KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Aday Memurların Hazırlayıcı Eğitim Ders Programı 19 Kasım -22 Aralık 2014
Uzaktan Eğitim Salonu
1.Ders (09.45-10.30)
2.Ders (10.45-11.30)
19.11.2014
Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Telif Hakları Genel Müdürlüğü
20.11.2014
Kültür Var. ve Müz .Gen. Müd.
Kültür Var. ve Müz .Gen. Müd.
Kültür Var. ve Müz .Gen. Müd.
Kültür Var. ve Müz .Gen. Müd.
Kültür Var. ve Müz .Gen. Müd.
21.11.2014
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Tarih
3.Ders (11.45 –12.30)
22.11.2014
HAFTA SONU
23.11.2014
HAFTA SONU
4.Ders 14.00 –14.45)
5.Ders 15.00 –15.45)
24.11.2014
Devlet Opera ve Balesi.Gen. Müd.
Devlet Opera ve Balesi.Gen. Müd.
Devlet Opera ve Balesi.Gen. Müd.
Devlet Opera ve Balesi.Gen. Müd.
Devlet Opera ve Balesi.Gen. Müd.
25.11.2014
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
26.11.2014
Kütüphaneler ve Yayım. Gen. Müd.
Kütüphaneler ve Yayım. Gen. Müd.
Kütüphaneler ve Yayım. Gen. Müd.
Kütüphaneler ve Yayım. Gen. Müd.
Kütüphaneler ve Yayım. Gen. Müd.
27.11.2014
Yatırım ve İşletmeler Genel Müd.
Yatırım ve İşletmeler Genel Müd.
Yatırım ve İşletmeler Genel Müd.
Yatırım ve İşletmeler Genel Müd.
Yatırım ve İşletmeler Genel Müd.
28.11.2014
Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
29.11.2014
HAFTA SONU
30.11.2014
HAFTA SONU
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
Tanıtma Genel Müdürlüğü
Tanıtma Genel Müdürlüğü
Tanıtma Genel Müdürlüğü
Tanıtma Genel Müdürlüğü
Tanıtma Genel Müdürlüğü
Personel Dairesi Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
Başkanlığı
Başkanlığı
06.12.2014
HAFTA SONU
07.12.2014
HAFTA SONU
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Aday Memurların Hazırlayıcı Eğitim Ders Programı 19 Kasım -22 Aralık 2014
Uzaktan Eğitim Salonu
1.Ders (09.45-10.30)
Tarih
08.12.2014
2.Ders (10.45-11.30)
3.Ders (11.45 –12.30)
4.Ders 14.00 –14.45)
5.Ders 15.00 –15.45)
Milli Kütüphane Başkanlığı
Milli Kütüphane Başkanlığı
Milli Kütüphane Başkanlığı
Milli Kütüphane Başkanlığı
Milli Kütüphane Başkanlığı
Dış İlişkiler ve AB Koor.Dai.Bşk.
Dış İlişkiler ve AB Koor.Dai.Bşk.
Dış İlişkiler ve AB Koor.Dai.Bşk.
Turist Rehberleri Birliği (TUREB)
Turist Rehberleri Birliği (TUREB)
10.12.2014
Sinema Genel Müdürlüğü
Sinema Genel Müdürlüğü
Sinema Genel Müdürlüğü
Sinema Genel Müdürlüğü
Sinema Genel Müdürlüğü
11.12.2014
Döner Sermaye İşlet. Mer.Müd.
Döner Sermaye İşlet. Mer.Müd.
Döner Sermaye İşlet. Mer.Müd.
Turizm Yatırımcılar Derneği
Turizm Yatırımcılar Derneği
12.12.2014
TİKA
TİKA
TİKA
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
09.12.2014
13.12.2014
HAFTA SONU
14.12.2014
HAFTA SONU
15.12.2014
Ankara İl Kültür ve Turizm Müd.
Ankara İl Kültür ve Turizm Müd.
Ankara İl Kültür ve Turizm Müd.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
16.12.2014
Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
17.12.2014
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
18.12.2014
Araştırma ve Eğitim Gen.Müd.
Araştırma ve Eğitim Gen.Müd.
Araştırma ve Eğitim Gen.Müd.
Araştırma ve Eğitim Gen.Müd.
Araştırma ve Eğitim Gen.Müd.
19.12.2014
SINAV İÇİN YOL İZNİ
20.12.2014
HAFTA SONU
21.12.2014
HAFTA SONU
22.12.2014
SINAV
Download

Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı