AKADEMİK PERSONELE İLİŞKİN MAAŞ VERİLERİ
Akademik Personel Ünvanı
Ek Gösterge
Ek Ödeme
Profesör (Rektör)
Profesör (Rektör Yrd. 3 Yılını Dolduran)
Profesör (Rektör Yrd. 3 Yılını Doldurmayan)
Profesör (Dekan 3 Yılını Dolduran)
Profesör (Dekan 3 Yılını Doldurmayan)
Profesör (Dekan Yrd.- 3 Yılını Dolduran)
Profesör (Dekan Yrd.- 3 Yılını Doldurmayan)
Profesör (4 Yılını Dolduran)
Profesör (3 Yılını Dolduran)
Profesör (3 Yılını Doldurmayan)
Profesör (Bölüm Başkanı 4 Yılını Dolduran)
Profesör (Bölüm Başkanı 3 Yılını Dolduran)
Profesör (Bölüm Başkanı 3 Yılını Doldurmayan)
Profesör (Y.O Müdürü 3 Yılını Dolduran)
Profesör (Y.O Müdürü 3 Yılını Doldurmayan)
Doçent (Görev Aylığı 1 Derece Olanlar)
Doçent (2-3 Derece Arası)
Yrd.Doç. (1-5 Derece Arası)
Araştırma Görevlisi 1 Derece
Araştırma Görevlisi 2 Derece
Araştırma Görevlisi 3 Derece
Araştırma Görevlisi 4-5 Derece
Araştırma Görevlisi Diğer Dereceler
Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4-5 derece
Diğer Dereceler
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
5300
5300
6400
5300
5300
6400
6400
4800
4800
3600
3600
2700
2300
2300
2300
72
72
72
72
72
70
70
70
70
63
70
70
63
70
70
57
68
67
77
77
77
77
77
Üniv. Ödeneği
(%)
% 245
% 245
% 245
% 245
% 245
% 245
% 245
% 245
% 245
% 215
% 245
% 245
% 215
% 245
% 245
% 175
% 175
% 165
% 130
% 117
% 110
% 104
% 98
3600
2700
2300
2300
2300
66
66
66
66
66
% 130
% 117
% 110
% 104
% 98
MakamTaz.
Görev Tazminatı
7000
6000
4500
6000
4500
6000
4500
6000
6000
4500
6000
6000
4500
6000
4500
2000
17000
15000
11500
15000
11500
15000
11500
15000
15000
11500
15000
15000
11500
15000
11500
8000
Eğitim/Öğretim
Ödeneği (*)
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
Alır
AKADEMİK PERSONEL GELİŞTİRME ÖDENEKLERİ
Prof.Dr-Doç.-Yrd.Doç-Arş. Gör.
Öğr.Gör.-Uzman-Çevirmen-Eğit.Plan.
MERKEZ
80%
40%
BOZÜYÜK
70%
35%
SÖĞÜT
70%
35%
PAZARYERİ
70%
35%
GÖLPAZARI
75%
37,50%
OSMANELİ
70%
35%
AKADEMİK PERSONEL İDARİ GÖREV ÖDENEKLERİ
Rektör
Rektör Yardımcısı- Dekan
70%
30%
Dekan Yardımcısı - Enst. ve Y.Okul Müd. - Bölüm Başkanı
Enstitü ve Yüksekokul Müdür Yardımcıları
20%
15%
(*)2914 sayılı Kanunun Ek Madde 1- (Ek:24.11.1994-4048/4 md; Değişik:20/03/1997-KHK-570/6 Md) 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına
gönderilenler ile anılan Kanunun 38 nci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenler yükseköğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim
elemanlarına en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının 12/1 her ay aylıklarla birlikte eğitim öğretim ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç her hangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Download

AKADEMİK PERSONELE İLİŞKİN MAAŞ VERİLERİ Akademik