Özel Yetenek Sınavı 2014
Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri
Başvuru Koşulları
· 2014 yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek
için, adayların 2014 YGS puan türlerinin en az birinden
140 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.
Sanat ve Tasarım Fakültesi
· Endüstri Ürünleri Tasarımı (%25 Burslu)
· Grafik (%50 Burslu)
· Görsel İletişim ve Tasarımı (%50 Burslu)
· İç Mimarlık
· Doğuş Üniversitesi’nin %25, %50 ve tam burslu
bölümlerine yerleştirilen öğrencilere sağlanan
burslar karşılıksız olup, başarı durumuna
bakılmaksızın öğrenim hayatı boyunca devam eder.
· Öğrenim dili Türkçe olan bölümlere yerleşen
öğrencilerimiz; isteğe bağlı hazırlık eğitimi almak
isterlerse eğitim-öğretim ücretinin %50’sini öderler.
· Özel Yetenek Sınavıyla herhangi bir bölüme
yerleşen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerimiz
%100 bursluluk sınavına girme hakkını elde ederler.
Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. 2014 YGS Sonuç Belgesi internet çıktısı
2. Lise diploması veya geçici mezuniyet belge
fotokopisi
3. 2 adet vesikalık fotoğraf
4. Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi
5. Başvuru formu
Aday sınava nüfus cüzdanı ile girecektir. Sınavda
kullanılacak tüm malzemeler, üniversitemiz tarafından
karşılanacaktır.
Adaylar www.dogus.edu.tr adresinden “Online
Başvuru” yapabilir.
Kesin Kayıt İşlemleri
Özel Yetenek Sınavında başarılı olan adayların,
kendilerine bildirilen süre içerisinde kesin kayıt
yaptırmaları gerekmektedir.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı
2. 2014 YGS Sonuç Belgesinin internet çıktısı
3. Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi
4. 6 adet vesikalık fotoğraf
5. Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından ilgili
askerlik şubesinden alacakları Askerlik Tecil Belgesi.
(Bu belge 1993 yılı ve sonrası doğumlulardan
istenmez.)
6. İkametgah Belgesi
Özel Yetenek Sınavında çizim uygulaması yaptırılır.
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik, Görsel İletişim ve
Tasarımı, İç Mimarlık Bölümleri ders alanlarına göre
çizim modeli belirlemektedir.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (%25 Burslu)
Mesleki eğitim derslerinin yanı sıra öğrencilere sanayi deneyimini yansıtabilecek seçmeli dersler ve
sanayiden davet edilmiş hocalarla meslek bilinci oluşturulmaktadır. Desen dersleriyle birlikte günümüzün gereklilikleri göz önünde bulundurularak Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme Prototip
dersleri kapsamında öğrenci, tasarladığını hem bilgisayar ortamına aktarabilmekte hem de zengin
donanımlı atölyemizde bu çizimleri prototipler haline getirebilmektedir. Öğrencilerin öğrenilen tüm
teorik ve pratik bilgileri sektörde deneyebilmeleri adına biri üretim diğeri ofis olmak üzere iki tane 30
günlük staj zorunluluğu vardır. Çift ana dal ve yan dal olanakları ile farklı bölümlerden öğrenciler de
programımıza kabul edilmektedir.
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (%50 Burslu)
Görsel İletişim Tasarımı, sanat ve teknoloji ilişkisi bağlamında dünya çapında günümüzün en geçerli
meslek alanlarından biri konumundadır. Hedefimiz, hareketin saptanması ve yaşamın yeniden yaratılmasına dayanan yedinci sanat sinemadan, medyanın çeşitli alanlarından reklam dünyasına, video
yapım, dağıtım ve gösterim aşamalarına; sinema alanındaki özgün çalışmalardan, senaryo yazımına,
kamera kullanımından fotoğraf sanatçılığına; internet üzerindeki sosyal ağlara kadar disiplinlerarası bir
bakış açısıyla üretimde bulunan alanın sanatçı ve tasarımcılarını yetiştirmek; çift ana dal ve yan dal
program olanakları ile değişik bölüm öğrencilerine katma değer yaratmaktır. Görsel İletişim Tasarımı
bölümümüzün amacı, geleceğin görsel iletişim uzmanlarına görsel dil ve iletişimin planlaması, yapım
ve yönetim süreçleri ile kurumsal iletişim uzmanlığında uygulama becerisi kazandırmak; stratejik ve
yaratıcı düşünce yaklaşımları ile aynı alandaki rakiplerinden farklılaşmalarına olanak yaratmaktır.
Grafik Bölümü (%50 Burslu)
Grafik tasarım; amblem, logo, kurumsal kimlik, kitap, dergi, ambalaj, katalog, broşür, afiş, çevre grafiği
tasarımları, illüstrasyon, basın ilanı, etkileşimli çoklu ortam (web sayfası tasarımı), animasyon, sinema
ve TV grafiği gibi konuları içine alır. Grafik Bölümüne ait dört yıllık ders programı, öğrencinin bu belirtilen konularda yetişmesi amacıyla mesleğinde kendini ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlamış uzman
ve dinamik kadromuz tarafından hazırlanarak en fazla 25 kişilik gruplardan oluşan uygulamalı dersler
sırasında öğrenci-akademisyen ilişkisi birebir gerçekleşmektedir. Çift ana dal ve yan dal olanakları ile
farklı bölümlerden öğrencilerde programımıza kabul edilmektedir.
İç Mimarlık Bölümü
İç Mimarlık Bölümünde eğitim; meslek adaylarına mekan ve donatı tasarımı konularında temel değerleri oluşturmaya yönelik, çağdaş ve sürekli gelişime açık bir program çerçevesinde sürdürülmektedir. İç
Mimarlık Bölümü ders programının hazırlanmasında tasarımın özü ve teknik bilgiler ile eleştirel düşünce ve meslek değerleri etken olmuştur. Bu bağlamda mekan-form, mobilya, iç mimari konstrüksiyon
sistemleri, proje dersleri ve bilgisayar destekli tasarım ağırlık kazanmaktadır. Bunları destekleyen tarihî
ve kültürel disiplinler ise iç mimar adaylarına farklı bakış açıları kazandırma yönünde yararlı olmaktadır.
Seçmeli derslere önem verilerek öğrencinin yöneleceği konular çoğaltılmıştır.
Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul
444 79 97
F: 0 216 327 96 31
dogus.edu.tr
DogusUniv
DogusUniversity
dogusuniversity
DoğuşÜniversitesi
DogusUniv
Download

Özel Yetenek Sınavı 2014