AKADEMİK PERSONELE AİT VERİLER
Akademik Personel
(Öğretim Görevlisi ,Okutman,Araştırma Görevlisi)
1.Derece
2.Derece
3.Derece
4.ve 5. Derece
Diğer Derecelerde
Araştırma Görevlisi
Yrd.Doçent (1-5 Arası)
Doçent (1-3 Arası)
Doçent (Kazanılmış Hak Aylığı 1. Derece olanlar)
Profesör(3 yılı doldurmayan)
Profesör(3 yılı dolduran)
Profesör(4 Yılını Dolduran)
Profesör(Rektör ise)
Profesör(Rektör Yrd.)(3 Yılını Dolduran)
Profesör(Rektör Yrd.)(3 Yılını Doldurmayan)
Profesör(Dekan) (3.Yılını Dolduran)
Profesör (Dekan Yrd.)(3.Yılını Doldurmayan)
Profesör(Bölüm Başkanı)(4.Yılını Dolduran)
Profesör (Bölüm Başkanı)(3.Yılını Dolduran)
Profesör(Bölüm Başkanı)(3.Yılını Doldurmayan)
Yüksek Okul Müdürü(Profesör)(3.yılını dolduran)
Yüksek Okul Müdürü(Profesör)(3.yılını doldurmayan)
Ek Gösterge Ek Ödeme
3600
2700
2300
2300
2300
3600
4800
4800
5300
5300
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
5300
5300
6400
6400
66
66
66
66
66
77
67
68
57
63
70
70
72
72
72
72
70
70
70
63
70
70
Üniv. Ödeneği
(%)
MakamTaz.
Görev Tazminatı
% 130
% 117
% 110
% 104
% 98
% 165
% 175
% 175
% 215
% 245
% 245
% 245
% 245
% 245
% 245
% 245
% 245
% 245
% 215
% 245
% 245
2000
4500
6000
6000
7000
6000
4500
6000
4500
6000
6000
4500
6000
4500
8000
11500
15000
15000
(Temsil Taz.)17000
15000
11500
15000
11500
15000
15000
11500
15000
11500
Download

AKADEMİK PERSONELE AİT VERİLER