Kullanıcı kılavuzu
iQ 330 – Generation 22
Rugged Tablet PC M970D
2155-TUR / V-1.0-15/07/13
Tüm Hakları Saklıdır.
Bu dokümandaki bilgiler güvenilirlik, tasarım ve fonksiyon özelliklerinin
iyileştirilmesi amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve
üreticiye ait bir taahhüdü temsil etmez.
Kullanıcıdan veya ürün ve dokümantasyon kullanımı yetersizliğinden
kaynaklanan doğrudan, dolaylı, özel, kazaen oluşan veya risk sebebiyle
oluşan hasarlar için, ilgili hasarların oluşabileceği bilgisi verilmiş olsa dahi
üretici hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu doküman, telif hakkı ile korunmaya alınmış sahibine özel bilgiler içerir.
Tüm hakları saklıdır. Mekanik, elektronik yöntemlerle veya diğer araçlarla,
üreticinin yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde
çoğaltılamaz.
Sorumluluk Sınırlaması
Bu kılavuzdaki bilgilerin doğruluğu için en özenli şekilde çalışılmıştır.
Kılavuzdaki eksiklikler veya hatalar ve kılavuzda yer alan bilgilerin
kullanımı nedeniyle oluşabilecek durumlar için üretici ve distribütör sorumlu
tutulamaz.
1
İçindekiler
1
2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
4
6
7
Tablet Bilgisayarın Açılması ......................................................... 9
Tablet Bilgisayarın Kapatılması .................................................... 9
Tablet Bilgisayarı Tanıyalım ............................................................................. 10
Önden görünüm ....................................................................... 10
LED Gösterge Durum Açıklaması ............................................... 11
Sağdan görünüm ...................................................................... 11
Alttan görünüm ......................................................................... 12
Üstten görünüm ........................................................................ 13
Arkadan görünüm .................................................................... 13
3.1
3.2
Ürün Özellikleri ve Spesifikasyonları .................................................................. 14
Ürün Özellikleri .............................................................................................. 14
Ürün Spesifikasyonu ....................................................................................... 15
4.1
Tablet Bilgisayarın ve HotTab Fonksiyon Tuşu Yardımcı Programının Çalıştırılması .... 17
Hızlı Bilgiler Menüsü ve HotTab Hotkey Fonksiyonu ........................................... 17
4.2
5
FCC ........................................................................................... 6
Başlarken ........................................................................................................ 8
2.1
AC Gücüne Bağlama........................................................................................ 8
2.2
Tablet Bilgisayarın Açılması ve Kapatılması ......................................................... 9
2.3
3
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ....................................................................... 3
Tablet Bilgisayarınızın Bakımı ............................................................................ 4
Güç Kablosu Bilgileri ........................................................................................ 4
Pil Paketi Güvenliği ........................................................................................... 5
Tanımlama ...................................................................................................... 6
CE Mevzuat Bilgileri .......................................................................................... 6
4.3
Sistem Spesifikasyonu ............................................................... 15
Sistem Spesifikasyonu (devamı) ................................................. 16
4.1.1 Menü Fonksiyonu Kullanımı .............................................. 17
Menü Fonksiyonu Ayarı ............................................................. 17
4.1.2 F1 (Hotkey) Fonksiyonu Kullanımı...................................... 18
F1 (Hotkey) Fonksiyonu ............................................................. 18
Yardımcı Programlar Fonksiyonu ............................................... 19
Kablosuz Ağ ve Bluetooth ................................................................................ 21
4.2.1 Kablosuz Ağa Bağlanma ................................................... 21
4.2.2 Kablosuz Bluetooth Özelliğinin Kullanılması ...................... 22
Bir Bluetooth eşleştirme oluşturmak için: .................................... 22
Kamera Özelliğinin Kullanılması ...................................................................... 23
Tablet bilgisayar güç yönetimi ........................................................................... 24
5.1
AC Adaptörü Hakkında................................................................................... 24
5.2
Şarj ve Şarj Durumunun Kontrol Edilmesi ......................................................... 24
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
6.1
Pil Paketinin Şarj Edilmesi ................................................. 24
Şarj Yöntemleri ................................................................. 25
Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi .......................................... 25
Pil Zayıf Sinyalleri ve İşlemler ............................................ 26
Sorun giderme ............................................................................................... 27
Sistem kurtarma ............................................................................................. 27
İletişim .......................................................................................................... 29
Destek ...................................................................................... 29
2
1
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Ürünü kullanmadan önce bu talimatları lütfen dikkatlice okuyunuz
ve daha sonra başvurmak üzere muhafaza ediniz.
Ürün üzerindeki tüm uyarı işaretlerine ve talimatlara uyunuz.
Temizlik öncesinde ürünü duvar prizinden çıkartınız. Ürünü nemli ve
yumuşak bir bezle temizleyiniz. Ekranda kalıcı hasara neden
olabileceği için sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayınız.
Bu ürünü su bulunan yerlerin yakınında kullanmayınız.
Bu ürünü dengesiz bir tezgah, stand veya masa üzerine koymayınız.
Ürün düşebilir ve ağır hasarlar görebilir.
Bu ürün, etiketinde belirtilen tipte güce bağlanarak çalıştırılmalıdır.
Mevcut güç tipinden emin değilseniz satıcınıza veya yerel elektrik
şirketinize başvurunuz.
Bu ürün, üçüncü bir (topraklama) pimi bulunan, 3 kablolu topraklı
bir fiş ile donatılmıştır. Bu fiş yalnızca topraklı bir elektrik prizine
uyacaktır. Bu bir güvenlik önlemidir. Fişi prize sokamazsanız,
kullanımı geçerli olmayan prizinizi değiştirmesi için bir elektrik
teknisyenine başvurunuz. (Yalnızca AC versiyonu için)
Topraklı tip fişin kullanım amacını bozmayınız.
Güç kablosunun üzerinde hiçbir şey bulunmadığından emin olunuz.
Bu ürünü, insanların kabloya basarak geçebileceği yerlere
yerleştirmeyiniz.
Ürünün kabin yuvalarından içeri herhangi bir cisim itmeyiniz.
Cisimler tehlikeli voltaj noktalarına temas edebilir veya parçalarda
kısa devreye neden olarak yangın veya elektrik çarpması tehlikesi
oluşturabilir. Ürün üzerine her türlü sıvı dökülmesini engelleyiniz.
Bu üründe kendiniz bakım işlemi gerçekleştirmeyi denemeyiniz.
Kapakların açılması veya çıkartılması sonucu ciddi voltaj
noktalarıyla karşılaşabilir ve garantinin geçerliliğini yitirmesine
neden olacak diğer tehlikelere maruz kalabilirsiniz. Tüm bakım
işlemleri için kalifiye servis personeline başvurunuz.
Aşağıdaki durumlarda, ürünün fişini duvar prizinden çıkartınız ve
bakım/onarım işlemleri için kalifiye servis personeline başvurunuz:
Güç kablosu hasar görmüş veya aşınmışsa.
Ürünün üzerine sıvı dökülmüşse.
3
Ürünün içine yağmur suyu veya su girişi olmuşsa.
Çalıştırma talimatları takip edilmesine rağmen ürün normal şekilde
çalıştırılamıyorsa: Yalnızca çalışma talimatlarında yer alan
kontrolleri ayarlayınız. Diğer kontrollerin uygun olmayan şekilde
ayarlanması hasara neden olabilir ve genellikle ürünün normal
çalışma koşullarına döndürülmesi için kalifiye teknisyenin daha çok
çalışmak zorunda kalmasına neden olur.
Ürün düşmüş veya kabin hasar görmüşse.
Ürünün performansında belirgin bir zayıflamanın görülmesi,
üründe servis çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret
eder.
1.1 Tablet Bilgisayarınızın Bakımı
Elektrik çarpmasını veya ürünün hasar görmesini engellemek için…
Bilgisayarın gücünü, güç kablosunu bilgisayardan çekerek değil,
güç kablosunu AC çıkışından çekerek kesiniz.
Bir duvar prizine takılı durumdayken bilgisayarda temizlik işlemi
gerçekleştirmeyiniz.
Üniteyi temizlerken yalnızca nemli ve yumuşak bir bez kullanınız.
Ünite üzerine sıvı dökmeyiniz.
Bilgisayar "açık" veya duvar prizine takılı durumdayken temizlik
işlemi gerçekleştirmeyiniz.
Öğrencileri, bu cihazı ıslak ortamlarda kullanmamaları ve bu
koşullar altındayken üniteyi korumaları gerektiği konusunda
uyarınız.
Dokunmatik yüzeyin kir, sıvı veya yağ ile temas etmediğinden emin
olunuz.
Yasal ve fonksiyonel olarak mümkün olması durumunda, sinyal
kabloları takılmadan önce güç bağlantısı kesilmelidir.
Güç kabloları ancak, tüm sinyal ara bağlantıları tamamlandıktan
sonra tekrar bağlanabilir.
1.2 Güç Kablosu Bilgileri
Elektrik çarpması veya ekipman hasar riskini azaltmak için:
Güç kablosunu, her zaman kolayca erişilebilecek bir AC çıkışına takınız.
Bilgisayarın gücünü, güç kablosunu bilgisayardan çekerek değil, güç
kablosunu AC çıkışından çekerek kesiniz.
4
Güç kablosunda 3 pimli bir bağlantı fişi ile teslim edilmişse, 3 pimli bir
topraklanmış çıkışa takınız. Örneğin, 2 pimli adaptör takarak güç kablosu
topraklama pimini devre dışı bırakmayınız. Topraklama pimi önemli bir
güvenlik önlemidir.
Bilgisayarda, yalnızca ürün ile birlikte teslim edilen AC adaptörü
kullanılmalıdır
1.3 Pil Paketi Güvenliği
Pili çocuklardan uzak tutunuz.
Pil paketi yalnızca bu tablet bilgisayar ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Olası güvenlik sorunlarını azaltmak amacıyla, bilgisayarda yalnızca
bilgisayar ile birlikte teslim edilen pil, tedarikçi tarafından sağlanan bir
yedek pil veya tedarikçiden aksesuar olarak sipariş edilen bir uyumlu pil
kullanılmalıdır.
Yangın veya yanma risklerini azaltmak için pili parçalarına ayırmayınız,
ezmeyiniz veya delmeyiniz; pil üzerindeki dış kontaklara kısa devre
yaptırmayınız veya pili ateşe veya suya atmayınız.
Pilin 60°C üzerinde sıcaklıklara maruz kalmasını önleyiniz.
Hasar görmüş veya sızdıran bir pil söz konusu olduğunda çok dikkatli
davranınız. Elektrolit ile temas ederseniz, temas eden alanı su ve sabun ile
yıkayınız. Gözlere temas etmesi durumunda gözlerinizi 15 dakika boyunca
su ile temizleyiniz ve tıbbi yardım alınız.
Ortam sıcaklığı 45°C üzerindeyse pil paketini şarj etmeyiniz.
Pil paketini düşük depolama sıcaklıklarına (0°C altı) maruz bırakmayınız.
Yedek pil temini için yerel satıcınıza başvurunuz.
Bir pil paketinin kullanımdan kaldırılması sırasında, pillerin imha
edilmesine veya geri dönüştürülmesine yönelik sınırlamaları öğrenmek için
atık imha şirketiniz ile görüşünüz.
Şarj için yalnızca ürün ile birlikte teslim edilen AC adaptörünü kullanınız.
DİKKAT!
Pilin hatalı değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi. Pil paketi
yalnızca kalifiye servis teknisyenleri tarafından değiştirilmeli ve
atılmalıdır. Yalnızca aynı tipte veya üretici tarafından tavsiye edilen
benzer tipte piller ile değiştiriniz. Kullanılmış pilleri, üreticinin talimatları
veya yerel yasalar uyarınca atınız.
5
1.4 Tanımlama
Fabrika:
WinMate WinMate Communication INC.
Distribütör:
9F, No.111-6, Shing-De Rd., San-Chung District,
New Taipei City 241,Taiwan, R.O.C.
Würth Online World GmbH
Schliffenstr./Falkhof
74653 Künzelsau
Ürün:
Rugged Tablet PC /iQ330
Model No.:
M970D
1.5 CE Mevzuat Bilgileri
Avrupa Bildirimi
CE işareti taşıyan bu ürün, Avrupa Topluluğu Direktifi çerçevesinde
yayımlanan özelliklere uygundur:
AVRUPA KONSEYİ DİREKTİFİ 2004/108/EC
Bu direktifler ile uyumluluk, aygıtın aşağıdaki Avrupa Normları ile uyumlu
olduğunu gösterir:
EN 55022:2010 (Sınıf B)
EN 55024 : 2010
AS/NZS CISPR 22:2009 (Sınıf B)
EN 61000-3-2 : 2006/A1:2009/A2:2009
EN 61000-3-3 : 2008
IEC 61000-4-2 : 2008
IEC 61000-4-3 : 2010
IEC 61000-4-4 : 2010
IEC 61000-4-5 : 2005
IEC 61000-4-6 : 2008
IEC 61000-4-8 : 2009
IEC 61000-4-11 : 2004
FCC
Ve şu Yürürlükteki Prosedürler uyarınca ANSI C63.4 – 2009 ile uyumludur
(Bilgi Teknolojisi Ekipmanları)
6
Bu ürün şu Yürürlükteki Standartlar çerçevesindeki belirtimlere uygunluk
bakımından değerlendirilmiştir: CISPR PUB. 22, FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
ve Kanada ICES-003 Basım 4
CERPASS bu beyan ile aşağıdakileri teyit eder:
Bu test raporunda gösterilen ölçümler UYGUNLUK
BEYANI niteliğindedir ve A.B.D. yasaları uyarınca FCC işaretine sahiptir.
7
2
Başlarken
Bu bölümde, Rugged Tablet PC çalışmaya hazır duruma getirilmesine
yönelik kılavuz bilgiler verilmiştir.
2.1 AC Gücüne Bağlama
Tablet bilgisayarımız, harici AC güç adaptörüne takılı olarak veya dahili pil
gücü ile çalışabilir. Tablet bilgisayarı ilk kez çalıştırırken AC gücü
kullanmanız tavsiye edilir.
DİKKAT
Yalnızca tablet bilgisayarınızda yer alan AC adaptörünü kullanınız.
Diğer adaptörlerin kullanılması tablet bilgisayarınıza zarar verebilir.
1. AC adaptörünün DC kablosunu tablet bilgisayarın güç
konnektörüne (1) takınız.
1
2. AC güç kablosunun dişi ucunu AC adaptörüne ve erkek ucunu güç
elektrik çıkışına takınız.
3. AC adaptörü bağlandığında pil paketi de şarj edilmeye başlar.
Güncel şarj işlemi ilerlemesini görmek için pil durumu LED'ini kontrol
edebilirsiniz. Şarj işlemi tamamlandığında gösterge yeşile döner.
8
2.2
Tablet Bilgisayarın Açılması ve Kapatılması
Tablet Bilgisayarın Açılması
1. Tablet bilgisayarınızı düz ve dengeli bir zemine koyunuz veya elinizde
tutunuz.
2. Tablet bilgisayarın AC gücüne bağlı olduğundan veya pil paketinin şarj
edilmiş olduğundan emin olunuz.
3. Cihazı çalıştırmak için sağ taraftaki güç düğmesine (1) 3 saniye süreyle
basınız.
1
Tablet Bilgisayarın Kapatılması
#
Durdurma
modu
Yapılacak işlem
1
Güç Kapatma
Sistemin çalıştırılması sırasında
kapatma prosedürünü izleyiniz.
Standart prosedür,
kaydedilmemiş verilerin
kaybolmasını veya yazılım
programlarınızın hasar
görmesini önleyebilir.
2
Uyku (S3)
Sistemin normal çalıştırılması
sırasında, cihazın uyku moduna
geçmesi için Güç Düğmesine 0,5
saniye basınız. (üniteyi
çalıştırmak için düğmeye tekrar
basınız)
Başlatma veya
Devam ettirme
DİKKAT
Tablet bilgisayarı kapattıktan hemen sonra tekrar açmanız gerekirse,
en az beş saniye bekleyiniz. Tablet bilgisayarın çok hızlı şekilde
kapatılıp açılması cihaza zarar verebilir.
9
2.3 Tablet Bilgisayarı Tanıyalım
Bu bölümde, tablet bilgisayarın dış bağlantı parçalarını gösterecek ve bu
bağlantıların fonksiyonlarını açıklayacağız.
Önden görünüm
2
1
1.
LCD ekran
Güncel sistem çalışmasına ait içerikler burada
görüntülenir.
2.
LED durum
göstergeleri
Sağdan sola durum göstergeleri: Güç modu, Pil modu,
Depolama ve WiFi durum modu.
10
LED Gösterge Durum Açıklaması
LED Terimi
Güç Modu
Pil Durumu
Depolama
Durumu
Wi-Fi
Durumu
Mavi ışık:
Güç açık
olduğunda.
Turuncu ışık:
Şarj ediliyor
Yeşil ışık:
depolama
devam ediyor.
Yeşil ışık:
Wi-Fi çalışması
devam ediyor.
Depolama
çalışması
durduğunda ışık
yanmaz.
Wi-Fi çalışması
durduğunda ışık
yanmaz.
LED Gösterge
Gösterge
Durumu
Açıklaması
Güç kapalı
olduğunda ışık
yanmaz.
Kırmızı ışık:
Pil seviyesi
düşük
Sağdan görünüm
1
2
1
SIM kart yuvası
SIM kartının takılması için
2
Güç düğmesi
Bilgisayarı açmak için kesintisiz olarak 3 saniye süreyle
basınız.
Bilgisayarı kapatmak için kuvvetlice basınız
11
Alttan görünüm
1
2
3
4
5
1
Yerleştirme
Konnektörü
İsteğe bağlı yerleştirme istasyonuna bağlantı
2
USB 2.0 bağlantı
noktası
Standart USB2.0 bağlantı noktası
3
LAN/HDMI
LAN ve HDMI Çıkışı kombo konnektörü. LAN ve isteğe bağlı
HDMI kablosu ile bağlantı.
4
Mikrofon girişi/
Hat çıkışı
Mikrofon için mic-girişi. Harici hoparlör veya kulaklık için hat
çıkışı.
5
DC Güç Jakı
DC 12V Güç
12
Üstten görünüm
1 2
3
4
1
Menü
Hızlı Bilgiler Menüsü
2
Fonksiyon tuşu (F1)
Kullanıcı için uygulamaya göre tanımlanacak
programlanabilir fonksiyon tuşu
3
Vol +
ses açma
4
Vol. -
ses kısma
Arkadan görünüm
1
2
1.
Kamera
Resimler ve videolar için kamera
2.
Dişli delik
El haznesi eklentisi
13
3
Ürün Özellikleri ve Spesifikasyonları
3.1 Ürün Özellikleri
Rugged Tablet PC , endüstriyel kullanım amacıyla en son teknolojiler
kullanılarak üretilmiş sağlam ürünlerdir. Mükemmel mobilite desteğine ve
üstün pil yönetimine sahiptir. 9,7" rugged tablet; genel tüketici segmenti ile
aşırı sağlam uygulama segmenti arasındaki gereksinimlere yönelik
alternatif bir çözüm sunar.
9,7" 1024x768 IPS LED Panel Çözünürlüğü
Intel® Atom N2600 işlemci ile düşük güçlü sistem
2GB SODIMM DDR3-800 bellek
Yerleşik Wi-Fi/ Bluetooth modülü
3G ve GPS desteği fonksiyonu (isteğe bağlı)
5300 mAh standart pil
Mobil, Sağlamlaştırılmış, Şoka, Titreşime, Düşmeye dayanıklı
4 noktalı yansıtmalı kapasitif, dokunmatik
14
3.2 Ürün Spesifikasyonu
Ürün spesifikasyonları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:
Sistem Spesifikasyonu
Sistem
İşlemci
Intel® Atom N2600 çift çekirdek 1,6GHz
BIOS
AMI Sistem BIOS'u
Sistem Yonga Seti
Intel® NM10 Yonga Seti
Sistem Belleği
2GB SODIMM DDR3-800
LAN Kontrolörü
Realtek RTL811B GigaLAN Kontrolörü
Depolama
mSATA SSD
Ses
Kulaklık için ses çıkışı, mikrofon jakı için mikrofon girişi,
1,0W hoparlör x2 (dahili)
G/Ç Konnektörleri
Alt G/Ç Bağlantı Noktası
Yerleştirme konnektörü x1, standart USB2.0 bağlantı
noktası x1, LAN ve HDMI çıkışı kombo konnektörü x1,
mikrofon girişi/hat çıkışı x1, DC jakı x1
Sağ G/Ç Bağlantı Noktası
SIM kart yuvası x1,
Üst yan düğme
Ses açma x1, ses kısma x1, fonksiyon tuşu (F1) x1,
menü tuşu x1
Önden Kontrol
LED gösterge
Sağdan sola durum göstergeleri: Güç modu, Pil modu,
Depolama ve WiFi durum modu
Ekran Spesifikasyonu
Boyut
9,7 inç
Çözünürlük
1024x768 piksel
Dokunmatik
Yansıtmalı Kapasitif (4 nokta)
15
Sistem Spesifikasyonu (devamı)
Mekanik ve Çevresel Özellikler
Ağırlık
988g (aksesuarsız)
Çalışma Sıcaklığı
0 der.C - 50 der.C
Çalışma Nemi
%30 - %90 (yoğuşmasız)
IP Koruması
IP54
Montaj
İsteğe bağlı yerleştirme / isteğe bağlı VESA kiti
Şok
Sağlam mobil şoku
Titreşim
Sağlam mobil titreşimi
Düşme*
1,2 metre
Sertifikasyonlar
CE, FCC, CCC
Güç Yönetimi
Güç Girişi
12V DC
Pil
5300 mAh standart pil
Çalışma süresi
5 saat
Adaptör
100-240V AC giriş , 50-60Hz, 12VDC çıkış
Kablosuz İletişim
WLAN
yerleşik 802.11b/g/n
Bluetooth
yerleşik Bluetooth
3G
İsteğe bağlı yerleşik 3G modülü
GPS
İsteğe bağlı yerleşik GPS modülü
16
4
Tablet Bilgisayarın ve HotTab Fonksiyon
Tuşu Yardımcı Programının Çalıştırılması
4.1 Hızlı Bilgiler Menüsü ve HotTab Hotkey Fonksiyonu
Bu bölümde, kolay kullanıma yönelik fonksiyon tuşlarımızı tanıtacağız.
Tablet bilgisayarımızdaki fonksiyon tuşları; Parlaklık ve Ses ayarlarının
yapılabilmesi ve güncel Pil Durumunun takip edilebilmesi için çok kolay ve
kullanışlı bir yöntem sunmaktadır. Sıkça kullanılan uygulamaların kontrol
edilmesi amacıyla kullanıcı tarafından Programlanabilir Fonksiyon Tuşu
(Hotkey) fonksiyonu da tanımlanabilir.
4.1.1
Menü Fonksiyonu Kullanımı
Menü Fonksiyonu Ayarı
#
İşlem
Fonksiyon
Açıklaması
Fonksiyon Ayarı
1
"Menü"
butonuna
basınız
Güncel Parlaklık
Seviyesinin Gösterilmesi
Parlaklığı artırmak
için "Vol+" butonuna
basınız (veya
dokunmatik panelde
sürükleme ile
ayarlayınız)
Parlaklığı
azaltmak için
"Vol-" butonuna
basınız (veya
dokunmatik
panelde
sürükleme ile
ayarlayınız)
2. Kez
Güncel Ses Seviyesinin
Gösterilmesi
Sesi yükseltmek için
"Vol+" butonuna
basınız (veya
dokunmatik panelde
sürükleme ile
ayarlayınız)
Sesi kısmak için
"Vol-" butonuna
basınız (veya
dokunmatik
panelde
sürükleme ile
ayarlayınız)
"Menü"
butonuna
basınız
Güncel Pil Durumunun
Gösterilmesi
1. Kez
2
3
"Menü"
butonuna
basınız
3. Kez
17
4
"Menü"
butonuna
basınız
Kablosuz \ Bluetooth \ Kamera ve 3G\
GPS modu için açık/kapalı olma güncel
durum göstergesi.
4. Kez
WiFi açık/kapalı
Bluetooth açık/kapalı
Kamera açık/kapalı
3G açık/kapalı (isteğe bağlı)
GPS açık/kapalı (isteğe bağlı)
5
"Menü"
butonuna
basınız
5. Kez
Aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:
HotTab sürümü
Sistem Bilgilerinin
Gösterilmesi
Proje tanıtıcı kimliği
BIOS sürümü
EC sürümü
4.1.2
F1 (Hotkey) Fonksiyonu Kullanımı
F1 (Hotkey) Fonksiyonu
Fonksiyon tuşlarında müşteri tarafından genellikle kullanılan uygulamaların
kolayca tanımlanması ve programlanması için HotTab yazılım programını
kullanınız.
M970D'nizdeki "F1" butonuna uzun süre
(3~4 saniye) basınız masaüstünün
merkezinde yardımcı programları
görebilirsiniz.
Ardından "F1 Kısa" butonuna basınız.
Fonksiyon tuşu (Hotkey) fonksiyonunuz
olarak bir yazılım uygulaması seçiniz. Artık
belirlediğiniz yazılım uygulaması "F1"
butonuna bastığınızda hemen açılacaktır.
Fonksiyon tuşu (Hotkey) yazılım
programı, fonksiyon tuşları için
kullanılan programlanabilir bir
uygulama yazılımıdır; varsayılan
kurulum için sıklıkla kullanılan bazı fonksiyonlar seçilmiştir. Örneğin
18
kullanıcı, kurulum penceresinden fonksiyon ayarını yaparak kendi
uygulama programını rahatlıkla seçebilir.
Yardımcı Programlar Fonksiyonu
1
1. Sanal fare
3
2. Ekran döndürme
2
4
3. Ekran klavyesi
4. Kamera fonksiyonu
5
5. F1 Kısa fonksiyon tuşu
Menüde listelenen programları
açmak için F1 tuşunu fonksiyon tuşu
olarak ayarlayabilir veya "Gözat"
(5.a) seçeneğini kullanarak yürütme
programı dosyasını seçebilirsiniz.
5a
19
6. Güç Yönetimi fonksiyonu
6
7. Dokunmatik Kilit
Dokunmatik ekranın ve tablet üzerindeki
tüm butonları kilitlemek için kullanılan
"Dokunmatik kilit" butonu.
7
Dokunmatik ekran kilidini
ve tablet üzerindeki tüm
butonları açmak için sağa
doğru sürükleyiniz.
8. Zayıf pil uyarısı:
Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde,
yeni pil takmanız veya adaptörü şarja
takmanız için sistem size pil seviyesinin
düşük olduğunu hatırlatır.
20
4.2 Kablosuz Ağ ve Bluetooth
4.2.1
Kablosuz Ağa Bağlanma
Bir kablosuz ağa bağlanmak için:
1. "Menü" butonuna 4 kez basınız ve Kablosuz
fonksiyonunun "Açık" olduğundan emin olunuz.
2. Lütfen varsayılan Windows Kablosuz
Ağ Bağlantısı yardımcı programını
kullanınız.
21
4.2.2
Kablosuz Bluetooth Özelliğinin Kullanılması
Tablet bilgisayar serilerinde varsayılan fonksiyon olarak Bluetooth 2.1+
EDR modülünü uyguluyoruz. Uygulamanıza bağlı olarak, Bluetooth modülü
sayesinde aygıtlar arasında kablo bağlantısına gerek olmadan kısa
mesafeli kablosuz iletişim gerçekleştirebilirsiniz. Aygıtlar yaklaşık 10
metrelik bir alanda bulunduğu sürece duvarlar, cepler, çantalar üzerinden
iletişim gerçekleştirilebilir. Bluetooth iletişimine bağlanmanın kolay yolu:
1. "Menü" butonuna 4 kez basınız ve
Bluetooth fonksiyonunun "Açık"
olduğundan emin olunuz.
Bir Bluetooth eşleştirme oluşturmak
için:
Her iki aygıtın da birbirini bulabilmesi gerekir.
2. Öncelikle masaüstündeki veya görev
çubuğundaki
ikonuna tıklayınız.
3. Aygıt Ekle üzerine tıklayınız
4. Sihirbazın talimatlarını takip ediniz
Not
WOW! tarafından üretilen Bluetooth aygıtlar, örn. WOW! Snooper
yapılandırması WOW! yazılımında gerçekleştirilir.
22
4.3 Kamera Özelliğinin Kullanılması
Tablet bilgisayar serisinde varsayılan fonksiyon olarak dahili bir 2M Piksel
Web Kamera modülü kullanılmıştır.
1. "Menü" butonuna 4 kez basınız ve Kamera
fonksiyonunun "Açık" olduğundan emin
olunuz.
2. HotTab yardımcı programlar menüsüne
gitmek için "F1" tuşuna 5 saniye süreyle
basınız. Ardından kamera fonksiyonunu (1)
seçiniz.
1
2
3
3. Video kaydetmek için (2) ikonuna tıklayınız.
Resim çekmek için (3) ikonuna
tıklayınız.
Flaş ışığı modunu değiştirmek
için (4) ikonuna tıklayınız.
Ayar menüsünü açmak için (5)
ikonuna tıklayınız.
Kamerayı kapatmak için (6)
ikonuna tıklayınız.
4
5
6
* Varsayılan resim ve video kayıt yolu:
C:\Webcam
23
5
Tablet bilgisayar güç yönetimi
5.1
AC Adaptörü Hakkında
Tablet bilgisayarımız, ülkeye göre bir AC adaptörü ve güç kablosu setini
destekler. Uygun güç kablosu için gerekirse lütfen satıcınız ile görüşünüz.
DİKKAT
AC adaptörünü çıkartırken, adaptörü öncelikle elektrik çıkışından daha
sonra tablet bilgisayardan çıkartınız. Tersinin yapılması AC adaptörüne
veya tablet bilgisayara zarar verebilir.
Konnektör bağlantısını çıkartırken her zaman fişten tutunuz, kesinlikle
kablodan çekmeyiniz.
AC adaptörü yalnızca tablet bilgisayarınız ile birlikte kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. AC adaptörünün başka bir aygıta takılması adaptöre
zarar verebilir.
Adaptör, 100~240 V AC aralığındaki tüm voltaj değerlerinde çalışır. AC
adaptör; tablet bilgisayar DC güç girişiyle çalışmasına rağmen elektrik
çıkışları genellikle AC gücü sağladığından AC (alternatif akım) güç
kaynağından DC (doğru akım) güç kaynağına geçiş için dönüştürücü
görevi görür.
5.2 Şarj ve Şarj Durumunun Kontrol Edilmesi
5.2.1
Pil Paketinin Şarj Edilmesi
Pil paketi, tablet bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır. AC adaptörü
kullanılarak yeniden şarj edilmesi mümkündür. Tamamen şarj edilmiş bir
pil paketinin çalışma süresi, tablet bilgisayarınızı nasıl kullandığınıza
bağlıdır. Uygulamalarınız ile çevre birimlere sıkça erişim sağlanıyorsa, pil
paketinin çalışma süresi kısalacaktır.
24
NOT
Pil sıcaklığı 0°C altındaysa şarj işlemi başlatılmaz. Sıcaklık 45°C
üzerindeyken de pilin şarj edilmesi tavsiye edilmez
Hasarı önlemek için şarj işlemi durdurulabilir ve ortam sıcaklığı 55°C
üzerine çıktığında Pil Şarjı Göstergesi kırmızı olarak yanıp söner
5.2.2
Şarj Yöntemleri
Pil paketinin şarj edilmesi için tavsiye edilen bir yöntem mevcuttur. AC
adaptörü tablet bilgisayara ve bir elektrik çıkışına bağlandığında, tablet
bilgisayar üzerindeki Pil Şarjı Göstergesi turuncu yanar ve şarj işleminin
devam ettiğini gösterir. Pilin şarj edilmesi sırasında tablet bilgisayarınızın
kapalı olması tavsiye edilir. Pil tamamen şarj edildiğinde Pil Şarjı
Göstergesi yeşil yanar.
DİKKAT:
Tablet bilgisayar tamamen şarj edildiğinde, AC adaptörünü bilgisayarı
tekrar şarj etmek için kısa süre içinde çıkartıp tekrar takmayınız.
Yukarıdaki yöntem pile zarar verebilir.
Şarj işlemi sırasında, pil tamamen şarj olmadan AC adaptörünü
çıkartmayınız, aksi halde piliniz yeterince şarj edilmez.
5.2.3
Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi
Tüm pil seviyesi göstergeleri tahmini sonuçlardır. Tablet bilgisayarınızı nasıl
kullandığınıza bağlı olarak, gerçek çalışma süresi tahmin edilen süreden
farklılık gösterebilir.
Windows işletim sisteminde, pil ölçme fonksiyonu ile tahmini pil seviyesini
kontrol edebilirsiniz. Windows'ta pil seviyesini okumak için görev
çubuğundaki ikona tıklayınız. (Tablet bilgisayarda AC gücü kullanılıyorsa
ilgili ikona tıklayınız.)
25
5.2.4
Pil Zayıf Sinyalleri ve İşlemler
Pildeki kalan şarj seviyesi %10'un altına düştüğünde (varsayılan Windows
ayarı) Zayıf Pil uyarısı verilir. Gerekli işlemleri gerçekleştirmenizi sağlamak
amacıyla sizi uyarmak için tablet bilgisayardaki Pil Şarjı Göstergesi ( )
kırmızı yanıp söner.
NOT:
Windows altında Pil Zayıf eşik değerini ve sinyalleri ayarlayabilirsiniz.
Pil Zayıf uyarısını aldığınızda hemen verilerinizi kaydediniz. Kalan
çalışma süresi, tablet bilgisayarınızı nasıl kullandığınıza bağlıdır. Ses
alt sistemi, sabit disk veya USB flaş disk kullanıyorsanız, pilinizin şarjı
çok kısa sürede bitebilir.
DİKKAT:
Hiçbir işlem yapmazsanız tablet bilgisayarınız otomatik olarak uyku
moduna geçecek ve kapanacaktır.
Pil tamamen boşaldığında henüz verilerinizi kaydetmemişseniz,
verileriz kaybolur.
26
6
Sorun giderme
Sorun giderme çalışmaları yalnızca yetkili personel tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Tablet bilgisayarınız eksiksiz olarak test edilmiş ve WOW! sistem
spefikasyonlarına uygunluğu sevkiyat öncesinde onaylanmıştır. Ancak,
hatalı işlemler ve/veya yanlış kullanım sorunlara neden olabilir. Ayrıca,
aşağıdaki tavsiyeler doğrultusunda çözülebilecek basit kurulum veya
çalıştırma sorunlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Sorun devam ederse servis
talebiniz için satıcınızla görüşünüz.
AC adaptörünün Tablet Bilgisayara ve bir duvar çıkışına düzgün
şekilde takıldığından emin olunuz.
Tablet bilgisayarın güç göstergesinin açık olup olmadığını kontrol
ediniz.
Harici bağlantı noktalarına (port) bağlı olan tüm aygıtların doğru
takıldığından emin olunuz. Sorunun kaynağını ortadan kaldırmak
amacıyla bu aygıtları çıkartmanız da mümkündür.
Olağan kullanımınız sırasında bazı yazılım programları sorunlara
neden olabilir. Sorunun giderilmesi için yazılım satıcınıza danışınız.
6.1 Sistem kurtarma
Sistem kurtarma özelliği sayesinde, teslimat sırasında
mevcut olan sistem ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Böylece,
örneğin üçüncü taraf sağlayıcılara ait yazılımların hatalı
olarak yüklenmesi gibi benzer nedenlerle ortaya çıkan
sorunları ayırt edebilirsiniz.
WOW! yazılımı sistem kurtarma işleminden etkilenmez.
WOW! güncelleme durumu ve kayıtlı işlemleriniz tutulur.
UYARI
Yalnızca Servis Ortağınızın isteği doğrultusunda kullanınız.
UYARI
C: bölümlemesindeki tüm kişisel veriler kaybolacaktır.
27
ÖNEMLİ! Sistem kurtarma işlemini başlatmadan önce manüel bir veri
yedeklemesi gerçekleştiriniz.
C: bölümlemesindeki tüm veriler silinir.
NOT:
Sistem kurtarma için, USB bağlantılı standart bir bilgisayar klavyesi
gereklidir. Sistem kurtarma F9 tuşuna basılarak başlatılır!
1. Bilgisayarı başlatınız
2. USB klavyeyi tablet bilgisayarınıza bağlayınız
3. Masaüstündeki "şimdi yedekle" üzerine tıklayınız, yedekleme
gerçekleştirilir.
Sistem kurtarma işlemi sabit diskten başlatılır.
4. Yeniden başlatma gerçekleştiriniz.
Aşağıdaki mesaj birkaç saniye süreyle ekranda görüntülenir:
"Teslimattaki duruma geri dönmek için kılavuzdaki talimatları takip
ediniz"
5. Sistem kurtarmayı başlatmak için, bu süre içinde USB klavyedeki F9
tuşuna basınız.
Önemli!
Sabit diskinizin C\: bölümlemesindeki tüm verilerin silindiğine yönelik
bir bilgilendirme mesajı görüntülenir.
6. Bu mesajı onaylamak için Tamam üzerine tıklayınız.
7. Kurulumun ilerleyişi görüntülenir.
8. Sistem kurtarma sona erdiğinde bilgisayar otomatik olarak başlatılır.
Sistem artık kullanım için hazırdır.
28
7
İletişim
İthalatçı firma:
Data Respons GmbH
Amalienbadstr. 41, Bau 53
DE-76227 Karlsruhe
www.datarespons.de
Tayvan'da Monte Edilmiştir
Dağıtım:
WOW! Würth Online World GmbH
Schliffenstraße Falkhof
DE-74653 Künzelsau
+49 (0) 7940/15-1770
+49 (0)7940/15-3299
[email protected]
http://www.wow-portal.com
Destek
Daha fazla destek için lütfen yerel servis ortağınız ile
görüşünüz.
www.wuerth.com
Diğer sorularınız ve servis talepleriniz için lütfen bulunduğunuz ülkedeki
Würth şirketi ile görüşünüz.
29
WOW! Würth Online World GmbH
Schliffenstraße Falkhof
74653 Künzelsau
2155-TUR / V-1.0-15/07/2013
Download

Kullanıcı kılavuzu - WOW! Würth Online World GmbH