Hazırlık Öğrencilerimizin Dikkatine!
06 Şubat 2014 tarihinde yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı
Sonuçlarına http://sac.ieu.edu.tr/sonuc.php adresinden
ulaşabilirsiniz.
DST kurunu başarıyla tamamlayan ancak PIE sınavına
girmeyen veya girdiği halde başarılı olamayan öğrencilerden
Pre.Faculty eğitimi almak isteyenlerin, en geç 17 Şubat
2014 saat 15:00'e kadar [email protected] mail
adresine bilgi vermeleri gerekmektedir.
To The Attention of Prep Class Students!
You may have access to results of PIE Exam
administered on February 06, 2014 at
http://sac.ieu.edu.tr/sonuc.php address
Students who have completed DST but failed the PIE exam
have to send an e-mail to [email protected] (the
latest 17 February, 2014, 15:00) if they wish to enroll to
Pre.Faculty.
Download

15:00