BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU
ÖĞRENCİLER İÇİN İKAMET BAŞVURU FORMU RESIDENCE PERMIT APPLICATION
FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS
ÜNİVERSİTENİN ADI
NAME OF THE UNIVERSITY
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BURSA TECHNICAL UNIVERSITY
BÖLÜMÜ VE SINIFI
DEPARTMENT and CLASS
:
:
ÖĞRENCİ NUMARASI
STUDENT ID NUMBER
:
SOYADI, ADI
SURNAME, NAME
:
:
BABA ADI
FATHER'S NAME
:
:
ANNE ADI
MOTHER'S NAME
:
:
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
PLACE and DATE of BIRTH
:
:
UYRUĞU
NATIONALITY
:
PASAPORT NO
PASSPRT NO
:
TÜRKİYE'YE SON GELİŞ TARİHİ :
DATE of LAST ARRIVAL TO TURKEY :
BURSA'DAKİ EV ADRESİ
ADDRESS in BURSA
:
:
MEDENİ HALİ
MARITAL STATUS
:
:
KAYIT TARİHİ
DATE of REGISTRATION
:
:
AÇIKLAMALAR:
•
İkamet Tezkeresi'nin geçerlilik süresi bitiminde, öğrenciler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gelerek Yabancı Öğrenci Bilgi
Formu alacaklardır. Bu formu Emniyet Müdürlüğü/ Yabancılar Şubesi'ne götüreceklerdir. İkamet Tezkereleri üzerine gerekli
onaylan yaptırarak, ikametlerinin süresini uzattıracaklardır. İkamet tezkeresinin süresi dolduğu halde, yukarıdaki işlemleri
yapmayan öğrenciler hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
• Kayıtsız olan, izin alan (kayıt donduran), ilişiği kesilen, kendi isteğiyle ilişik kesen ve mezun olan öğrencilerin oturma izni iptal
edilir. Bu nedenle, bu durumdaki öğrenciler, izin aldıktan, mezun olduktan veya ilişiği kesildikten sonra maksimum 15 gün
içerisinde ülkeyi terketmek veya harçlı ikamet almak üzere Emniyet'e başvurmak zorundadır. Aksi takdirde yasal işlem
uygulanır.
EXPLANATIONS:
•
When validity of "Residence Permit" expires, students should first take an International Students Information Form from the
Registrar's Office. They should submit this form to Directorate of Security/Bureau of Residence Registration They should extend
validity of their "Residence Permit" by taking the required approvals.
• Legal procedures will be applied for the students, who do not follow above mentioned procedures although the validity of their
"Residence Permit" has expired. The Residence Permit of the students, who have not registered, graduated, dismissed, left by own
will or have on leave status (freeze the semester), are cancelled. These students must leave Turkey within 15 days or apply to
Directorate of Security Bureau for a new residence permit.
Download

yabancı uyruklu öğrenciler için ikamet başvuru formu