Erasmus English Language Exam
Erasmus English Language Exam will be held at Bilgi University Kuştepe Campus on March 15, 2014
(Saturday) at 9:00am. Please arrive at the exam location at least 15 minutes before the start time.
The exam schedule can be found below:
Session
Exam Type
Hour
st
Written Exam (Reading & Writing)
09:00-10:30
nd
Speaking Exam*
11:00-15:00
1 Session
2 Session
*The exact time and place of the speaking exam will be announced on the day of the exam in the
entrance of the New Building-Kuştepe Campus.
Erasmus İngilizce Dil Sınavı
Erasmus İngilizce Dil Sınavı 15 Mart 2014 Cumartesi günü saat 09:00’da Bilgi Üniversitesi Kuştepe
Kampüsü’nde yapılacaktır. Lütfen sınav saatlerinden en az 15 dakika önce sınav yerinizde hazır olunuz.
Sınav takvimini aşağıda bulabilirsiniz:
Oturum
Sınav Türü
Saat
1.Oturum
Yazılı Sınav (Okuma ve Yazma)
09:00-10:30
2.Oturum
Sözlü Sınav*
11:00-15:00
*Sözlü sınavın kesin yeri ve zamanı sınav günü Kuştepe Kampüsü Yeni Bina girişindeki panolarda
duyurulacaktır.
Download

Instructions