EK-1
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
GÜZ YARIYILI
01-05 Eylül 2014
Yeni Kayıt
İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıflarının Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, DGS ile Kayıt
19 Eylül 2014 saat :09:00
Yaptıran Öğrencilerin Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
Kayıt Yenileme
01-10 Eylül 2014
Danışman Onayları
11-21 Eylül 2014
Dersler
08 Ekim 2014 -16 Ocak 2015
İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı Dersleri*
22 Eylül 2014– 09 Ocak 2015
Ders Ekleme-Bırakma / Mazeretli Geç Kayıtlar
08 -17 Ekim 2014
Ara Sınav**
22- 30 Kasım 2014
Genel Sınav**
19 -30 Ocak 2015
Bütünleme Sınavı**
05-08 Şubat 2015
Uluslararası Öğrenci Başvuru Tarihi
30 Haziran – 18 Temmuz 2014
Uluslararası Öğrenci Müracaat Sonuçları İlan Tarihi
04 Ağustos 2014
Uluslararası Öğrencilik Hakkı Kazananların Kayıt Tarihi
18-22 Ağustos 2014
Uluslararası Öğrenci Yedek İlan Tarihi
26 Ağustos 2014
Uluslararası Öğrenci Yedek Kayıt Tarihi
01-05 Eylül 2014
BAHAR YARIYILI
Kayıt Yenileme
19-23 Ocak 2015
Danışman Onayları
26 Ocak – 06 Şubat 2015
Dersler
09 Şubat – 22 Mayıs 2015
İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı Dersleri*
02 Şubat -22 Mayıs 2015
Ön Şartlı Ders Seçimi/Ders Ekleme-Bırakma / Mazeretli Geç Kayıtlar
09 – 19 Şubat 2015
Ara Sınav**
11-19 Nisan 2015
Genel Sınav**
25 Mayıs – 07 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı**
15 – 21 Haziran 2015
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
22 Haziran – 07 Eylül 2015
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
08 Haziran – 31 Ağustos 2015
Ereğli Kemal Akman MYO
22 Haziran –27 Temmuz 2015
Seydişehir MYO
22 Haziran – 04 Ağustos 2015
Turizm Fakültesi
08 Haziran - 21 Eylül 2015
Staj (Yaz Uygulamaları)
* Ġlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfının eğitim-öğretim süresi her dönem için 16 (onaltı) haftadır. Ara sınav
tarihlerinde öğretim devam edecektir.
**Sınav iş günü yeterli gelmeyen Fakülte ve Yüksekokullar müteakip hafta sonu sınav yapabilirler.
EK-2
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 2014-2015
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
GÜZ YARIYILI
Yeni Kayıt
01-05 Eylül 2014
Kayıt Yenileme
01-10 Eylül 2014
Danışman Onayları
11-21 Eylül 2014
Dersler
22 Eylül 2014 – 09 Ocak 2015
Ders Ekleme-Bırakma / Mazeretli Geç Kayıtlar
22 – 30 Eylül 2014
Ara Sınav*
22-31 Aralık 2014
Mazeret Sınavı
12-16 Ocak 2015
Genel Sınav (Tek Sömestrlik Dersler İçin)*
01-12 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı (Tek Sömestrlik Dersler İçin)*
15-26 Haziran 2015
BAHAR YARIYILI
Kayıt Yenileme
12-23 Ocak 2015
Danışman Onayları
26-30 Ocak 2015
Dersler
02 Şubat – 22 Mayıs 2015
Ara Sınav*
04-15 Mayıs 2015
Mazeret Sınavı
25-29 Mayıs 2015
Genel Sınav
01-12 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
15-26 Haziran 2015
*Tek sömestrlik tüm derslerin genel ve bütünleme sınavlar bahar yarıyılı sonunda yapılacaktır.
Ara sınav* ara sınav tarihlerinde dersler devam edecektir.
EK-3
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MERAM TIP FAKÜLTESĠ 2014-2015
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
Yeni Kayıt
01-05 Eylül 2014
DÖNEM I
Derslerin Başlaması
29 Eylül 2014
Yarıyıl Tatili
02-13 Şubat 2015
Derslerin Kesilmesi
29 Mayıs 2015
Mazeret Sınavı
08 Haziran 2015
Final Sınavı
15-19 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
13-14 Temmuz 2015
DÖNEM II
Derslerin Başlaması
15 Eylül 2014
Yarıyıl Tatili
02-13 Şubat 2015
Derslerin Kesilmesi
28 Mayıs 2015
Mazeret Sınavı
08 Haziran 2015
Final Sınavı
15-26 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
13-15 Temmuz 2015
DÖNEM III
Derslerin Başlaması
15 Eylül 2014
Yarıyıl Tatili
02-13 Şubat 2015
Derslerin Kesilmesi
29 Mayıs 2015
Mazeret Sınavı
08 - 09 Haziran 2015
Final Sınavı
15-26 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
13-15 Temmuz 2015
DÖNEM IV
Derslerin Başlaması
01 Eylül 2014
Yarıyıl Tatili
02-13 Şubat 2015
Derslerin Kesilmesi
30 Haziran 2015
Staj Sonu Sınavı
Her Stajın son 2(iki) günü
Bütünleme Sınavı
13-24 Temmuz 2015
DÖNEM V
Derslerin Başlaması
01 Eylül 2014
Yarıyıl Tatili
23-30 Ocak 2015
Derslerin Kesilmesi
20 Mayıs 2015
Staj Sonu Sınavı
Her Stajın son 2(iki) günü
Bütünleme Sınavı
08-19 Haziran 2015
DÖNEM VI
Dönem Başlaması
01 Temmuz 2014
Dönem Bitimi
30 Haziran 2015
EK-4
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
GÜZ YARIYILI
Eylül yeterlik sınavı için başvuru tarihleri
01-08 Eylül 2014
Yabancı Dil Eşdeğerlik Belgelerinin Yabancı Dil Yüksekokul
Müdürlüğüne Onaylatılması İçin Son Tarih
08 Eylül 2014
Necmettin Erbakan Üniversitesine Yatay Geçiş Yapan
Öğrencilerin Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
17 Eylül 2014
I.oturum: 10.00
II. oturum:14.00
Hazırlık Sınıflarının Yabancı Dil yeterlik Sınavı
(Yeni kazanan, daha önceki dönemlerde başarısız olmuş ve
devamsız öğrenciler için)
17 Eylül 2014
I.oturum: 10.00
II. oturum:14.00
Ek Yerleştirme ile Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin Muafiyet
Sınavı
---------------------------
Temel Hazırlık Bölümüne Yeni Gelen Öğrenciler İçin
Oryantasyon Programı
22 Eylül 2014 Saat: 14:00
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerinin Muafiyet Sınavı İçin
Başvuru Tarihleri
01-22 Eylül 2014
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı
26 Eylül 2014 saat:10.00
Dersler
22 Eylül 2014 -02 Ocak 2015
I. Ara Sınav (Hazırlık okuyan Öğrenciler)
14 Kasım 2014
II. Ara Sınav(Hazırlık okuyan Öğrenciler)
26 Aralık 2014
BAHAR YARIYILI
Dersler
9 Şubat- 22 Mayıs 2015
III. Ara Sınav (Hazırlık okuyan Öğrenciler)
20 Mart 2015
IV. Ara Sınav(Hazırlık okuyan Öğrenciler)
17 Nisan 2015
Genel (Final) Sınavı
25-26 Mayıs 2015
Bütünleme
19 Haziran 2015
*Ek YerleĢtirme ile Kayıt Yaptıran Öğrenciler için Muafiyet Sınav Tarihi ek yerleĢtirme sonuçlarından
sonra açıklanacaktır.
*Fakülte ve Yüksekokulların ara sınavlarının olduğu tarihlerde de YDYO hazırlık sınıfları öğretime
devam edecektir.
*Ek madde 1 kapsamında Yatay GeçiĢle Gelecek Öğrenciler için Yabancı Dil Yeterlik Sınavı ilgili
tarihlerde duyurulacaktır.
EK-5
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ, FEN BĠLĠMLERĠ VE SOSYAL
BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMI
GÜZ YARIYILI
Yeni Kayıt
08 Eylül 2014 – 13 Eylül 2014
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
01 Eylül 2014 – 10 Eylül 2014
Danışman Onaylan
11 Eylül 2014 – 21 Eylül 2014
Dersler
08 Ekim 2014 -09 Ocak 2015
Ders Ekleme-Bırakma-Mazeretli Ders Seçimi
08 -17 Ekim 2014
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final Sınavı)
12 Ocak 2015 – 23 Ocak 2015
Bütünleme Sınavı
02-06 Şubat 2015
BAHAR YARIYILI
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
12 Ocak 2015 – 23 Ocak 2015
Danışman Onayları
26 Ocak 2015 – 06 Şubat 2015
Dersler
09 Şubat 2015 – 22 Mayıs 2015
Ders Ekleme-Bırakma-Mazeretli Ders Seçimi
09 Şubat 2015 – 19 Şubat 2015
Ara Tatil
11 Nisan 2015 – 19 Nisan 2015
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final Sınavı)
25 Mayıs 2015 – 07 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
15 Haziran 2015 – 21 Haziran 2015
II. ÖĞRETĠM TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS
GÜZ YARIYILI
Yeni Kayıt
08 Ekim 2014 - 16 Ekim 2014
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
22 Eylül 2014 – 03 Ekim 2014
Dersler
27 Ekim 2014 – 01 Şubat 2015
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final Sınavı)
07 Şubat 2015 – 08 Şubat 2015
Bütünleme Sınavı
21 Şubat 2015 – 22 Şubat 2015
02 Mart 2015 – 07 Haziran 2015
Proje Dönemi
BAHAR YARIYILI
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
23 Mart 2015 – 27 Mart 2015
Dersler
16 Mart 2015 – 21 Haziran 2015
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final Sınavı)
27 Haziran 2015 – 28 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
11 Temmuz 2015 – 12 Temmuz 2015
20 Temmuz 2015 – 23 Ekim 2015
Proje Dönemi
EK-6
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
2014 -2015
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠM TASLAĞI
TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMI
GÜZ YARIYILI
Ön Kayıt
01-05 Eylül 2014
Sınav Tarihi
09 Eylül 2014
Kesin Kayıt
11-12 Eylül 2014
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
08-16 Eylül 2014
Danışman Onayları
16-19 Eylül 2014
Dersler
22 Eylül -26 Aralık 2014
Ders Ekleme-Bırakma-Mazeretli Ders Seçimi
22 -26 Eylül 2014
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final Sınavı)
03-09 Ocak 2015
Bütünleme Sınavı
24-30 Ocak 2015
BAHAR YARIYILI
Ön Kayıt
19-23 Ocak 2015
Sınav Tarihi
27 Ocak 2015
Kesin Kayıt
29-30 Ocak 2015
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
19 Ocak -03 Şubat 2015
Danışman Onaylan
02-06 Şubat 2015
Dersler
09 Şubat-22 Mayıs 2015
Ders Ekleme-Bırakma-Mazeretli Ders Seçimi
09-13 Şubat 2015
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final Sınavı)
30 Mayıs-05 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
15-21 Haziran 2015
Download

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-2015 Eğitim