BU DUYURU 2013-2014 YAZ VE 2014-2015 GÜZ DÖNEMLERİNDE YAPILACAK
OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI KAPSAMINDA
ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN ÖN KAYIT BAŞVURULARI İLE YERLEŞTİRİLECEK
ADAYLAR İÇİNDİR (Ön kayıt için, kontenjan açılan programların 2013-2014 öğretim yılı
mezunları (Yeni Mezunlar) veya 2013-2014 öğretim yılında mezuniyet aşamasında olanlar ile
daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuru yapabilirler).
1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına ilişkin olarak 19.06.2014 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Üniversitemizde
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacak ve bunun için 02 Temmuz - 8
Temmuz 2014 tarihleri arasında ( 8 Temmuz Mesai Bitimine Kadar) ön kayıtlar alınacaktır.
2) Ön kayıtlar geçmiş yıllarda mezun olan öğrenciler de dahil olmak üzere, 2013-2014 Öğretim
yılında aşağıda belirtilen ve kontenjan açılan programların son sınıflarında öğrenim görüp,
mezuniyet aşamasında veya 2013-2014 eğitim-öğretim yılında mezun olan (yeni mezun)
Üniversitemiz (Ç.Ü.) ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencilerinin yanı sıra
aynı durumda olan ve başka Üniversitelerin mezuniyet aşamasında bulunan veya mezun olan
(önceki yıllarda mezun olanlar dahil) örgün öğretim öğrencilerinin yanı sıra 2013-2014
öğretim yılında son sınıfı okuyan Açık Öğretim Fakültesi ve Uzaktan Öğretim Fakültelerinin
öğrencilerini ve mezunlarını da (önceki yıllarda mezun olanlar dahil) kapsamaktadır.
3) 26.06.2014 tarihli Yüksek Öğretim Kurulunun almış olduğu karar uyarınca ön kayıt
başvurularında Ç.Ü.’ye verilen toplam kontenjanlar esas alınarak bu kontenjanın % 75’i
Ç.Ü’nün kendi öğrenci ve mezunlarına ve % 25’i ise diğer üniversitelerin öğrenci ve
mezunlarına ayrılmıştır (TABLO: 1) (İlgili YÖK kararı gereğince, Ç.Ü. ile beraberce
programın yürütülmesi konusunda protokol
imzalayan OKÜ için bu uygulama
yapılmamıştır). Değerlendirmede öğrenci veya mezunların durumlarına göre iki farklı
uygulama yapılacaktır. Uygulamaların birincisinde oluşturulan diğer tablodaki (TABLO: 2)
kontenjanlar temelinde önceki yıllarda mezun olan öğrencilerle ilgili olarak bu öğrencilerin
öncelikle mezuniyet yıllarına bakılacak geçmiş yıllarda mezun olanlara öncelik verilerek ve
bu öğrencilerin “Lisans Mezuniyeti Akademik Başarı Ortalamaları” esas alınarak sıralama
yapılacak ve bu konumda olanlardan kesin kayıt hakkı kazananlar böylece belirlenecektir.
Diğer taraftan ikinci uygulamada ise 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında bölümlerinde son
sınıfı okuyup, mezun veya mezun durumunda olan öğrencilerin ise bulunduğu sınıf ya da
Lisans Mezuniyeti Akademik Ortalamaları (%80) ve Öğrencinin Üniversiteye Giriş Puanı (%
20)’si toplamından elde edilen sıralama ile kesin kayıt hakkı kazananlar belirlenecektir. Tüm
bu işlemlerde Ç.Ü.’nün hem kendi hem de diğer üniversitelerin öğrencilerinden yeni mezunlar
ve geçmiş yıllarda mezun olanlar kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirmeye tabi
tutulacaklardır.
Bu kapsamda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde ise, verilen kontenjanlar temelinde geçen
yıl OKÜ’den mezun olan veya bu yıl OKÜ’den mezun olanlar konumlarına göre ayrı ayrı
belirlenen kontenjanlar temelinde (TABLO:3) bulunduğu sınıf ya da Lisans Mezuniyeti
Akademik Ortalamaları (%80) ile Öğrencinin Üniversiteye Giriş Puanı (% 20)’sinin
toplamından elde edilen sıralama ile kesin kayıt hakkı kazananlar belirlenecektir.
4) Ön kayıtlara ara sınıflarda (1-2 ve 3) ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 4. Sınıfı okuyacak
olan öğrenciler başvuru yapamazlar. Söz konusu öğrenciler için daha sonra yeni program
dönemleri açılabilir. Bunun için bu durumdaki öğrencilerin www.yok.gov.tr
ve
http://formasyon.cu.edu.tr/ adreslerinden güncel duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
5) Mayıs 2014 tarihinde kendi fakültelerinde ön kayıt yaptıran öğrencilerin bu ön kayıtları
dikkate alınmayacaktır. Yapılan bu ön kayıtların hiçbir geçerliği yoktur. Bu öğrencilerin tekrar
ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir
6) Ön kayıt başvurularında ALES veya herhangi bir taban puanı aranmamaktadır
7) Ön kayıtlar Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 3. Kattaki Formasyon
Eğitimi Biriminde 02 Temmuz - 8 Temmuz 2014 tarihleri arasında (8 Temmuz Mesai
Bitimine kadar) yapılacaktır.
8) Ön kayıt başvurularının sonunda kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler en geç 11
Temmuz 2014 tarihinde açıklanacak ve bu öğrenciler 14-17 Temmuz 2014 tarihleri (17
Temmuz Mesai Bitimine kadar) arasında aynı birimde kesin kayıt yaptırabileceklerdir.
9) Kesin kayıt için istenilen belgeler daha sonra Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir.
Kesin kayıt yaptıran öğrencilere 2013-2014 Yaz döneminde 7 hafta (yoğun) ve 2013-2014
Güz Döneminde ise 14 hafta süreyle eğitim-öğretim hizmeti verilecektir.
10) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazandığı halde süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan öğrencilerin
yerine yedek öğrenciler sırasıyla kayıt olabileceklerdir.
11) Programa Kayıt olan öğrencilerin dersleri 21 Temmuz 2014 tarihinde başlayacaktır.
12) Kesin kayıt hakkı kazananlar her iki donem başında olmak üzere taksitler halinde ( Her
donem 1.027 TL) ödemek üzere toplamda 2.054 TL ücret ödeyeceklerdir.
13) Ön kayıt için başvuru yapabilecek alanlar ve bölümler aşağıdadır. Kontenjanı belirtilen
Programlara kimlerin başvurabileceği Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan çizelgeye göre
Üniversitemizin Lisans Programları da göz önünde bulundurularak belirlenmiş olup, kesin
kayıtlar sırasında bir programda boş kalan ya da doldurulmayan kontenjanlar, Eğitim
Fakültesi Yönetim Kurulu kararıyla ihtiyaç duyulan diğer alanlara kaydırılabilir.
ÜNİVERS.
PROGRAM ADI
Ç. Ü.
Ç. Ü.
Ç. Ü.
Ç. Ü.
Ç. Ü.
Ç. Ü.
Ç. Ü.
Ç. Ü.
Ç. Ü.
Ç. Ü.
Ç. Ü.
OKÜ
OKÜ
OKÜ
OKÜ
BİYOLOJİ
DİN KÜLT./İMAM HAT.
FİZİK
GÖRSEL SAN/RESİM
KİMYA/KİMYA TEKN.
MATEMATİK
MÜZİK
SERAMİK VE CAM TEKN.
TÜRK DİLİ VE ED.
SAĞLIK
TOPLAM
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
TOPLAM
Top.
Kont.
50
80
50
20
50
100
20
20
110
50
550
20
40
40
100
Ç.Ü.
Kont.
(%75)
37
60
37
15
37
75
15
15
82
37
410
Diğ. Ü.
Kont.
(%25)
13
20
13
5
13
25
5
5
28
13
140
TABLO - 1: Ç.Ü. ve OKÜ’ ye VERİLEN TOPLAM KONTENJANLAR İLE BU
KONTENJANLARIN BÖLÜMLERE VE DİĞER ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIMI
(Not: OKÜ Başka Üniversiteyle protokol imzalayan üniversite konumunda olduğu için
kontenjanından diğer üniversitelere kontenjan ayrılmamıştır)
PROGRAM ADI
BİYOLOJİ
DİN KÜLT./İMAM HAT.
FİZİK
GÖRSEL SAN/RESİM
KİMYA/KİMYA TEKN.
MATEMATİK
MÜZİK
SERAMİK
VE
CAM
TEKN.
TÜRK DİLİ VE ED.
SAĞLIK
Ç.Ü.
Yeni
Mezun/
Mezun
olacak.
28
45
28
11
28
56
11
11
Ç.Ü.
Eski
Mezun
Diğ.Ü.
Eski
Mezun
9
15
9
4
9
19
4
4
Diğ. Ü.
Yeni
Mezun/
Mezun
olacak
10
15
10
3
10
19
3
3
62
28
20
9
21
10
7
3
3
5
3
2
3
6
2
2
TABLO - 2: Ç.Ü. KONTENJANLARININ KENDİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELERİN YENİ
MEZUN (2013-2014 YILINDA SON SINIFTA ÖĞRENİM GÖREN) VE ESKİ
MEZUNLARINA GÖRE DAĞILIMI (Kontenjanlar dolmadığında her programa verilen
kontenjan öncelikle kendi programı içinde diğer konumlara aktarılacaktır)
PROGRAM ADI
FİZİK
KİMYA /KİMYA TEKN
BİYOLOJİ
OKÜ
Yeni
Mezun/
Mezun
olacak.
15
30
30
OKÜ
Eski
Mezun
5
10
10
TABLO:3- OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARININ YENİ
MEZUN (2013-2014 YILINDA SON SINIFTA ÖĞRENİM GÖREN) VE ESKİ
MEZUNLARA GÖRE DAĞILIMI (Kontenjanlar dolmadığında her programa verilen
kontenjan öncelikle kendi programı içinde diğer konumlara aktarılacaktır )
1.
2.
3.
4.
5.
ÖNKAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Dilekçe (Kayıt Bürosundan temin edilebilir)
Onaylı Mezuniyet Belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının
denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir). 2013-2014 eğitim öğretim yılında 4. Sınıfta
olup eğer mezun olamadıysa öğrenci belgesi.
Onaylı Lisans Not Transkripti
Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi
ÖSYM’nin sayfa altında onay kodu bulunan ve öğrencinin yerleştiği bölümün de görüldüğü
ÖSYM sonuç belgesi (Bu belge için ayrıca onaya gerek yoktur) veya yetenek sınavıyla kayıt
olmuş olanlar için sadece Üniversiteye Giriş Puan Belgesi.
NOT:
1. Belge onaylama işlemi noter aracılığıyla veya belgelerin aslı getirildiği taktirde
fakültemizde yapılmaktadır.
2. Güncel duyurular (ders programı, danışman öğretim üyeleri, akademik takvim vb...)
http://formasyon.cu.edu.tr/ adresinden takip edilebilir.
Download

Pedagojik Formasyon Eğitimi Önkayıt ve Başvuru Duyurusu