(YDUS) AÇIKTAN GELECEKLERDEN İSTENEN BELGELER
8 adet fotoğraf
2 nüfus cüzdanı fotokopisi
2 Uzmanlık Belgesi (Biri asıl ya da noter tasdikli )
1 Kazandı Belgesi
1 Sağlık Kurulu Raporu
1 ikametgah belgesi
1 Savcılık İyi Hal Durum Belgesi
Yabancu Dil Sınav Sonuç Belgesi(ÜDS-KPDS)
Askerliğini Yapmamış Olanlardan:
2 adet Askerlik Durum Belgesi (Biri asıl ya da noter tasdikli)
Askerliğini yapanlardan :
2 adet Terhis Belgesi fotokopisi
,
(YDUS) NAKLEN GELECEKLERDEN İSTENEN BELGELER
8 adet fotoğraf
2 nüfus cüzdanı fotokopisi
1 Uzmanlık belgesi fotokopisi
1 kazandı belgesi
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi(ÜDS-KPDS)
Askerliğini Yapmamış Olanlardan:
2 adet Askerlik Durum Belgesi (Biri asıl ya da Noter Tasdikli)
Askerliğini yapanlardan :
2 adet Terhis Belgesi fotokopisi
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
SAMSUN
20…. Dönemi Yandal Uzmanlık (YDUS) Sınavında Fakülteniz………………………….
………………………………………………………..Anabilim
Dalı………………………………………Bilim Dalında yan dal uzmanlık öğrenimi yapmaya hak
kazandım.
Atanmanın yapılabilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim.
/
/
20..
Ad, Soyad,
İmza
ADRES
:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
TEL:.......................................................
GSM:…………………………………..
HALEN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU RESMİ KURUM:
…………………………………………….
………………………………………….....
…………………………………………….
TEL:............................................................
Görev Yapan Adaylar İçin
:
Uzmanlığını Aldığı Üniversite ve Mezuniyet Tarihi
:
Kurum Sicil No
:
İstifa Ederek Yeniden Atanacak Adayların En son Ayrıldığı Kurum:
Download

(YDUS) AÇIKTAN GELECEKLERDEN İSTENEN BELGELER 8 adet