Aktif/Pasif

Staj Yaptığı Baro,

Sicil Hareket Bilgileri

Kurum Avukatı ise Çalıştığı Kurum Bilgileri

Engel Durumu

Delegelik Durumu

Borç Durumu (Sadece Var/Yok Şeklinde)

Ruhsat Bilgileri (Sicil Verme Tarihi, Baro Sicil No, YK Tarihi, Kesinleşme Tarihi, Ruhsat
Tarihi, Birlik Sicil No, Bakanlık Sicil No, Mesleğe Başlama Tarihi)

İletişim Bilgileri (Avukatın paylaşılmasına izin verdiği: Büro Telefonu, Ev Telefonu, Cep
Telefonu, Faks No, e-posta, Ev Adresi, Büro Adresi)

Nüfus Cüzdanı Bilgileri (TC Kimlik No, Cinsiyet, Baba-Ana Adı, Doğum Yeri-Tarihi, Medeni
Hal, Kan Grubu, Nüfus Kayıt Bilgileri, Önceki Soyadı)

Mezun Olduğu Hukuk Fakültesi (Giriş-Mezuniyet Tarihi, Diploma No)
Avukat Stajyeri
:

Staj No

Staj Durum

Engel Durumu

İletişim Bilgileri (Avukat Stajyerinin paylaşılmasına izin verdiği: Ev, Cep Telefonu, Faks No,
e-posta, Ev Adresi)

Nüfus Cüzdanı Bilgileri (TC Kimlik No, Cinsiyet, Baba-Ana Adı, Doğum Yeri-Tarihi, Medeni
Hal, Kan Grubu, Nüfus Kayıt Bilgileri, Önceki Soyadı)

Mezun Olduğu Hukuk Fakültesi (Giriş-Mezuniyet Tarihi, Diploma No)

Staj Bilgileri (Başvuru Tarihi, YK Başlama Karar Tarihi, Adliye Başlama-Bitiş Tarihi, Avukat
Yanı

Başlama-Bitiş Tarihi, Yanında Staj Yaptığı Avukat, YK Bitiş Karar Tarihi)
Download

1 Adet Tablo