YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ ve
ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (2)
(Yurt dışından müracatlar için)
I. ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı
:
T.C. Kimlik Numarası :
E-posta adresi
:
Telefon (GSM)
Yazışma Adresi
Telefon (Ev)
:
II. HALEN KAYITLI OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Üniversite / Fakülte Adı
OSYS Yerleştirme Puanı
Hazırlık Sınıfı
Okudu
Okumadı
Muaf Oldu
Eşdeğer sınav belgesi var
Genel Not Ortalaması
Bitirdiği Sınıf
Yatay geçiş yapmak istediği
sınıf
Yükseköğretim Kurumları arasında Önlisans ve Lisans düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin
Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitenizin/Fakültenizin Yönetmelikleri ile Fakülte Kurul Kararlarınıza uygun olarak
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı döneminde, Fakültenize yatay geçiş yolu ile geçmek istiyorum. Bu dilekçede verilen
tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul ve beyan eder yatay geçiş müracaatımın değerlendirilmesini arz ederim.
Tarih:
Adı Soyadı:
İmza :
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA TESLİM EDİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR:
(Öğrenci İşleri tarafından doldurulacak)
1- Not Belgesi (Transkript)
a-) Transkripti yabancı dilde olanların, Türkçeye çevriltilmiş ve noter onaylı belgelerle
başvurması gerekmektedir.
b-) Not değerlendirme sistemi 4’lük ve 100’lük sistemden farklı ise 100’lük sistemde hangi
nota eşdeğer olduğunu belirten okulundan aldığı onaylı belge.
2- Yurtdışındaki Üniversitenin Üniversitemize denk olduğunu bildirir
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış DENKLİK BELGESİ
3- ÖSS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
4- OSS Sınav Sonuç Belgesi yerine Muadil Sayılan Belgeler:
- SAT 1 (Minimum 1000 puan)
-ACT (Minimum 21 puan)
- Abitur
-Fransız Bakaloryası
-GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
-Uluslar arası Bakalorya (İnternational Baccalaureat IB)
-Avurturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
-İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
5- Kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının ve ders içeriklerinin tasdikli
örneği
6- Disiplin cezası alıp almadığına dair belge
7- Sınıfını geçtiğini gösteren belge
Kontrol Eden:
Tarih
:
Adı Soyadı :
İmza
:
Download

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ ve ÖN DEĞERLENDİRME