T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanlığına
………………………………… Üniversitesi ………………………………………….
Fakültesi ………………………… Bölümü …………. öğretim ….. sınıf öğrencisiyim. Daha
önce merkezi yerleştirme puanımla Ek Madde -1 uyarınca yatay geçiş yapmadım.
Kayıt yaptırdığım ….... yılı yerleştirme puanım Fakülteniz ……………….. Bölümü
…………. öğretim puanına eşit yada yüksek olup, merkezi yerleştirme puanımla yatay geçiş
yapmak istiyorum. Belgeler ektedir.
Gereğini arz ederim.
….. / 01 / 2016
Adı Soyadı :
T.C Kimlik No :
İmza
:
Adres:
Cep Tel:
Sabit ya da bir yakınınızın telefon numarası:
EKLER;
1-Öğrenci Belgesi
2- (Varsa) Not Belgesi (Başvuran öğrencinin ayrılacağı Yükseköğretim Kurumundan alacağı belge)
3- ÖSYM Sonuç Belgeleri (2 adet; Yerleştiği bölümü gösteren yerleştirme sonuç belgesi ve aldığı puanları ve türlerini gösteren sonuç belgesi)
4- Disiplin durumunu gösterir belge,
5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
NOTLAR;
*Normal ya da İkinci öğretimden hangisine başvurduğunuzu dilekçenizde mutlaka belirtiniz.
*Normal öğretim ikinci öğretim ayrı ayrı başvuru yapılacak ise dilekçeler ayrı ayrı yazılıp
ekleriyle birlikte ayrı ayrı tamamlanacaktır.(Dekanlığımıza birden fazla başvuru yapılırken dilekçenin birine eklerin
aslını diğer dilekçelere ise eklerin fotokopileri konulabilir)
* Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postada oluşan gecikmelerden Fakültemiz sorumlu değildir.
* Postaya verilen başvuru evrakları en geç son başvuru tarihinde Dekanlığımıza ulaşmış olması gerekmektedir.
* Dikey geçiş kontenjanlarına göre başvuru yapacak olanlar, mezun oldukları önlisans programına göre tercih hakları
olan bölümlere başvuru yapabilirler.
Download

iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanlığına