T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
“SİZİN GÖZÜNÜZDEN DOĞAL YAŞAM 3”
FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014
KATILIM FORMU
Yarışmacının
Rumuzu
Sıra no
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Fotoğrafın adı
Çekildiği tarih
1
Adı soyadı
2
E-posta adresi
3
Telefonu
4
Adresi
5
Rumuz, ad soyadın baş harflerinden ve 4 (dört) rakamdan oluşur Örneğin AB1234
Fotoğraf adı rumuz adına fotoğraf sırasının eklenmesiyle oluşur. CD veya DVD içerisindeki fotoğraflara bu
şekilde isim verilir. Örneğin AB1234-1
CD veya DVD üzerisine sadece rumuz yazılır. Katılım formu imzalanarak CD veya DVD ile aynı zarfa
konularak teslim edilir.
Yarışma zarfının üzerine sadece RUMUZ yazılacaktır.
Yukarıdaki belirtilen biçimde doldurulmayan form ile CD veya DVD'ler Yarışma Sekreteryası veya Yarışma
Jürisi tarafından değerlendirmeye alınmayabilir.
Yarışma şartnamesini okudum ve koşulları kabul ediyorum.
İmza
Tarih
Download

yarışma katılım formu için tıklayınız