GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
DERS EKLEME/BIRAKMA FORMU
Fakülte
Bölüm _______________________
Dönem
________________________________ Tarih
_______________________
Öğrenci Adı ______________________________ Öğrenci No ____________________
SİL
EKLE
DERS ADI/ KODU
DERS ADI/ KODU
1..................................................
2..................................................
3..................................................
1 ....................................................
2 ....................................................
3 ....................................................
Ders silmek istemenizin nedeni: .............. …………………………………………………….
Ekle/Sil işleminden sonra dönemde aldığınız ders sayısı: .......................................................
DERS EKLEME BIRAKMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1) Gediz Üniversitesi 2013-2014 Akademik Takvimi gereği ders alma/bırakma işlemleri 10 –
21 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
2) İlgili yönetmelik gereği ders ekleme bırakma işlemleri en fazla 3 ders ile sınırlıdır.
3) Kayıt olduğunuz dersi bıraktığınız anda dersin kontenjanı ortak havuza alınacaktır. Bu
nedenle eklemek istediğiniz dersle ilgili kararınızdan emin olmadan ve dersi ekleyebilmek için
gerekli şartların (ders programındaki gün-saati, kontenjanı vs.) uygun olup olmadığını kontrol
etmeden ders bırakma işlemini gerçekleştirmeyiniz.
4) Birden fazla şubesi olan derslere şube değişikliği talebinden dolayı yapılan başvurularda
kontenjan boşluğu bulunduğu takdirde derse kaydı yapılacaktır. Aksi takdirde ders kaydı
yapılmayacaktır.
5) Alan İçi/Alan Dışı Seçmeli derslerde yapılmak istenen ders ekleme/bırakma işlemi
kontenjana bağlı olarak yapılabilecektir. Aksi takdirde, öğrencinin ilk seçtiği seçmeli ders
geçerli olacaktır. Başvuru sırası ve tarihi kayıt için öncelik sağlayacaktır.
6) Öğrenciler Genel Not Ortalaması’nı yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri alttan
alabileceklerdir. Ancak alınan bu derslerde dönem sonunda alınan en son notlar geçerli
olacaktır.
7) Öğrenciler GNO su en az 3.00 olmak şartıyla bir üst sınıfın aynı döneminden en fazla 2(iki)
ders alabileceklerdir.
Danışman Adı / Onayı _____________________________________________________
Öğrenci Adı / İmzası
______________________________________________________
Download

EKLE SİL - Gediz Üniversitesi