17.02.2015
Öğrencilerimizin internet üzerinden yaptıkları ders kayıtlarına göre 2014-2015
öğretim yılı Bahar döneminde alacakları derslerle ilgili haftalık programları
OASIS kişisel sayfalarında yer almaktadır.
Öğrencilerimizin OASIS’te açıklanan kişisel haftalık programlarında
belirtilen sınıflarda derslere girmeleri gerekmektedir. Aksi halde, o dersten
devamsız sayılmakta ve final sınavlarına girmeleri mümkün olamamaktadır.
Yeni akademik dönemde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
Kayıt-Kabul Müdürlüğü
February 17, 2015
The weekly course schedules, for courses which the students will be taking in
2014-2015 academic year Spring semester based on their course registrations
through OASIS, can be found on their personal web pages.
The students have to take the courses in the classrooms that are specified
in their individual course programs announced on the OASIS. Otherwise,
they will be assumed non-attendant for that course and they will not be able to
take the final exams.
We wish a successful academic year to all our students.
Sincerely,
Registrar's Office
Download

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE