Merkezi Yerleştirme ve Özel Yetenek Sınavı ile Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli
mezuniyet belgesi,
2) ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı,
3) Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi,
4) 6 adet vesikalık fotoğraf.
5) Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli
olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını
belirten belge. (Bu belge 1993 yılı ve sonrası doğumlulardan istenmez)
6) İntibak ve muafiyet için varsa daha önce bir yükseköğretim kurumundan alınan ve
başarılan dersleri belirten transkript ve ders içeriği (Bu belgeyi kayıt sırasında teslim
etmeyen öğrencilerin muafiyet işlemi yapılamayacaktır.)
Dikey Geçiş (DGS) ile Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1) Ön lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı,
2) Lise Diploması aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı
3) DGS sonuç belgesinin internet çıktısı,
4) Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi,
5) 6 adet vesikalık fotoğraf.
6) Transkript (onaylı)
7) Ders içerikleri (onaylı)
8) Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli
olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını
belirten belge. (Bu belge 1993 yılı ve sonrası doğumlulardan istenmez)
Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ile Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1) Başvuru için kullanılan sınava ilişkin belge aslı.
2) Lise diploması aslı.
3) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve
TC Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak
“Denklik Belgesi” aslı.
4) Pasaportun fotokopisi (öğrenim vizesi işlenmiş olmalıdır)
5) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’nden alınacak ikamet
tezkeresinin onaylı örneği
6) 6 adet vesikalık fotoğraf
Download

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler