T.C
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan
programlar, kontenjanlar, adaylarda aranan koşullar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Tezli/Tezsiz I.Öğretim/Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans, Doktora, Yabancı Uyruklu, Uzaktan
Eğitim ve Yatay Geçiş kontenjan sayıları ve koşulları aşağıya çıkarılmıştır.
ANABİLİM
DALLARI
PROGRAMLAR
COĞRAFYA ANA
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
BİLİM DALI
DOKTORA
KONTENJAN
SAYISI
11
4
7
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
FELSEFE VE DİN
BİLİMLERİ ANA
BİLİM DALI
6
YÜKSEK LİSANS(Tezsiz I.Öğretim)
YATAY GEÇİŞ (Tezli)
YATAY GEÇİŞ (Tezsiz)
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
YÜKSEK LİSANS ( Tezsiz II.Öğretim)
İKTİSAT ANA
BİLİM DALI
1
3
Coğrafya Bölümünde mezun olmak
veya Coğrafya Öğretmenliğinden
mezun olmak
Coğrafya Ana Bilim Dalında Tezli
Yüksek Lisans yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi ve
Eğitim Fakültesi Felsefe ve Sosyoloji
Bölümü mezunu olmak
İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi ve
Eğitim Fakültesi Felsefe ve Sosyoloji
Bölümü mezunu olmak
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim
Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim
Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak
Yüksek Lisansını İktisat Ana Bilim
Dalından yapmış olmak
YATAY GEÇİŞ (Tezli)
1
İktisat Anabilim Dalında Yüksek Lisans
yapıyor olmak
YATAY GEÇİŞ (Doktora)
1
İktisat Anabilim
yapıyor olmak
YABANCI UYRUKLU (Tezli Yüksek
Lisans)
1
11
100
DOKTORA
9
YATAY GEÇİŞ (Tezli)
2
2
YATAY GEÇİŞ (Tezsiz II. Öğretim)
Sözel
50
1
YÜKSEK LİSANS ( Tezsiz II.Öğretim)
Sözel
İktisat Bölümü mezunu olmak
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
İŞLETME ANA
BİLİM DALI
2
ALES
TÜRÜ
KOŞULLAR
Dalında
Eşit
Ağırlık
Doktora
İktisat Bölümü mezunu olmak
Fakültelerin İşletme bölümlerinden
mezun olmak
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul
mezunu olmak
Lisans veya Yüksek Lisansta İşletme
Bölümü/Alanı mezunu olmak
Eşit
Ağırlık
YATAY GEÇİŞ (Doktora)
2
Muhasebe
ve
Finansman
alanında/Yönetim ve Organizasyon
alanında
öğrenci
olmak/İşletme
alanında doktora yapıyor olmak,
YABANCI UYRUKLU (Tezli Yüksek
Lisans)
2
YABANCI UYRUKLU ( Doktora
2
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
6
YÜKSEK LİSANS ( Tezsiz II.Öğretim)
55
DOKTORA
3
KAMU YÖNETİMİ YATAY GEÇİŞ (Doktora)
ANABİLİM DALI
YATAY GEÇİŞ (Tezli Yüksek Lisans)
YABANCI UYRUKLU ( Doktora)
YABANCI UYRUKLU (Tezli Yüksek
Lisans)
YABANCI UYRUKLU ( Tezsiz Yüksek
Lisans II.Öğretim )
YÜKSEK LİSANS ( Tezli)
Bölümü
Mezunu
Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak
veya Kamu Yönetimi Dallarının birinde
Yüksek Lisans yapmış olmak
Eşit
Ağırlık
2
1
1
1
15
YATAY GEÇİŞ (Tezli Yüksek
Lisans)
2
YABANCI UYRUKLU (Tezli Yüksek
Lisans)
3
TARİH ANA BİLİM YÜKSEK LİSANS ( Tezsiz II.Öğretim)
DALI
Kamu Yönetimi
Olmak
1
SAĞLIK
YÖNETİMİ ANA
BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
İsletme Bölümü mezunu olmak
İsletme Anabilim Dalında Yüksek
Lisans mezunu olmak
11
50
DOKTORA
1
YABANCI UYRUKLU (Tezli Yüksek
Lisans)
2
YABANCI UYRUKLU (Doktora)
1
Fakültelerin Sağlık Yönetimi, Sağlık
İdaresi, Hastane ve Sağlık Kurumları
Yönetimi,
Sağlık
Kurumları
işletmeciliği, Hastane Yöneticiliği,
Sağlık Kurumları Yöneticiliği, İşletme
Bölümü,
Kamu
Yönetimi
Bölümlerinden
mezun
olmak.
Yukarıda belirtilen bölümler dışından
başvuran lisans mezunları 1 (bir)
yarıyıl Bilimsel Hazırlık Programına
tabi tutulacaktır.
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında
Yüksek Lisans yapıyor olmak
Fakültelerin Tarih Bölümü, Tarih
Öğretmenliği Alanlarından mezun
olmak
veya
Sosyal
Bilgiler
Öğretmenliği mezunu olmak
Fakültelerin Lisans Bölümlerinden
mezun olmak
Tarih Anabilim Dalında Yüksek Lisans
yapmış olmak
Eşit
Ağırlık/
Sözel/
Sayısal
Sözel
ANABİLİM
DALLARI
KONTENJAN
SAYISI
PROĞRAMLAR
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
32
9
DOKTORA
TEMEL İSLAM
DOKTORA YATAY GEÇİŞ
BİLİMLERİ
ANABİLİM
YÜKSEK LİSANS (Tezsiz II.
DALI
Öğretim)
YATAY GEÇİŞ (Tezli Yüksek
Lisans)
YABANCI UYRUKLU (Doktora)
YABANCI UYRUKLU (Tezli
Yüksek Lisans)
İSLAM TARİHİ
VE
SANATLARI YÜKSEK LİSANS (Tezli)
ANABİLİM
DALI
2
ALES
TÜRÜ
KOŞULLAR
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Eğitim Bölümü, Arapça
Öğretmenliği veya Arap Dili ve
Edebiyatı Bölümü mezunu olmak
Temel İslam Bilimleri alanında
Yüksek Lisansını yapmış olmak
Temel İslam Bilimleri
Doktora yapıyor olmak
alanında
Sözel
60
3
Temel İslam Bilimleri alanında
Yüksek Lisans yapıyor olmak
3
5
11
İlahiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü,
Eğitim Fakültesi Resim Bölümü ve
Mimarlık-Mühendislik Fakültelerinin
Mimarlık Bölümü mezunu olmak
Sözel
UZAKTAN EĞİTİM
ANABİLİM
DALLARI
PROĞRAMLAR
İŞLETME ANA
BİLİM DALI
(Sağlık Kurumları YÜKSEK LİSANS ( Tezsiz)
İşletmeciliği ve
Yönetimi)
KONTENJAN
SAYISI
KOŞULLAR
ALES
TÜRÜ
100
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul
mezunu olmak
Eşit
Ağırlık
Not: İlanda yer alan Tezsiz Yüksek Lisans Programının Formasyon Programı ile ilgisi yoktur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avşar Yerleşkesi,
Kayseri yolu, 13.km. Rektörlük Binası
46100, Kahramanmaraş
Telefonlar
: 0 344 280 18 45 - 280 18 46 – 280 19 82
Faks
: 0 344 280 18 40
E-mail
: [email protected]
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU

Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz I. Öğretim/Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans programlarına başvuran
adayların, başvuru için gerekli koşulları sağladıklarını gösterir belgeler ve bu ilanda belirtilen diğer belgeler ile birlikte
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvuru tarihleri arasında şahsen
başvurmaları gerekmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adayların başvuru için gerekli koşulları sağladıklarını
gösterir belgeler ile bu ilanda belirtilen belgelerle kargo, posta veya şahsen enstitüye ulaştırmaları gerekmektedir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ VE YERLERİ
Başvuru Tarihleri: 03.07.2014
- 09.07.2014
Bilim Mülakat ve Uygulama (Yazılı ) Sınav Tarihleri ve Yerleri:
Tezli Yüksek Lisans
: 15.07.2014 Salı günü Saat: 10.00’da ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.
Doktora
: 15.07.2014 Salı günü Saat: 14.00’de ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır
Tezsiz I. Öğretim/Tezsiz II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans: Sınav Yoktur
Tezsiz I. Öğretim /Tezsiz II. Öğretim /Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Alımı İle İlgili Uygulama:
Tezsiz I. Öğretim /Tezsiz II. Öğretim / Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci alımında;
- ALES puanı olanlar için başarı sırasının belirlenmesinde ALES puanının %10’u, lisans mezuniyet notunun
%90’ı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır
- ALES puanı olmayan adayların başarı sırası lisans mezuniyet notunun %90’ı dikkate alınarak değerlendirme
yapılacaktır.
Sınav Sonuçlarının İlanı:
-
Sınav sonuçları sınav tarihlerini takiben en kısa zamanda Üniversite ve Sosyal Bilimler Enstitüsü web
sayfasından ilan edilecektir.
Yedekte Kazananlar Bir Gün Ara İle İlan Edilecektir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
ÖNEMLİ NOTLAR:
1) Başvuru sırasında belgelerin fotokopisi alınacaktır. Başvuru belgeleri tekrar iade edilmeyecektir.
2) Lisansını, ön lisans tamamlayarak bitirenler ön lisans Not Durum Belgesini getirmelidir.
(Lisans ve ön lisans not ortalamaları değerlendirmede dikkate alınacaktır)
3) Engelli öğrenci ve birinci derecede şehit yakınlarına tüm Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları için
bir (1) öğrenci kontenjanı açılır. Söz konusu adayların başvurdukları programın öngördüğü puan ve
koşullara sahip olmaları durumunda başvuruları değerlendirilir. Engelli adayların çalışma güçlerinin en
az %40’nda yoksun oldukları Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri gerekir.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi *
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Fotokopisi )
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
4. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 1 Adet)
5. Lisans Not Durum Belgesi Fotokopisi (KSÜ Senatonun almış olduğu karar gereği Adayların 4’lük sisteme göre
verilmiş not ortalamalarının 100’lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
geliştirilen tablo kullanılacaktır. Üniversitelerin 100’lük sisteme not dönüşümleri kullanılmayacaktır)
6. ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından merkezi
olarak yapılan Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından, İlgili Ana Bilim Dalı için gerekli olan
puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir)
TEZSİZ I. ÖĞRETİM VE TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU
SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi *
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Fotokopisi )
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
4. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 1 Adet)
5. Lisans Not Durum Belgesi Fotokopisi (KSÜ Senatonun almış olduğu karar gereği Adayların 4’lük sisteme göre
verilmiş not ortalamalarının 100’lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
geliştirilen tablo kullanılacaktır. Üniversitelerin 100’lük sisteme not dönüşümleri kullanılmayacaktır)
6-ALES Puanı Olanlar ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi (Varsa)
DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi *
2. Lisans ve Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Fotokopileri)
3. Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi) (T.C. Numaralı)
4. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 1 adet)
5.Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Fotokopisi)(KSÜ Senatonun almış olduğu karar gereği Adayların
4’lük sisteme göre verilmiş not ortalamalarının 100’lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından geliştirilen tablo kullanılacaktır. Üniversitelerin 100’lük sisteme not dönüşümleri kullanılmayacaktır)
6. ALES Sonuç Belgesi (Fotokopisi) (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından merkezi olarak
yapılan Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından, İlgili Ana Bilim Dalı için gerekli olan puan
türünden en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir)
7.Yabancı Dil Belgesi Fotokopisi (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden ÜDS/YDS ’den en az
55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları
gerekmektedir)
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU
SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi *
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Fotokopisi )
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
4. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 1 Adet)
5. Lisans Not Durum Belgesi Fotokopisi (KSÜ Senatonun almış olduğu karar gereği Adayların 4’lük sisteme göre
verilmiş not ortalamalarının 100’lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
geliştirilen tablo kullanılacaktır. Üniversitelerin 100’lük sisteme not dönüşümleri kullanılmayacaktır)
6-ALES Puanı Olanlar ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi (Varsa)
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN
TEZLİ/TEZSİZ VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI ve GEREKLİ
BELGELER
Programlara başvuru yapan adaylar eğitim dili ile ilgili aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir
a) TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A veya B düzeyinde belge almış olmak,
b) Yurt içi veya yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmuş olmak,
c) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından başarılı olmak
Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi *
2. Lisans veya yüksek lisans diploması noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe tercümesi ve denklik belgesi
3. Türkçe dil yeterliliğini gösteren aday öğrencinin durumuna uygun olan belgelerden birinin aslı veya onaylı örneği
4. Pasaport Onaylı Sureti
5. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 1 Adet)
6. Not Durum Belgesi onaylı
7. ALES, GRE, GMAT, TUS veya USMLE sınavlarından birinin sonuç belgesi (Varsa)
8. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Doktora programı için)
.
YATAY GEÇİŞ
-Yatay Geçiş Yapacakların KSÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19. maddesindeki koşulları
taşımaları gerekmektedir.
-Yatay Geçiş Yapacak Olanlar Başvurularını Anabilim Dallarına Yapacaktır
KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE KAYIT TARİHLERİ
ÖNEMLİ NOTLAR:
1) Kesin kayıt sırasında başvuruda verilen belgelerin aslı veya onaylı örnekleri istenecektir.
2) Gerçek dışı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecektir.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER VE
KAYIT TARİHİ
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Onaylı)
3. Lisans Not Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
4. Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
5. Vesikalık Fotoğraf ( 4 Adet)
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
7. ALES Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)
Tezli Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları: 21.07.2014 - 23.07.2014
Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları: 24.07.2014 -25.07.2014
TEZSİZ I. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KESİN KAYITTA İSTENECEK
BELGELER VE KAYIT TARİHİ
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Onaylı)
3. Lisans Not Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
4. Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
5. Vesikalık Fotoğraf ( 4 Adet)
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
7. ALES Puanı Olanlar ALES Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)
Tezsiz I. Öğretim Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları: 21.07.2014 - 23.07.2014
Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları: 24.07.2014 -25.07.2014
TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KESİN KAYITTA İSTENECEK
BELGELER VE KAYIT TARİHİ
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Onaylı)
3. Lisans Not Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
4. Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
5. Vesikalık Fotoğraf ( 4 Adet)
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
7. Harç Dekontu
8 . ALES Puanı Olanlar ALES Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)
Tezsiz II. Öğretim Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları: 21.07.2014 - 23.07.2014
Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları: 24.07.2014 -25.07.2014
DOKTORA PROGRAMINA KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER VE KAYIT TARİHİ
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)
2. Lisans ve Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Aslı veya Onaylı)
3. Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı
4. Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
6. Vesikalık Fotoğraf (4 adet)
7. ALES Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)
8. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)
Doktora Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları: 21.07.2014 - 23.07.2014
Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları :24.07.2014 -25.07.2014
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN TEZLİ /TEZSİZ ve DOKTORA PROGRAMLARINI
KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ ve KAYIT TARİHLERİ
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)
2. Vesikalık Fotoğraf ( 4 adet son altı ay içinde çekilmiş)
3. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
4. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge.
5. Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları: 21.07.2014 - 23.07.2014
Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları: 24.07.2014 -25.07.2014
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KESİN KAYITTA İSTENECEK
BELGELER VE KAYIT TARİHİ
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Onaylı)
3. Lisans Not Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
4. Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
5. Vesikalık Fotoğraf ( 4 Adet)
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
7 . ALES Puanı Olanlar ALES Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)
8. Harç Dekontu
Uzaktan Eğitim Tezsiz Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları: 21.07.2014 - 23.07.2014
Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları:
24.07.2014 -25.07.2014
* Not: Matbu Başvuru Dilekçesi Ekte Yeralmaktadır. (Matbu Dilekçe Sosyal Bilimler Enstitüsünden de Temin
Edilebilir).
Download

Başvuru Koşulları ve Kontenjanlar