ÇOCUK EĞİTİMİNDE
ANNE VE BABAYA
ÖNERİLER
2
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE
BABAYA ÖNERİLER
• 1. Çocukta görülen başarısızlık
çoğu kez sevgi azlığından
doğmaktadır.okullarımızdaki
uyumsuz çocukların sevgiye
muhtaç olduğunu görürüz.
3
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
 2.Bir gül fidanı nasıl suya, havaya,
ışığa ve toprağa muhtaç ise; çocukta
sevginin şefkatin, karşılıklı saygının
olduğu mutlu bir aile toprağına
muhtaçtır.
4
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
 3.Bir babanın çocukları için yapabileceği
en önemli şey, annelerini sevmektir.Bir
annenin çocukları için yapabileceği en
önemli şey babalarını sevmektir.
5
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 4.Anne ve babaların birbirlerine
duydukları sevgiyi çocuklarının
önünde göstermeleri çok önemlidir.
6
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 5.Oyun,çocuğun mesleğidir.
7
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 6.Çocuğun ruh sağlığı sevilmek ve
oynamaktır.
8
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
 7.Okul çocuğunu oyundan kesmek,alıkoymak
yanlıştır.Çocuğu öğretmeden soğutmanın en
kestirme yoludur.
9
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 8.Çocuklarınızın okul yada çevreden edindiği
arkadaşlarına saygı gösterilmelidir.Değilse
bizlerden gizli olarak dilemediğimiz kimselerle
ve dilemediğimiz yerlerde,hoş
göremeyeceğimiz arkadaşlık biçimi
geliştirebilirler.
10
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
 9.Çocuğun parayı tanıması ve para kullanma
becerisi kazanabilmesi için ona mutlaka
düzenli olarak harçlık verilmesi gerekir.
11
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
 10.Meşgul dahi olsanız çocuklarınız bir
şey sorduklarında daha sonra anlatırsın
diyerek geri çevirmeyin.
12
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 11.Herhangi bir soru sorduklarında sakın
onları susturmayın
13
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
 12.Okuldan gelen çocuklarınıza bu gün derste
başarılı mıydın? Sorusu yerine günün nasıl
geçti? Hoş geldin cümleleriyle
karşılanmalıdır.
14
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
 13.Okul başarısı yüksek çocukları incelediğimizde
çocuğuna sarılan, öpen ve onunla küçüklüğünde ilgilenen
babayı buluruz.
15
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 14.Korku yalan doğurur.
16
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 15.Çocuğunuza her şeyi hazır olarak vermeyin.
Yoksa sürekli yardım bekleyen ,kendi beceri ve
yeteneklerine güvenmeyen bir insan haline gelir.
17
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 16.Ceza hiçbir şekilde küçük düşürücü
olmamalı , şiddet taşımamalıdır.
18
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 17.Ödülün zamanını ve şeklini çocuk değil , siz
kararlaştırmalısınız.
19
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
 18.Çocuk eğitimi ile ilgili aşağıda isimleri yazılı kitaplardan en az
bir tanesini okuyalım.
 a.Okul Çağı Çocuğu (Haluk YAVUZER)
 b.Çocuk Ruh Sağlığı (Atalay YÖRÜKOĞLU)
 c.Etkili Anne Baba Eğitimi ( Thomas GORDAN)
 ç.Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi (Halit ERTUĞRUL)
 d.Yeniden insan insan (Doğan CÜCELOĞLU)
 e.Olumsuz Dünyada Olumlu Çocuklar Yetiştirmek (Zig
ZIĞLAR)
20
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 19.Eğer çocuklarımıza cesaret ve umut
verirsek onların ne kadar ileriye gideceklerini
kimse kestiremez.
21
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 20.Büyük adam , küçüklere karşı davranışıyla
büyüklüğünü gösterir.
22
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 21.Çocuğunuza bir şeyler öğretirken sevgi dolu
ve kibarca davranılmalı.
23
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 22.Herkesin önünde öv. Tenkitlerini bir
kenara çekerek söyle.
24
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 23.Çocuklarınızı çokça öpün.
25
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 24.Çocuğunuzu bütün özellikleriyle sevin.
Kendisinde bulunmayan vasıfları
aramayın.Bunları kazandırmak için çocuğu
sıkıştırmayalım.
26
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 25.Televizyonla ilgili de hangi programı
izleyeceğine beraber karar verin.
27
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 26.Sorunları şiddete başvurmadan çözmeye
çalışalım.
28
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 27.En büyük yatırımın insan yatırımı olduğunu
unutmayalım.
29
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 28.Kendimiz televizyon izlerken çocuğunuzdan
ders çalışmasını beklemeyelim.
30
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 29.Çocuklarınıza ana kuzusu (çocuk) muamelesi
yapmayın.Onları yetişkin bir insan olarak
görelim.
31
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 30.Çocuklarınızla aranıza köprüler kurun.
Duvarlar örmeyin.
32
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 31.Kardeş kavgalarında adil davranalım.
33
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 32.Kesinlikle çocuğunuz yanında,birinin
uygulamalarını eleştirmeyiniz(yakın akraba
komşu,kardeş,öğretmen vb.)
34
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 33.Çocuklarımızı büyüklerin yediği her yemeği
yemesi konusunda zorlamayalım.
35
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 34.Şartlar ne olursa olsun (çocuğunuzun hasta
olması dışında)kararınızdan hiç bir şekilde
dönmeyin.
36
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 35.Çocuğun kendisini ifade etmesine müsaade
etmek,onu dinlemek çok önemlidir.
37
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 36.Ailede, çevrede ve okulda çocuğa karşı
sevgi , ilgi ve saygı gösterilmiyorsa , onların da
çevrelerine karşı kaba , saldırgan ve şefkatsiz
davranmaları doğaldır.
38
13.12.2015
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 37.Çocuklarda görülen başarısızlıklar çoğu kez
sevgi azlığından doğmaktır.
39
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 38.Çocuğun derslerini takip etme yalnızca
annenin üzerine bırakılmamalı. Baba da
toplantılara katılmalı , çocuğunun okuldaki
durumuyla ilgili bilgi almalıdır.
40
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 39.Anne babalar çocuklarının daha da başarılı
olmasını istiyorlarsa mutlaka öğretmenlerini
çocuklarına sevdirmek zorundadırlar.
41
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 40.Eğer çocuğunuzun bir problemi (davranış,
ders çalışma ,beslenme, sağlık vb.) varsa bunu
mutlaka öğretmeniyle paylaşın.
42
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 41.Öğrencinin başarısını artırmak için yapılan
veli toplantılarına katılma konusunda titiz
davranın.
43
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 42.Çocuğunuzun kelime hazinelerinin gelişme
sebeplerinden birinin , onlarla erişkin bir kişiyle
konuşuluyormuş gibi konuşulması olduğunu
akıldan çıkarmamalıyız.
44
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 43.Çocukların ev işlerinde yardım etmelerine
imkan sağlayın.
45
ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA
ÖNERİLER
• 44.Çocukların bakım ,gelişim ve eğitiminin
verimli bir şekilde sağlanabilmesi ailenin çocuk
eğitimi konusunda bilinçlendirilmesiyle
mümkün olacaktır. Anne ve babalar bu konuda
ne kadar bilgili olursa çocuklarını o kadar
sağlıklı eğiteceklerdir.
46
13.12.2015
• Unutmayalım : Anne – baba olarak tek
görevimiz çocuklarımızı korumak ve
kollamak değil, aynı zamanda ileride, biz
yanlarında yokken, kendi ayakları
üzerine basan, özgüvenli ve sorumluluk
sahibi bireyler olarak yetişmelerine
yardımcı olmak ve gelecekteki zorlu hayat
koşullarının ufak simülasyonlarıyla
onları hayata hazırlamaktır.
Download

ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABAYA ÖNERİLER