DIŞ TİCARET BİRİM DEĞER ENDEKSİ
FOREIGN TRADE UNITE VALUE INDEX
ULUSLARARASI STANDART SANAYİ SINIFLAMASINA (ISIC REV.3) GÖRE
INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRY CATEGORIZATION (ISIC REV.3)
(2003 = 100)
(2003 = 100)
İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ
EXPORT UNIT VALUE INDEX
İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ
IMPORT UNIT VALUE INDEX
Genel
Tarım ve
Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve
Taşocakçılığı
İmalat
Hurdalar
Genel
Tarım ve
Ormancılık
Madencilik ve
Taşocakçılığı
İmalat
Hurdalar
All Items
Agriculture
and Forestry
Fishing
Mining
and Quarrying
Manufacturing
Scraps
All Items
Agriculture
and Forestry
Mining
and Quarrying
Manufacturing
Scraps
116.3
122.9
131.7
168.3
110.2
102.2
116.4
128.0
115.6
121.0
138.0
145.8
115.1
123.3
114.3
105.4
120.0
168.3
113.0
116.8
162.3
164.3
1.2005
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
125.4
124.9
126.9
125.1
125.0
124.0
122.7
122.7
124.0
121.6
120.8
120.5
157.7
164.0
170.8
181.4
171.1
168.8
185.7
170.9
178.9
165.9
164.1
156.7
105.5
109.0
105.2
106.9
120.9
119.3
114.5
117.1
104.5
85.6
86.1
86.4
125.3
130.0
131.9
127.3
124.0
127.5
130.0
125.3
131.9
126.2
132.3
132.2
124.1
123.3
125.1
123.1
123.3
122.3
120.6
121.1
121.5
119.7
118.9
118.9
146.8
150.3
156.2
152.6
157.3
155.1
147.9
139.4
143.0
134.7
121.1
129.9
125.3
124.2
125.9
126.6
124.6
122.2
121.6
122.6
124.7
124.6
122.8
123.8
100.9
103.1
104.2
103.7
107.9
109.7
110.8
106.8
106.3
110.9
106.8
105.9
137.1
139.9
150.5
158.5
150.2
162.7
176.6
186.5
187.0
191.6
183.0
185.9
122.8
121.2
122.1
121.9
120.4
116.6
114.1
114.6
116.7
114.8
114.2
115.5
176.6
176.5
173.2
174.6
170.7
156.3
142.9
146.3
157.9
170.1
167.5
158.9
1.2006
2.
3.
4.
5.
6.
7.
124.6
123.3
125.2
126.3
130.6
130.0
129.9
165.6
157.9
165.2
161.4
146.6
142.1
127.1
96.8
94.2
91.3
93.5
89.8
79.5
111.0
141.1
139.2
139.2
149.1
162.2
145.4
144.8
122.8
121.8
123.5
124.6
129.3
129.2
129.4
145.1
154.1
155.5
153.2
179.5
202.2
201.0
128.1
126.9
127.7
131.9
136.7
135.5
137.8
108.9
110.4
111.3
112.5
114.7
114.2
114.4
199.5
202.3
198.0
212.8
212.6
209.8
223.0
118.6
117.3
118.5
121.1
126.9
125.2
126.3
152.6
150.9
160.2
169.4
178.2
187.9
192.4
2004*
2005*
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
(*) Yıllık Ortalamalar
Source: Turkish Statistical Institute (TURKSTAT)
(*) Annual Averages
Download

Dış Ticaret Birim Değer Endeksi