Alati
Alati
•
Merni i kontrolni
alati i pribori
•
Oprema za
radionice
•
Elektro alati
i mašine
Merni i kontrolni
alati i pribori
Oprema za
radionice
Elektro alati
i mašine
HAHN+KOLB SRBIJA
IZDANJE
www.hahn-kolb.rs
2
www.hahn-kolb.rs
PREGLED
Pretraga kataloga
Pronađite brzo željene artikle
HAHN+KOLB katalog Vam nudi preko 60.000 artikala za Vaše potrebe, od burgije do mašine alatke.
Da bi korisnik mogao lakše da pronađe željeni artikal, katalog sadrži različite načine pretrage.
KRATAK PREGLED NA
POČETKU SVAKOG
POGLAVLJA
Na početku svakog poglavlja koje
obuhvata jednu grupu proizvoda
nalazi se kratak pregled sadržaja
poglavlja.
Ručni alati
Pregled poglavlja
Nastavak na sledećoj strani
Nastavak na sledećoj strani
Zavarivanje i lemljenje
Alati opšte namene
Klešta za hvatanje
1112
Autogeno zavarivanje
1189
Ručne i električne klamerice
1224
Vodoinstalaterska klešta
1121
Tvrdo lemljenje
1190
Četke i metle
1225
Klešta za „SEGER” osigurače
1125
Elektro zavarivanje
1192
Ručne i mašinske lampe
1228
Klešta za sečenje
1129
Meko lemljenje
1195
Baterije i punjači
1239
Klešta za elektroniku
1136
Skidanje lema
1197
Utiskivači i pisači
1240
Pincete
1139
Dodatni materijali za lemljenje
1198
Klešta za skidanje izolacije i krimp klešta
1142
Nanošenje pokrivnog sloja potapanjem
1198
Čekići
1149
Sekači, probojci, izbijači
1155
Igle za obeležavanje
1159
Alati za kontrolu
1201
Turpije za metal
1160
Magneti
1204
Ručne testere
1166
Kantice, raspršivači, špricevi
1208
Alati za sečenje
1169
Mazalice
1213
Alati za obaranje ivica
1178
Pumpe
1216
Probojci za lim i krunaste testere
1183
Zglobna creva za rashladna sredstva
1220
Alat za zakivanje
1186
Alat za molere
1222
SLIKE ALATA
Uz pomoć slika na početku svakog
poglavlja brzo i sigurno ćete pronaći
alat koji želite.
Zaštita na radu
Zaštita prilikom zavarivanja
2011/12
1255
2011/12
Ručni alati
Alati opšte namene
975
OZNAKA BOJOM
Najbrži način da pronađete poglavlje
je pomoću boje kojom je označeno:
 Rezni alati i pribori
 Stezni alati i pribori
 Merni alati i pribori
 Uređaji za merenje i kontrolu
 Oprema za radionice
 Ručni alati
 Dijamantski alati i tehnička hemija
 Elektro alati i mašine
SADRŽAJ
Pregled
2
Indeksi
3
Partnerstvo
4
Uvodna reč / kontakti
5
Metrološka laboratorija
6/7
Piktogrami
8/9
Asortiman
10/11
Kvalitetni brendovi
12/13
Hahn+Kolb u svetu
14/15
Noviteti
16/17
2
PIKTOGRAMI
Artikli u katalogu sadrže opis u piktogramima a strana sa njihovim značenjem
se nalazi u uvodnim stranama.
REZN ALAT
INDEKSI
Na kraju kataloga ćete naći različite indekse za jednostavniji
izbor proizvoda.
Indeks po nazivu artikla
Ovde ćete naći listu svih proizvoda
čiji su nazivi poređani po abecedi,
kao i odgovarajuću stranu na kojoj
se nalaze.
Indeksi
Ključna reč - Index
Numerics
3-D pipci za ivice (tasteri) . . . . . . . . . . . . . . . . 450
3-D zglobni kraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
3-D-koordinatni merni uređaji . . . . . . . . . . . . . 681
3-D-merne mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
3-D-merni sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681, 683
3-D-zglobni merni stativi . . . . . . . . . . . . . 661–662
5-osne stege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
5-osno upravljanje
anje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
A
Indeksi
ABC klešta za cevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124
A-CUT ubodni sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Agregat za sredstvo
dstvo za hlađenje i podmazivanje 383
Agregati pumpe,
e, elektrohidraulični . . . . . . . . . . 552
Agregati, pumpe,
pe, hidraulika . . . . . . . . . . . . . . . 552
Aksijalna steznaa glava . . . . . . . . . . . . . . . 409, 438
Aksijalni nosači
či alata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Aksijalni nosačii alata, mogućnosti upotrebe . . . 479
Akumulator, baterija
aterija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239
Akumulatorskaa magnetna bušilica za bušenje
jezgra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1280
Akumulatorskee lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Akumulatorski uređaj za slepe zakivke . . . . . . 1189
Alat od tvrdog metala za uklanjanje oštrih ivica . 92
Alat za brušenjee . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1342–1343
Alat za bušenjee otvora i proreza u limu . . . . . . 1183
Alat za držanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203
Alat za glodanje,
e, završeci-, ENDFIX . . . . . . . . . 213
Alat za honovanje
nje . . . . . . . . . . . . . . . . 1263–1266
Alat za hvatanjee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203
Alat za izradu natpisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Alat za izvlačenje
nje kugličnih ležajeva . . . . . . . . . 987
Alat za izvlačenje
nje sa polnim pritezima . . . 985–986
Alat za izvlačenje
nje ureznice . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Alat za lomljenje
je navrtki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990
Alat za obaranjee ivica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1397
Alat za obeležavanje
vanje tačaka, samoudarni . . . . 1159
Alat za oblikovanje
anje navoja, bez strugotine 148–149
Alat za obradu glodanjem krajeva, ENDFIX . . . . 213
Alat za označavanje
vanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Alat za popravku
ku navoja . . . . . . . . . . . . . . 173–174
Alat za poravnanje
anje bez dijamanta . . . . . . . . . . 1249
Alat za poravnanje
anje brusnih ploča . . . . . 1249–1250
Alat za poravnanje
anje sa jednim dijamantom . . . 1247
Alat za poravnavanje
avanje sa multigranulacijom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247–1248
Alat za pričvršćivanje
ćivanje . . . . . . . . . . . . . . 1050, 1070
Alat za pričvršćivanje,
ćivanje, ESD . . . . . . . . . . 1061–1062
Alat za ravnanjee brusne ploče . . . . . . . 1247–1250
Alat za sečenjee osovinica . . . . . . . . . . . 1131–1132
Alat za skidanjee ivica . . . . . . . . . . . . . . 1178–1182
Alat za skidanjee izolacije . . . . . . . . . . . . . . . . 1144
Alat za skidanjee izolacije kablova . . . . . . . . . . 1144
Alat za skidanjee sloja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144
Alat za stezanjee KOMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Alat za uklanjanje
nje oštrih ivica cevi . . . . . . . . . 1396
Alat za uklanjanje
nje oštrih ivica sa unutrašnje
strane, INSIDER
DER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1398
Alat za utiskivanje
anje navoja . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Alat za utiskivanje
nje navoja, pregled izbora . . . . . 118
Alata za pokretanje
tanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
Alati velikog učinka
činka . . . . . . . . . . . . . . . 1041–1046
Alati za električne
čne i penumatske odvijače
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074–1081
Alati za fino brušenje,
ušenje, primene . . . . . . . . . . . . 1256
Alati za honiranje,
nje, uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263
Alati za izradu nareckanog venca . . . . . . . 374–377
Alati za obeležavanje
avanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Alati za obeležavanje
avanje centralnih tačaka . . . . . 1159
Alati za obradu unutrašnjih površina, mini- 347–348
Alati za odsecanje
nje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316–317
Alati za precizne
ne poslove, DEGUSSIT . . 1256–1258
Alati za rezanjee navoja . . . . . . . . . . . . . . . 318–328
Alati za skidanje
je izolacije . . . . . . . . . . . 1143–1144
Alati za ubadanje,
nje, uzdužno struganje i
odsecanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316–317
1434
Alati za valjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Alatne glave za NC strugove . . . . . . . . . . . . . . 483
Alatne mašine pregled izbora . . . . . . . . . . . . . 1402
Alatni kompleti . . . . . . . . . . . . . . . . 822, 923–924
Alu glodalo pregled izbora . . . . . . . . . . . . . . . . 248
ALUFIX Black sistem uređaja . . . . . . . . . . . . . . 521
Alufix Montažni sistem . . . . . . . . . . . . . . 518–520
ALUFIX Montažni sistemi za mernu tehniku i
proizvodnu tehnologiju . . . . . . . . . . . . . . . . 684
ALUFIX Početni set za koordinatne merne
mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
Alufix Set sistema postavljanja . . . . . . . . 520–521
Alufix XS Set sistema postavljanja . . . . . . . . . . 519
ALUGRIP Set sistema postavljanja . . . . . . . . . . 521
Aluminijumske kružne testere . . . . . . . 1412–1414
ALUSPEED Vretenasta glodala od tvrdog metala 259
Anemometar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
Aparat za zavarivanje elektrodama . . . . . . . . 1194
Aparati sa očitavanjem za ISO-podešavanja . . . 696
aparati za zaključavanje . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Aparati za zavarivanje elektrodama . . . 1193–1194
Apsorpciona sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268
Apsorpcioni orman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843
AQURADO Sistem za sortiranje . . . . . . . . 959–963
ARKANSAS Brusni kamen . . . . . . . . . . . . . . . 1260
ARKANSAS Kamen za brušenje uljem . 1259–1260
ARKANSAS primene uljnog kamena . . . . . . . . 1259
ARKOGRAF Uređaji za izradu natpisa . . . . . . . 1391
Asortiman bitova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082
Asortiman kofera za sitne delove . . . . . . . . . . . 811
Asortiman opreme za fioke . . . . . . . . . . . . . . . 944
Asortiman papučica za kablove . . . . . . . . . . . 1148
Asortiman pečata za tipove . . . . . . . . . . . . . . 1240
Asortiman za podelu fioka . . . . . . . . . . . . . . . . 944
Asortiman završnih čaura kabla . . . . . . . . . . . 1148
Asortimani alata . . . . . . . . . . . . . . . 822, 923–924
Asortimani brusnih profila . . . . . . . . . . . . . . . 1340
ATHERMAL stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199
Automatski uređaji za finiširanje . . . . . . . . . . 1406
AUTOSTAT Opružni balanseri . . . . . . . . 1354–1363
AUTOSTAT opružni balanseri, poređenje . . . . 1354
AUTOSTAT opružni balanseri, prednosti . . . . . 1354
Boje ormara sa kasetama sa ključem . . . . 934, 937
Boje ormara velike nosivosti . . . . . . . . . . .934, 937
Boje radnih stolova . . . . . . . . . 848, 854, 862, 864,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .869, 873
Boje za obeležavanje i tuširanje . . . . . . . . . . .1274
Bornitrid brusne ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . .1246
Bornitrid brusni profili . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1245
Bornitrid lončaste brusne ploče . . . . . . . . . . . .1246
Bravarski čekići . . . . . . . . . . . . . . . . . .1149–1150
Bravarski stezač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .984
Brisač za magnetne stezne ploče . . . . . . . . . . . 489
Brojač dužine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807
Brojač hoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .806
Brojač hodova pomoć pri izboru . . . . . . . . . . . . 806
Brojač komada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807
Brojač metara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807
Brojači hodova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .806
Brojači komada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807
Brojevi udarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1240
Brošure sa uputstvom za rukovanje . . . . . . . . .1324
Brusilica sa trakom, stona- . . . . . . . . . .1399–1401
Brusilice sa trakom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1422
Brusilice za spiralne burgije . . . . . . . . . .1419–1420
Brusilice, glodalo za graviranje . . . . . . . . . . . .1421
Brusilice, pneumatske . . . 1301–1304, 1307–1308
Brusilice, Traka- . . . . . . . . . . . . .1399–1401, 1422
Brusilice, vizuelne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1424
Brusna platna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1335
Brusna tkanina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1333
Brusna traka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1284
Brusne kapice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1336
Brusne ploče . . . . 1284, 1343, 1345–1346, 1348
Brusne ploče od fiber stakla . . . . . . . . .1341–1342
Brusne ploče od plemenitog korunda . . . . . . .1261
Brusne ploče sa silicijumkarbidom . . . . . . . . .1261
Brusne ploče za ravne brusilice . . . . . . . . . . . .1262
Brusne ploče, dijamantske . . . . . . . . . . . . . . .1246
Brusne ploče, prozirne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1424
Brusne ploče, standardni korund- . . . . . . . . . .1261
Brusne tkanine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1333–1334
Brusne tkanine, pregled izbora . . . . . . . . . . . .1333
Brusne trake i platna za trakaste
brusilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1399–1401
Brusne turpije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1252
Brusne turpije, DEGUSSIT . . . . . . . . . . .1256–1258
Brusne turpije, primene . . . . . . . . . . . .1252, 1256
Brusne turpije, silicijumkarbid . . . . . . . . . . . . .1252
brusni diskn, lončasti- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1262
Brusni filc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1335
Brusni koturi, pregled izbora . . . . . . . . . . . . . .1333
Brusni papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1333
Brusni papir, pregled izbora . . . . . . . . . . . . . .1333
Brusni papiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1333, 1343
Brusni profili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1338–1340
Brusni profili za precizne poslove . . . . . . . . . .1341
Brusni profili, dijamantski . . . . . . . . . . . . . . . .1245
Brusni profili, poliranje . . . . . . . . . . . . . . . . . .1341
Brusni štapići . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1341
Brusni tanjiri za fiber ploče . . . . . . . . . . . . . . .1341
Brusni valjci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1333
Brusno platno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1333–1334
Brusno vreteno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464
Brza promena reznih glava . . . . . . . . . . . . . . . .175
Brza spojnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1312
Brzi merni uređaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600
Brzi merni uređaji za unutrašnje mere . . . . . . . . 600
Brzi stezač sa vijkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981
Brzi zatvarači lanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1378
Brzo izmenljiva stezna glava za nareznice . . . . . 175
Brzo izmenljiva stezna glava, stezna glava za
nareznice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395–397
Brzo izmenljivi držač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Brzo izmenljivi umeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Brzo podesivi razvrtači . . . . . . . . . . . . . . . . . 98–99
Brzohodno vreteno glodala . . . . . . . . . . . .414, 419
Brzostezne navrtke . . . . . . . . . . . . . . . . . .506–507
Bubanj za crevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1293
Bubanj za crevo za vodu . . . . . . . . . . . . . . . . .1292
Bubanj za pneumatsko crevo . . . . . . . . . . . . .1292
Burgija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 36, 38–57
PR BOR
STEZN ALAT
PR BOR
MERN ALAT
PR BOR
Indeksi
Ključna reč - Index
Numerics
B
Bakarni čekići . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151
Balanser težine AUTOSTAT . . . . . . . . . 1354–1363
Balanser težine karakteristike . . . . . . . . . . . . 1354
Balanser, AUTOSTAT . . . . . . . . . . . . . . 1354–1363
Balanser, AUTOSTAT karakteristike . . . . . . . . 1354
Balanser, AUTOSTAT poređenje . . . . . . . . . . . 1354
Balanser, AUTOSTAT prednosti . . . . . . . . . . . 1354
Baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239
Baza podataka sa slikama . . . . . . . . . . . . 755–756
Baza podataka sa slikama, oblasti primene . . . 755
Baždarenje tehnika merenja . . . . . . . . . . . . . . 783
Berner mistrija za malter . . . . . . . . . . . . . . . . 1222
Bitovi, alat za krstaste proreze . . 1075–1076, 1084
Bitovi, šestougaoni- . . . . . . . . . . . . . . . 1074, 1084
Bits, Inbus- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074, 1084
Blokovi za čišćenje PORAFLEX . . . . . . . . . . . . 1261
Blokovi za montažu sklopova alata . . . . . . . . . . 449
Bočne sečice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130
Bočni nož . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Bočni nož za obradu tvrdog metala . . . . . . . . . 302
Boja kolica za alat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883
Boja montažnih kolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883
Boja ormana sa kliznim vratima . . . . . . . . 934, 937
Boja ormana za alat . . . . . . . . . . . . 934, 937, 939
Boja ormana za čuvanje vrednih predmeta 934, 937
Boja ormana za računare i računarsku
opremu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934, 937
Boja za obeležavanje, tuš i . . . . . . . . . . . . . . . 1274
Boje čeličnih ormana . . . . . . . . . . . . . . . . 934, 937
Boje kolica sa radnom površinom . . . . . . . . . . 883
Boje ormana sa krilnim vratima . . . . . . . . 934, 937
Boje ormana za dokumenta . . . . . . . . . . . 934, 937
Boje ormana za odeću . . . . . . . . . . . . . . . 934, 937
Boje ormara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934, 937
3-D pipci za ivice (tasteri) . . . .
3-D zglobni kraci . . . . . . . . . . .
3-D-koordinatni merni uređaji .
3-D-merne mašine . . . . . . . . . .
3-D-merni sistemi . . . . . . . . . .
3-D-zglobni merni stativi . . . . .
5-osne stege . . . . . . . . . . . . . .
UMESTO DA TRAŽITE NAĐITE: www.werkzeug-navigator.com/SR/
UREĐAJ ZA MERENJE
KONTROLU
2011/12
OPREMA ZA RAD ON CE
ndeks po b o u g upe a ka a
Sv p o zvod su po eđan po b o u
g upa a ka a u as ućem n zu
Po ed b o a g upe a ka a na az
se s ana na ko o se na aze
Indeksi
Broj artikla - Index
Br.
Strana
14010
14011
14015
14016
14040
14041
14103
14105
14123
14131
14164
14168
14169
14193
14195
14207
14208
14233
14242
14244
14247
14248
14312
14314
14332
14345
14989
14990
14991
14992
Br.
. . . . . . . . . . . . . . . 176
. . . . . . . . . . . . . . . 180
. . . . . . . . . . . . . . . 181
. . . . . . . . . . . . . . . 181
. . . . . . . . . . .184, 185
. . . . . . . . . . .187, 188
. . . . . . . . . . . . . . . 190
. . . . . . . . . . . . . . . 190
. . . . . . . . . . . . . . . 191
. . . . . . . . . . . . . . . 191
. . . . . . . . . . . . . . . 192
. . . . . . . . . . . . . . . 192
. . . . . . . . . . . . . . . 192
. . . . . . . . . . . . . . . 192
. . . . . . . . . . . . . . . 192
. . . . . . . . . . . . . . . 193
. . . . . . . . . . . . . . . 193
. . . . . . . . . . . . . . . 193
. . . . . . . . . . . . . . . 194
. . . . . . . . . . . . . . . 194
. . . . . . . . . . . . . . . 194
. . . . . . . . . . . . . . . 194
. . . . . . . . . . . . . . . 194
. . . . . . . . . . . . . . . 194
. . . . . . . . . . . . . . . 195
. . . . . . . . . . . . . . . 195
. . . . . . . . . . . . . . . 193
. . . . . . . . . . . . . . . 193
. . . . . . . . . . . . . . . 193
. . . . . . . . . . . . . . . 193
15
Indeksi
15005
15007
15013
15020
15023
15053
15055
15061
15063
15091
15093
15102
15105
15112
15116
15118
15119
15124
15158
15159
15170
15176
15178
15188
15193
15195
15215
15220
15222
15223
15238
15241
15242
15251
15252
15257
15258
15261
15263
15269
15270
15271
15272
15274
15275
15278
15280
15290
. . . . . . . . . . . . . . . 196
. . . . . . . . . . . . . . . 196
. . . . . . . . . . . . . . . 197
. . . . . . . . . . . . . . . 197
. . . . . . . . . . . . . . . 197
. . . . . . . . . . . . . . . 197
. . . . . . . . . . . . . . . 197
. . . . . . . . . . . . . . . 196
. . . . . . . . . . . . . . . 196
. . . . . . . . . . . . . . . 198
. . . . . . . . . . . . . . . 198
. . . . . . . . . . . . . . . 199
. . . . . . . . . . . . . . . 199
. . . . . . . . . . . . . . . 198
. . . . . . . . . . . . . . . 198
. . . . . . . . . . . . . . . 198
. . . . . . . . . . . . . . . 198
. . . . . . . . . . . . . . . 199
. . . . . . . . . . . . . . . 200
. . . . . . . . . . . . . . . 200
. . . . . . . . . . . . . . . 201
. . . . . . . . . . . . . . . 201
. . . . . . . . . . . . . . . 201
. . . . . . . . . . . . . . . 202
. . . . . . . . . . . . . . . 202
. . . . . . . . . . . . . . . 202
. . . . . . . . . . . . . . . 203
. . . . . . . . . . . . . . . 203
. . . . . . . . . . . . . . . 203
. . . . . . . . . . . . . . . 204
. . . . . . . . . . . . . . . 204
. . . . . . . . . . . . . . . 204
. . . . . . . . . . . . . . . 204
. . . . . . . . . . . . . . . 204
. . . . . . . . . . . . . . . 204
. . . . . . . . . . . . . . . 205
. . . . . . . . . . . . . . . 205
. . . . . . . . . . . . . . . 205
. . . . . . . . . . . . . . . 205
. . . . . . . . . . . . . . . 206
. . . . . . . . . . . . . . . 205
. . . . . . . . . . . . . . . 206
. . . . . . . . . . . . . . . 207
. . . . . . . . . . . . . . . 205
. . . . . . . . . . . . . . . 207
. . . . . . . . . . . . . . . 207
. . . . . . . . . . . . . . . 207
. . . . . . . . . . . . . . . 207
1450
Strana
Br.
15300. . . . . . . . . . . . . . . .208
15311. . . . . . . . . . . . . . . .208
15312. . . . . . . . . . . . . . . .208
15319. . . . . . . . . . . . . . . .209
15324. . . . . . . . . . . . . . . .209
15325. . . . . . . . . . . . . . . .209
15350. . . . . . . . . . . . . . . .209
15351. . . . . . . . . . . . . . . .209
15361. . . . . . . . . . . . . . . .210
15366. . . . . . . . . . . . . . . .210
15461. . . . . . . . . . . . . . . .211
15792. . . . . . . . . . . . . . . .211
15794. . . . . . . . . . . . . . . .211
15800. . . . . . . . . . . . . . . .212
15804. . . . . . . . . . . . . . . .212
15806. . . . . . . . . . . . . . . .212
15814. . . . . . . . . . . . . . . .213
15815. . . . . . . . . . . . . . . .213
15900. . . . . . . . . . . . . . . .199
15901. . . . . . . . . . . . . . . .200
15902. . . . . . . . . . . . . . . .202
15904. . . . . . . . . . . . . . . .202
15905. . . . . . . . . . . . . . . .206
15906. . . . . . . . . . . . . . . .208
15907. . . . . . . . . . . . . . . .206
15908. . . . . . . . . . . . . . . .208
15914. . . . . . . . . . . . . . . .201
16
16002. . . . . . . . . . . . . . . .216
16003. . . . . . . . . . . . . . . .217
16004. . . . . . . . . . . . . . . .220
16017. . . . . . . . . . . 221, 222
16018. . . . . . . . . . . . . . . .223
16019. . . . . . . 224, 225, 226
16022. . . . . . . . . . . . . . . .218
16024. . . . . . . . . . . 218, 219
16025. . . . . . . . . . . . . . . .219
16026. . . . . . . . . . . 228, 229
16027. . . . . . . . . . . . . . . .229
16028. . . . . . . . . . . . . . . .230
16032. . . . . . . . . . . 231, 232
16035. . . . . . . . . . . 232, 233
16037. . . . . . . . . . . . . . . .233
16055. . . . . . . . . . . 223, 226
16095. . . . . . . 234, 235, 236
16098. . . . . . . . . . . . . . . .236
16101. . . . . . . . . . . 236, 237
16102. . . . . . . . . . . . . . . .238
16107. . . . . . . . . . . 239, 240
16108. . .216, 217, 218, 219,
. . . 220, 221, 222, 223, 224,
. . . .226, 228, 229, 230, 231,
. . . .232, 233, 237, 238, 239,
. . . . . . . . 240, 348, 350, 352
16109. . .216, 217, 218, 219,
. . . 220, 221, 224, 226, 227,
. . . . 229, 233, 234, 238, 240
16113. . . . . . . 227, 230, 232
16120. . . . . . . 241, 242, 243
16121. . . . . . . 241, 242, 243
16128. . . . . . . . . . . 244, 245
16130. . . . . . . 241, 242, 243
16150. . . . . . . . . . . . . . . .245
16385. . . . . . . . . . . . . . . .178
16521. . . . . . . . . . . . . . . .256
16525. . . . . . . . . . . . . . . .256
16530. . . . . . . . . . . . . . . .256
16531. . . . . . . . . . . . . . . .255
16564. . . . . . . . . . . . . . . .255
16631. . . . . . . . . . . . . . . .259
16633. . . . . . . . . . . . . . . .260
16634. . . . . . . . . . . . . . . .260
16637. . . . . . . . . . . . . . . .260
16638. . . . . . . . . . . . . . . .260
16639. . . . . . . . . . . . . . . .261
16640. . . . . . . . . . . . . . . .261
16641. . . . . . . . . . . 261, 262
16642. . . . . . . . . . . 261, 262
16643. . . . . . . . . . . 262, 263
Strana
Br.
16644. . . . . . . . . . . 262, 263
16645. . . . . . . . . . . 263, 264
16646. . . . . . . . . . . 263, 264
16647. . . . . . . . . . . . . . . 264
16648. . . . . . . . . . . . . . . 264
16649. . . . . . . . . . . . . . . 265
16650. . . . . . . . . . . . . . . 265
16651. . . . . . . . . . . . . . . 259
16700. . . . . . . . . . . . . . . 258
16704. . . . . . . . . . . . . . . 257
16705. . . . . . . . . . . . . . . 257
16706. . . . . . . . . . . . . . . 257
16711. . . . . . . . . . . 257, 258
16713. . . . . . . . . . . . . . . 268
16723. . . . . . . . . . . . . . . 267
26
16724. . . . . . . . . . . . . . . 267
16725. . . . . . . . . . . . . . . 268
16727. . . . . . . . . . . . . . . 267
16728. . . . . . . . . . . . . . . 267
16732. . . . . . . . . . . . . . . 268
16733. . . . . . . . . . . . . . . 268
16738. . . . . . . . . . . . . . . 295
16740. . . . . . . . . . . . . . . 295
16741. . . . . . . . . . . . . . . 296
16742. . . . . . . . . . . . . . . 296
16743. . . . . . . . . . . . . . . 296
16744. . . . . . . . . . . . . . . 296
16745. . . . . . . . . . . . . . . 296
16749. . . . . . . . . . . . . . . 297
16750. . . . . . . . . . . . . . . 269
16760. . . . . . . . . . . . . . . 269
16763. . . . . . . . . . . . . . . 269
16770. . . . . . . . . . . . . . . 269
16771. . . . . . . . . . . . . . . 269
16777. . . . . . . . . . . . . . . 270
16778. . . . . . . . . . . . . . . 270
16780. . . . . . . . . . . . . . . 271
16782. . . . . . . . . . . . . . . 271
16783. . . . . . . . . . . . . . . 271
16785. . . . . . . . . . . . . . . 273
16787. . . . . . . . . . . . . . . 270
16788. . . . . . . . . . . . . . . 270
16790. . . . . . . . . . . . . . . 272
16792. . . . . . . . . . . . . . . 272
16793. . . . . . . . . . . . . . . 272
16794. . . . . . . . . . . . . . . 272
16795. . . . . . . . . . . . . . . 273
16796. . . . . . . . . . . . . . . 273
16798. . . . . . . . . . . . . . . 273
16815. . . . . . . . . . . . . . . 258
16817. . . . . . . . . . . . . . . 258
16819. . . . . . . . . . . . . . . 259
16821. . . . . . . . . . . . . . . 259
16825. . . . . . . . . . . . . . . 274
16826. . . . . . . . . . . . . . . 274
16827. . . . . . . . . . . . . . . 275
16828. . . . . . . . . . . . . . . 275
16830. . . . . . . . . . . . . . . 274
16837. . . . . . . . . . . . . . . 275
16838. . . . . . . . . . . . . . . 275
16839. . . . . . . 279, 280, 281
16840. . . . . . . . . . . . . . . 275
16845. . . . . . . . . . . . . . . 275
16847. . . . . . . . . . . . . . . 282
16848. . . . . . . . . . . . . . . 281
16849. . . . . . . . . . . . . . . 282
16850. . . . . . . . . . . . . . . 274
16851. . . . . . . . . . . 278, 279
16852. . . . . . . . . . . . . . . 283
16856. . . . . . . . . . . . . . . 290
16857. . . . . . . . . . . . . . . 277
16862. . . . . . . . . . . 278, 290
16866. . . . . . . . . . . . . . . 297
16868. . . . . . . . . . . . . . . 297
16871. . . . . . . . . . . . . . . 286
16877. . . . . . . . . . . . . . . 286
16878. . . . . . . . . . . . . . . 285
16879. . . . . . . . . . . . . . . 284
16883. . . . . . . . . . . . . . . 286
16886. . . . . . . . . . . . . . . 285
Strana
Br.
16942 . . . . . . . . . . . . . . . 291
16963 . . . . . . . . . . . . . . . 291
16972 . . 265, 266, 276, 277,
. . . . . . . . . . . . . . . . 283, 284
16973 . . . . . . . 287, 288, 289
16974 . . . 292, 293, 294, 295
16975 . . 265, 266, 276, 277,
. . . . . . . . . . . . . . . . 283, 284
16976 . . . . . . . 287, 288, 289
16977 . . . 292, 293, 294, 295
17
17052 . . . . . . . . . . . . . . . 298
17054 . . . . . . . . . . . . . . . 298
17062 . . . . . . . . . . . . . . . 298
17064 . . . . . . . . . . . . . . . 298
17068 . . . . . . . . . . . . . . . 299
17075 . . . . . . . . . . . . . . . 299
17081 . . . . . . . . . . . . . . . 299
17084 . . . . . . . . . . . . . . . 300
17087 . . . . . . . . . . . . . . . 300
17089 . . . . . . . . . . . . . . . 300
17091 . . . . . . . . . . . . . . . 300
17092 . . . . . . . . . . . . . . . 300
17093 . . . . . . . . . . . . . . . 300
17095 . . . . . . . . . . . . . . . 301
17100 . . . . . . . . . . . . . . . 304
17102 . . . . . . . . . . . . . . . 304
17106 . . . . . . . . . . . . . . . 304
17110 . . . . . . . . . . . . . . . 304
17175 . . . . . . . . . . . . . . . 305
17178 . . . . . . . . . . . . . . . 305
17207 . . . . . . . . . . . . . . . 347
17209 . . . . . . . . . . . . . . . 347
17211 . . . . . . . . . . . . . . . 347
17212 . . . . . . . . . . . . . . . 347
17213 . . . . . . . . . . . . . . . 347
17215 . . . . . . . . . . . . . . . 305
17216 . . . . . . . . . . . 347, 348
17220 . . . . . . . . . . . . . . . 305
17230 . . . . . . . . . . . . . . . 306
17240 . . . . . . . . . . . . . . . 306
17250 . . . . . . . . . . . . . . . 306
17260 . . . . . . . . . . . . . . . 307
17280 . . . . . . . . . . . . . . . 307
17286 . . . . . . . . . . . . . . . 307
17295 . . . . . . . . . . . . . . . 307
17300 . . . . . . . . . . . . . . . 307
17305 . . . . . . . . . . . . . . . 308
17320 . . . . . . . . . . . . . . . 308
17472 . . . . . . . . . . . . . . . 299
17473 . . . . . . . . . . . . . . . 299
17480 . . . . . . . . . . . . . . . 299
17490 . . . . . . . . . . . . . . . 299
17601 . . . . . . . . . . . . . . . 301
17606 . . . . . . . . . . . . . . . 301
17616 . . . . . . . . . . . . . . . 301
17626 . . . . . . . . . . . . . . . 301
17631 . . . . . . . . . . . . . . . 302
17633 . . . . . . . . . . . . . . . 302
17636 . . . . . . . . . . . . . . . 302
17638 . . . . . . . . . . . . . . . 302
17641 . . . . . . . . . . . . . . . 302
17646 . . . . . . . . . . . . . . . 303
17651 . . . . . . . . . . . . . . . 303
17655 . . . . . . . . . . . . . . . 303
17660 . . . . . . . . . . . . . . . 303
17665 . . . . . . . 308, 309, 310
17666 . . . . . . . . . . . 311, 312
17668 . . . . . . . . . . . 310, 311
17670 . . . . . . . . . . . 312, 313
17701 . . . . . . . . . . . . . . . 314
17702 . . . . . . . . . . . . . . . 314
17703 . . . . . . . . . . . . . . . 314
17706 . . . . . . . . . . . . . . . 314
17707 . . . . . . . . . . . . . . . 314
17710 . . . . . . . . . . . . . . . 315
17711 . . . . . . . . . . . . . . . 315
17712 . . . . . . . . . . . . . . . 315
17713 . . . . . . . . . . . . . . . 315
Strana
17715 . . . . . . . . . . . . . . . 315
17718 . . . . . . . . . . . . . . . 316
17719 . . . . . . . . . . . . . . . 316
17720 . . . . . . . . . . . . . . . 316
17721 . . . . . . . . . . . . . . . 317
17723 . . . . . . . . . . . . . . . 317
17735 . . . . . . . . . . . 319, 320
17737 . . . . . . . . . . . 322, 323
17741 . . . . . . . 320, 321, 326
17743 . . .324, 325, 326, 327
17745 . . . . . . . . . . . . . . . 319
17747 . . . . . . . . . . . . . . . 322
17748 . . . . . . . . . . . . . . . 328
17749 . . . . . . . . . . . 318, 328
17750 . . . . . . . . . . . . . . . 327
17751 . . . . . . . . . . . . . . . 328
17752 . . . . . . . . . . . . . . . 329
17755 . . . . . . . . . . . . . . . 329
17756 . . . . . . . . . . . . . . . 329
17758 . . . . . . . . . . . . . . . 330
17760 . . . . . . . . . . . . . . . 330
17762 . . . . . . . . . . . . . . . 331
17766 . . . . . . . . . . . . . . . 331
17769 . . . . . . . . . . . . . . . 332
17807 . . . . . . . . . . . . . . . 332
17815 . . . . . . . . . . . . . . . 332
17820 . . . . . . . . . . . . . . . 334
17825 . . . . . . . . . . . . . . . 340
17826 . . . . . . . . . . . . . . . 341
17830 . . . . . . . . . . . . . . . 336
17831 . . . . . . . . . . . . . . . 337
17832 . . . . . . . . . . . . . . . 340
17833 . . . . . . . . . . . . . . . 339
17834 . . . . . . . . . . . . . . . 338
17835 . . . . . . . . . . . . . . . 336
17836 . . . . . . . . . . . 338, 339
17837 . . . . . . . . . . . 343, 344
17838 . . . . . . . . . . . . . . . 345
17839 . . . . . . . . . . . . . . . 345
17840 . . . . . . . . . . . . . . . 345
17841 . . 334, 336, 337, 338,
. . . 339, 340, 341, 342, 343,
. . . 344, 345, 349, 351, 352,
. . . . . . . . . . . . 353, 354, 355
17842 . . 336, 337, 338, 339,
. . . 340, 341, 342, 343, 344,
. . . . . . . 345, 349, 352, 353,
. . . . . . . . . . . . . . . . 354, 355
17843 . . 340, 341, 342, 343,
. . . 344, 345, 353, 354, 355
17844 . . 336, 338, 339, 340,
. . . 341, 342, 343, 344, 345,
. . . .349, 352, 353, 354, 355
17845 . . . . . . . 340, 341, 353
17846 . . . . . . . 348, 349, 350
17847 . . . . . . . . . . . 350, 351
17848 . . . . . . . . . . . . . . . 351
17849 . . . . . . . . . . . . . . . 353
17850 . . . . . . . . . . . . . . . 352
17851 . . . . . . . . . . . 353, 354
17852 . . . . . . . . . . . . . . . 354
17853 . . . . . . . . . . . . . . . 355
17854 . . . . . . . . . . . . . . . 355
17855 . . . . . . . . . . . . . . . 353
17859 . . . . . . . . . . . 341, 342
17860 . . . . . . . . . . . . . . . 343
17863 . . . . . . . 75, 358, 359,
. . . . . . . . . . . . 360, 361, 362
17864 . . . . . . . 362, 363, 364
17865 . . . . . . . . . . . . . . . 368
17866 . . . . . . . 368, 369, 370
17867 . . . . . . . 364, 365, 368
17868 . . . . . . . . . . . 366, 367
17869 . . . . . . . . . . . 367, 371
17871 . . . . . . . . . . . . . . . 373
17924 . . . . . . . . . . . . . . . 337
17980 . . . . . . . . . . . . . . . 337
17995 . . . . . . . . . . . . . . . 373
17996 . . . . . . . . . . . . . . . 372
ndeks
Bro art k a
B
14010
14011
14015
14016
14040
UMESTO DA TRAŽITE NAĐITE: www.werkzeug-navigator.com/SR/
2011/12
ndex
S ana
176
180
181
181
184 185
B
RUČN ALAT
15
15
15
15
15
D JAMANTSK ALAT
Indeks po oznaci standarda
Ukoliko tražite artikal u odgovarajućem DIN standardu,
ovde ćete naći sve značajne
standarde poređane u rastućem
nizu, kao i odgovarajuće
brojeve grupe artikala.
Indeksi
Standardi - Index
DIN
Standard
9
9
103
131-1
133
136
140
149
149
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
169
169
175
206
206
206
208
208
208
208
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
ENISO 228-2
-2
ENISO 228-2
-2
ENISO 228-2
-2
ENISO 228-2
-2
ENISO 228-2
-2
229-1
-1
229-2
-2
230-1
-1
230-2
-2
238-1
-1
238-1
-1
238-1
-1
248
311
317
327
327
327
327
327
327
333
333
333
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
Indeksi
1458
Br.
11672
11673
13229
50260
52005
55842
55842
55834
55835
55605
55610
55620
55640
55650
55655
55656
55657
55660
55664
55665
55670
55710
55811
55843
55705
55710
55700
11602
11603
11604
11636
11641
11642
11643
11621
11622
11624
11627
11628
11630
11632
11633
11634
11734
11737
11744
32750
32752
32753
32754
32755
32635
32636
32640
32641
21269
21313
21619
52095
11670
21160
15013
15020
15023
15102
15105
15900
11001
11002
11004
DIN
EN
Standard
333
333
333
333
333
333
333
334
335
335
335
335
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
340
340
340
340
340
340
344
345
345
345
345
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
357
363
371
371
371
371
Br.
11005
11007
11008
11010
11011
11012
11014
11498
11500
11501
11507
11512
11020
11021
11024
11026
11027
11028
11029
11031
11032
11033
11037
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11046
11047
11049
11050
11155
11156
11157
13400
13401
13402
13403
11055
11056
11057
11058
11059
11060
11410
11070
11071
11074
11076
13010
13012
13013
13014
13015
13017
13063
13064
13260
13395
13396
13399
13403
13059
55922
13052
13056
13057
13058
DIN
Standard
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
373
373
373
373
373
373
373
373
374
374
374
374
374
374
374
376
Br.
13060
13083
13088
13100
13105
13106
13107
13108
13113
13115
13116
13118
13119
13128
13130
13134
13136
13145
13203
13246
13247
13248
13250
13251
13253
13254
13264
13266
13267
13270
13271
13274
13277
13279
13281
13286
13287
13288
13290
13291
13305
13306
13307
13309
13311
13312
13313
13318
13319
13348
13358
13400
13401
13402
11438
11439
11442
11445
11449
11451
11452
11454
13143
13144
13320
13324
13332
13334
13335
13052
DIN
Standard
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
377
379
379
382
388
388
388
388
388
388
397
403
403
471
508
523
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
Br.
13056
13057
13058
13060
13100
13106
13107
13109
13115
13117
13118
13119
13128
13130
13136
13145
13246
13247
13248
13254
13264
13270
13277
13279
13281
13283
13288
13305
13307
13308
13312
13319
13358
13400
13401
13402
13532
55730
55733
13434
55531
55532
55533
55550
55551
55579
55811
19014
19016
55582
26195
22285
69320
69321
69322
69324
69326
69330
69331
69332
69340
69341
69342
69343
69344
69346
69347
69350
69355
69360
DIN
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
EN
Standard
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
559
659
701
702
787
806
806
806
806
806
806
806
807
807
812
818-2
837
837
838
838
838
838
838
842
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
Br.
69361
69363
69365
69368
69369
69371
69372
69374
69375
69377
69380
69381
69382
69383
69384
69386
69387
69430
69432
69434
69436
69438
69440
69442
69470
69471
69472
54077
52134
75024
75024
26200
22104
22107
22109
22110
22112
22113
22114
22121
22122
55815
77208
52070
52073
52055
52056
52059
52064
52065
14314
15053
15055
15061
15063
15112
15116
15118
15119
15124
15158
15170
15176
15178
15188
15193
15195
15215
15220
15222
TEHN ČKA HEM JA
ELEKTRO ALAT
Indeksi
Standardi - Index
DIN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
VDE
VDE
Standard
EN
EN
9
9
103
131-1
133
UMESTO DA TRAŽITE NAĐITE: www.werkzeug-navigator.com/SR/
2011/12
Br.
11672
11673
13229
50260
52005
NDEKS
MAŠ NE
KVALITET I POVERENJE ZA PARTNERSTVO NA DUGE STAZE
Kompanija Metalac a.d. sa sedištem u Gornjem Milanovcu ima 14 preduzeća
u Srbiji i inostranstvu. Već 52 godine tržištu smo poznati najviše po proizvodnji posuđa, a zatim bojlera, sudopera, kartonske ambalaže i u novije vreme
granmatrix-kompozitnih materijala. Ostala preduzeća u Milanovcu, Novom
Sadu, Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Moskvi i Milvokiju bave se trgovinom
uglavnom Metalčevim proizvodima.
Oko 6 miliona proizvoda godišnje plasiramo na 25 tržišta širom
sveta, od čega polovinu pod korporativnim brendom Metalac.
Sve Metalčeve fabrike se nalaze u Gornjem Milanovcu gde je i
najveći broj od ukupno 1550 zaposlenih.
Metalac je kompanija sa najvišim priznanjima za kvalitet,
poslovnu izvrsnost i društvenu odgovornost.
Poznati smo po insistiranju na disciplini, stalnom
unapređenju znanja i procesa i razvijanju dugoročnih
partnerskih odnosa na principima uzajamnog poštovanja i poverenja. Negovanje partnerstva na duge
staze za Metalac je imperativ.
Respektabilna lista dobavljača i kupaca sa
tradicionalno dobrim poslovnim odnosima
samo je potvrda korporativnih vrednosti koje
opredeljuju ponašanje svakog zaposlenog u
Metalcu.
HAHN+KOLB je naš dobavljač sa kojim
sarađujemo skoro 10 godina zahvaljujući širokoj ponudi, standardno
dobrom kvalitetu i visokoj profesio-nalnosti u poštovanju dogovorenog.
Priroda proizvodnih procesa i visok
nivo zahteva kvaliteta u svim aspektima proizvodnje, opredelili su
nas za HAHN+KOLB jer je kvalitetan i siguran dobavljač mernih,
reznih, steznih, ručnih i ostalih alata, sa kojima se povećava i stepen
naše sigurnosti.
Preduzimljivost,
postojanost,
predusretljivost i stručna
podrška
HAHN+KOLB-a
za
specifične zahteve koje
kompanija Metalac
povremeno ima, dodatno
unapređuju našu saradnju koja
ima sve pretpostavke partnerstva na duge staze, a pre svega
kvalitet i poverenje.
Metalac a.d.
Gornji Milanovac, juna 2011.
4
Dragi prijatelji i partneri HAHN+KOLB grupe,
veliko nam je zadovoljstvo da Vam predstavimo drugo izdanje kataloga na srpskom jeziku. Srdačno Vam zahvaljujemo
na ukazanom poverenju i sugestijama pri realizaciji novog kataloga. Uložili smo dodatni trud da novi katalog bude
još informativniji, jasniji i lakši za korišćenje. Smatramo da je ovo izuzetno važno, obzirom na veliki asortiman artikala
koje imamo u ponudi. I naše drugo izdanje smo namenili profesionalnim korisnicima iz oblasti mašinstva, s tim
da nam je pravo zadovoljstvo da je naš katalog postao neka vrsta udžbenika i priručnika u tehničkim školama i na
fakultetima, kao i svojevrsna referenca u mnogim firmama u Srbiji.
Fokus novog kataloga je na inovacijama, koje se dešavaju u svim segmentima tehnike. U našoj ponudi ćete naći
oko 60.000 artikala koji se izdvajaju kvalitetom i pouzdanošću u primeni. Veliki deo najtraženijih artikala može biti
kod Vas u roku od 24 časa, obzirom na naš respektabilan lager u Srbiji.
Ono sa čime mi u Srbiji takođe možemo posebno biti ponosni je naša Metrološka laboratorija, koja je otpočela rad po
dobijanju akreditacije od ATS. Ovo znači da ćete Vi, naši partneri, na jednom mestu dobiti i merne alate i opremu i
da će ta oprema biti etalonirana, što na kraju rezultira potpunom uverenošću u kvalitet Vaših proizvoda i usluga.
Kao i da sada, tehnički obrazovani predstavnici naše firme će zajedno sa Vama i u budućnosti pronalaziti put do
najboljeg rešenja u Vašem poslu.
Verujemo da će ovaj katalog Vama, našim partnerima, biti od neprocenjive koristi u pronalaženju optimalnih
rešenja u svakodnevnom radu.
Srdačan pozdrav,
Dobrica Stevanović
Direktor
KATALOŠKI BROJ
Za poručivanje su nam potrebne sledeće informacije:
Osmocifren kataloški broj, naziv artikla i količina.
Svi artikli su definisani osmocifrenim kataloškim brojem.
On se sastoji od osnovnog petocifrenog broja grupe artikala, koji se odnosi na grupu kojoj artikal pripada i
trocifrenog broja artikla koji se odnosi na karakteristike kao što su dužina, prečnik, boja i ostalo.
Oba broja su štampana u crvenoj boji.
3
1
1
6
9
0
Grupa art.-Br.
2
5
Art.-Br.
Kataloški-Br.
NAČIN PORUČIVANJA
Poručivanje preko naših predstavnika prodaje
Robu možete poručiti preko naših predstavnika prodaje lociranih u svim većim gradovima Srbije.
Kontaktiranjem naših predstavnika prodaje dobićete stručne, kao i sve druge neophodne informacije,
vezane za artikle iz naše bogate ponude, pomoć-savet da racionalno, u skladu sa Vašim potrebama
izvršite odabir željenih artikala.
Poručivanje telefonom
Ukoliko želite da poručite telefonom
pozovite sledeći broj:
011 2078-256
Poručivanje faxom
Ukoliko želite da poručite faksom
Vaš zahtev pošaljite na sledeći faks:
011 2078-225
Poručivanje e-mailom
Ukoliko želite da poručite mailom
Vaš zahtev pošaljite na sledeću
e-mail adresu:
[email protected]
Na poslednjim stranama kataloga nalazi se opširno objašnjenje opštih uslova prodaje.
Preštampavanje, umnožavanje, kao i ostali postupci vezani za sadržaj kataloga nisu dozvoljeni bez izričite pismene saglasnosti firme Hahn+Kolb doo,
Pančevački put 38, 11210 Beograd.
Za moguća odstupanja od tehničkih karakteristika i ilustracija ne preuzimamo odgovornost.
5
METROLOŠKA LABORATORIJA
KORAK DALJE U PARTNERSTVU
Hahn+Kolb doo Metrološka laboratorija je akreditovana za etaloniranje merila
dužine prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 od strane
Akreditacionog tela Srbije.
Laboratorija raspolaže savremenom opremom proverenih
brendova ATORN i ORION.
• Štedimo Vaše vreme i novac.
voda
• Budite sigurni u kvalitet Vaših proizvoda.
• Jednim pozivom rešite nedoumice o tačnosti merila.
• Obaveštavamo Vas o isteku sertrifikata.
Kontakt:
Tel. 011 2078-244 • Fax. 011 2078-225 • E-mail: [email protected]
6
SERTIFIKACIJA JE ZNAČAJNA
SE
B
BAR
ONOLIKO KOLIKO I SAMA MERENJA
Kvalitetan rad i pouzdanost u rezultate merenja.
Zadovoljavamo Vaše potrebe za kontrolom dužinskih merila.
erila.
Naš obim akreditacije je:
Predmet etaloniranja
Merni opseg
Rezolucija
Pomična merila, dubinomeri, visinomeri
0 - 1000 mm
0,01; 0,02; 0,05; 0,1 mm
Mikrometri za spoljašnja merenja
0 - 1000 mm
0,01; 0,001 mm
Mikrometri za unutrašnja merenja dodir u dve tačke
0 - 500 mm
0,01 mm
Mikrometri za unutrašnja merenja dodir u tri tačke
0 - 100 mm
0,001; 0,002; 0,005; 0,01 mm
Merni satovi
0 - 80 mm
0,01 mm
Merne trake
0 - 50 m
1; 10; 100; 1.000 mm
7
PIKTOGRAMI REZNIH ALATA I PRIBORA
MATERIJALI REZNIH ALATA I OSLOJAVANJA
Brzorezni
čelik
Brzorezni čelik
sa kobaltom
Od tvrdog
metala,
titan-aluminijumnitrid oslojeno
Oslojeno
dijamantom
Brzorezni čelik,
visokolegirani
Brzorezni čelik
sa 8% kobalta
Sa tvrdim
metalom
Od tvrdog
metala
TIPOVI, PROFILI, OBLICI
Normalno
ozubljenje
Typ
Za tvrde
materijale
Typ
H
N
Polugrubo
ozubljenje za
tvrđe materijale
Typ
HF
Za meke
materijale
Typ
W
5ZQ
8'
Konkavno
Polugrubo
ozubljenje za
meke materijale
5ZQ
6
Konveksno
Typ
Grubo
ozubljenje
NR
Zavojna
burgija za
univerzalnu
primenu
5ZQ
/7
Oblik
zuba B
B
Typ
Polugrubo
ozubljenje
)3
NF
Standardna
burgija sa
ojačanim
jezgrom
Oborene
ivice
45°
Typ
VA
SEET
5ZQ
Zavojna
burgija za
VA-obradu
Typ
TLP
Vrsta izmenljive
rezne pločice,
oblik i veličina
Grubo
ozubljenje sa
sitnim zubima
Zavojna
burgija sa
profilom za
duboko
bušenje
Oblik
podbrušenja
i dužina
A (6-8)
12T3
PRIMENA GLODALA
Glodanje
žljebova
Obimno
glodanje
Kopirno
glodanje
(spoljašnje)
Kopirno
glodanje
Torusno
glodanje
Cirkularno
glodanje
Glodanje
T-žljebova
Glodanje
sa uglom
90° od 90˚
Glodanje
žljebova
proreza
Glodanje
pod uglom
45˚ Ravnoplansko
45° glodanje
60˚ Obaranje
60° ivica
glodanjem
OBLIK DRŠKE
Cilindrična
HA drška HA
Cilindrična
HB drška HB
Cilindrična
MK drška MK
SMERNICE ZA UPOTREBU
Mogući pravci
obrade
Clarkson drška
TOLERANCIJA
HPC
>>ap>Vc
High PerforHigh Speed
mance Cutting
Cutting
Obrada sa veli- <ap>>Vc Obrada velikim
kim presecima
brzinama
strugotine
Tolerancijsko
polje
HSC
Tolerancijsko
polje navoja
DIN 13
6g
Klasa
tolerancije
nareznice
UGLOVI ALATA
Ugao spirale
Ugao
upuštanja
Ugao
vrha
alata
135°
44°/45°/46°
Ugao
spirale na
razvrtaču
0°
VRSTE NAVOJA
M
Metrički
ISO navoj
MF
NPT-navoj
Metrički ISO
fini navoj
BSW
Standardni
Britanski
Whitworth
navoj
Cevni navoj
G
Trapezni navoj
Pg-navoj
Pg
Tr
UNF-navoj
NPT
UNF
PRIMENA UREZNICA
Ureznice
za rupu
OSTALE OZNAKE
Ureznice
za otvor
3xd
Ureznice za
rupe i otvore sa
max dubinom
navoja do 3xD
Z
4
Broj zuba
Hlađenje kroz
IK
3xD
Dubina bušenja
posmatrano u
odnosu na
prečnik alata
MATERIJALI
Grupa
materijala P
Čelični
materijali
Grupa
materijala H
Tvrdi
materijali
PRIMENA
Glavna preporuka
8
Dodatna preporuka
Grupa
materijala P/H
Čelici veće
čvrstoće
Grupa
materijala M
Nerđajući
čelici
Grupa
materijala N
Negvozdeni
metali
Grupa
materijala K
Livovi
Grupa
materijala S
Teško obradivi
materijali
PIKTOGRAMI MERNIH I KONTROLNIH ALATA I PRIBORA
POMIČNA MERILA I MIKROMETRI
PIKTOGRAMI O PRIMENI
Za spoljašnja
merenja
okruglih i kvadratnih delova
Za unutrašnja
merenja
okruglih i kvadratnih oblika
Za merenja
dubine
Za merenja dubine u uskim
udubljenjima
Za merenja u
T-žljebovima
Za merenja
otvora
Za merenja
rupa
Za merenja
alata sa
nejednakom
podelom
Za merenja
unutrašnjih
žljebova
Za merenja
odstojanja
između zuba
Za merenja
paralelnosti
Pomični
merni
mostovi
Merenja
konkavno
konkavnih
oblika
Za merenja
spoljašnih
navoja
Mogućnost
utvrđivanja
ekscentričnosti
Mikrometar
sa kružnom
skalom
Rezolucija 0,01
mm
Rezolucija
0,001 mm
Merenja
konkavno
konveksnih
oblika
Wk
PIKTOGRAMI O OSOBINAMA
Mikrometar sa
nonijusom
0,01 mm
Kružna skala
0,001 mm
Opto
RS 232
Vrsta zaštite
IP 66
0,001 mm
Digitalni
displej
rezolucije
0,001 mm 0,001 mm
Izlaz podataka
RS 232
Izlaz podataka
Multicom: RS
232, USB ili
Digimatic
Vrsta zaštite
IP 40
Vrsta zaštite
IP 54
Vrsta zaštite
IP 65
Vrsta zaštite
IP 67
Merna
površina
Ø 8 mm
Merna
površina
Ø 6,5 mm
Merna
površina
Ø 2 mm
Izmenljivi
merni
umeci
66
Ø 8 mm
Ograničena
sila merenja
račnom
0,01 mm
Digitalni
displej
rezolucije
0,01 mm
Ograničena
sila merenja
frikcijom
Ø 6,5 mm
Korak
vretena
0,5 mm
0,5 mm
Ø 2 mm
Korak
vretena
1,0 mm
Nerđajući čelik
1 mm
MERNI UREĐAJI ZA POREĐENJA
Za merenja
otvora
Za merenja
jezgra kod
unutrašnjeg
navoja
Za merenja
rupa
Za merenja prečnika
unutrašnjeg
okruglog navoja
Za merenja
dubine otvora
Za merenja
unutrašnjih
žljebova
Za proveru
cilindričnosti
Za merenja
unutrašnjih
ozubljenja
Za proveru
kružnosti
Za merenja
upuštenih
kružnih
žljebova
Za merenja
u sferičnim
otvorima
Za merenja
raznih upusta
VAGE
PIKTOGRAMI O FUNKCIJI I OSOBINAMA
Podešavanje
tare
Postavljanje
na nulu
Brojanje komada
referentne mase
– izbor broja
komada ili mase
Receptura Odvojena memorija
za masu tare i
masu po recepturi (neto-total)
Prikazivanje odstupanja u procentima
Prikaz odstupanja od referentne mase
(100%) u procentima umesto u gramima
Samopodešavanje Kalibracija
sa internim
etalonom
Kalibracija
sa eksternim
etalonom
Baždarenje
EU klasa 2
Baždarenje
EU klasa 3
Rad na
akumulator
Punjivi set
Rad na
baterije
Mrežni
adapter
230V
Option
DKD
Sertifikat
Moguće
etaloniranje
Izlaz podataka
RS 232C za
priključak na
štampač ili PC
9
ASORTIMAN
Naš asortiman
Pravi izbor
i uvek najbolje rešenje
Kao korisnik koji traži kvalitet, u HAHN+KOLB-u ćete pronaći sve
što Vam je potrebno za Vašu proizvodnju: alate, opremu za radionice,
merne i stezne pribore. Na raspolaganju Vam je asortiman proizvoda
naših brendova, brendova svetski poznatih proizvođača, kao i
međuveličine, posebni alati i alternativna rešenja. Velika dubina i
širina asortimana , alati i mašine na visokom nivou, pokrivaju
kompletno Vaše potrebe. Garantujemo Vam da ćete kod nas
pronaći odgovarajući alat za svaku primenu.
Obratite pažnju
na dubinu naše ponude
Primer dubine našeg asortimana:
ATORN Visokoproduktivna burgija od tvrdog metala sa
cilindričnom drškom, u HAHN+KOLB –u postoji u 201 veličini,
sa prečnicima od 1 do 20 mm (sa međuvrednostima nazivnih
prečnika na svakih 0,1 mm).
Izuzetna širina asortimana
Primer širine našeg asortimana:
Čegrtaljke 1/4” Vam nudimo u 7 različitih, kvalitetnih brendova.
10
ASORTIMAN
Prednosti za Vas
Maksimalna snabdevenost
• 60.000 artikala, od kojih se 40.000 permanentno
nalazi na lageru u Nemačkoj.
• Isporuka sa standardnog lagera u Srbiji za 24 sata.
• Isporuka sa našeg lagera u Nemačkoj u što kraćem roku.
• Isporuka do kupaca širom Srbije.
• Besplatna isporuka za vrednost porudžbine preko 5.000 dinara.
Maksimalna individualnost
• Veliki izbor brendova – radite sa Vašim favoritima!
• Specijalne porudžbine – ukoliko proizvod koji želite
nemamo na lageru.
• Posebne mere svih alata na zahtev.
• Posebni alati kao prototip ili u malim serijama,
prilagođeni specijalno za Vas.
• Etaloniranje dužinskih merila.
11
KVALITETNI BRENDOVI
Nudimo Vam poznate brendove:
MKF
Merne i
kontrolne
ploče
Uređaji za manipulaciju teretom
Uređaji za ispitivanje
tvrdoće
Sredstva za
hlađenje i podmazivanje pri obradi
Mašinske testere
Elektro alati
Rezni alati
Elektro alati
Stezni alati i pribori
Elektro alati
Trakaste testere
Klešta
Merni uređaji
Stezni alati i pribori
Rezni alati
Stege, grip klešta
Stezni alati i pribori
Industrijski stolovi,
kolica za alate
Ručni alati,
kolica za alate
Odvijači,
bits program,
moment ključevi
Ručni alati,
kolica za alate
Stone i stubne
bušilice
Rezni alati
Ručni alati,
kolica za alate
Elekto alati
Mašine alatke
Reparacija navoja
Uređaji za čišćenje
ultrazvukom
Merdevine i postolja
Probajte kvalitet naših brendova
HERMETIKUS
Pneumatski elementi
Naš raznovrsni program
alata i uređaja sa oko
9.000 artikala za
povišene zahteve
Industrijska i
magacinska oprema
AUTOSTAT
Balanseri tereta
UNISTAHL
Sistemi za ergonomski
usklađena radna mesta
MULTIFIX
Brzo izmenljivi nosači
noževa
SUBITO
Uređaji za kontrolu otvora
Nosači alata
KVALITETNI BRENDOVI
Poručite od nas. Sarađujte sa najboljima.
Hahn+Kolb je sinonim za kvalitet – za maksimalnu efikasnost, ekonomičnost i sigurnost.
Kod nas ćete naći isključivo visokokvalitetne proizvode poznatih proizvođača.
Zadovoljstvo nam je da Vam pružimo podršku u rešavanju Vaših tehničkih zahteva.
Gradite budućnost sa top brendovima:
Naš brend ATORN Vam nudi program alata premijum kvaliteta za visoke zahteve. Profesionalni korisnik u okviru trenutnih 13.000 artikala za mašinsku obradu, stezanje, merenje i ispitivanje, brusnih alata, ručnih alata i opreme za radionice, pronaći će sve što mu je potrebno za sigurnu i profitabilnu proizvodnju. ATORN proizvode možete naći samo kod odabranih dobavljača, a Hahn+Kolb važi za dobavljača sa kompletnim asortimanom na raspolaganju.
Produktivnost zahteva kvalitet
13
HAHN+KOLB U SVETU
Centrala
Hahn+Kolb Werkzeuge GmbH
Borsigstrasse 50 70469 Stuttgart
Tel. +49 0711 9813-0
Fax +49 0711 9813-354
[email protected] www.hahn-kolb.de
HAHN+KOLB U SVETU
Mi smo tu za Vas gde god da se nalazite
Centrala HAHN+KOLB grupe se nalazi u Štutgartu u Nemačkoj, a širom
sveta posluje ukupno 27 kompanija članica.
Austrija
METZLER GmbH & Co. KG
Tel. +43 5522 779630
Fax +43 5522 779636
E-Mail [email protected]
Indija
HAHN+KOLB Tools Pvt. Ltd.
Tel. +91 20 46760632
Fax +91 20 46760532
E-Mail [email protected]
Makedonija
VURT-MAK d.o.o.e.l.
Tel. +389 22728080
Fax +389 22728872
E-Mail [email protected]
Belgija
GOODTOOL nv
Tel. +32 2 2513043
Fax +32 2 2523295
E-Mail [email protected]
HAHN+KOLB Tools Chennai Pvt. Ltd.
Tel. +91 97 90860847
E-Mail [email protected]
Poljska
HAHN+KOLB Polska Sp. z o.o.
Tel. +48 61 8499402
Fax +48 61 8499297
E-Mail [email protected]
Bosna i Hercegovina
WÜRTH BH d.o.o.
Tel. +387 33 775 000
Fax +387
33 775 019
E-Mail [email protected]
Bugarska
HAHN+KOLB Instrument EOOD
Tel. +359 2 489 90 50
Fax +359 2 489 90 51
E-Mail [email protected]
Češka republika / Slovačka
BOS HK a.s.
Tel. +420 417 560721
Fax +420 417 560385
E-Mail [email protected]
Finska
WÜRTH OY
Tel. +358 10 3080
Fax +358 10 308 6390
E-Mail [email protected]
Francuska
HAHN+KOLB SOVECO SARL
Tel. +33 1 69194390
Fax +33 1 69194399
E-Mail [email protected]
Holandija
HeKuTools B.V.
Tel. +31 416286080
Fax +31 416286081
E-Mail [email protected]
Hrvatska
WÜRTH-Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 3498784
Fax +385 1 3498781
E-Mail [email protected]
Italija
MI.DI.CO. s.r.l.
Tel. +39 02 55192202
Fax +39 02 55012233
E-Mail [email protected]
Viterie Venete S.r.l.
Tel. +39 0429 766511
Fax +39 0429 766519
E-Mail [email protected]
Kina
HAHN+KOLB (Tianjin)
International Trade Co., Ltd.
Tel. +86 22 88828090
Fax +86 22 88828080
E-Mail [email protected]
HAHN+KOLB (Guangzhou) Tools Co., Ltd.
Tel. +86 20 32290300
Fax +86 20 32290200
E-Mail [email protected]
HAHN+KOLB (Chongqing) Tools Co., Ltd.
Tel. +86 23 89112855
Fax +86 23 89112859
E-Mail [email protected]
HAHN+KOLB (Shenyang) Tools Co., Ltd.
Tel. 0086 24 88790789
Fax 0086 24 88790987
E-Mail [email protected]
Luksemburg
Comptoir Technique et Industriel SA
Tel. +352 313410
Fax +352 313195
E-Mail [email protected]
Rumunija
HAHN+KOLB Romania s.r.l.
Tel. +40 213 000757
Fax. +40 213 000757
E-Mail [email protected]
Ruska Federacija
HAHN+KOLB 000
Tel. +7 495 518 14 10
Tel./Fax +7 495 989 56 04
E-Mail [email protected]
Srbija
HAHN+KOLB d.o.o.
Tel. +38 11 2078256
Fax +38 11 2078225
E-Mail [email protected]
Španija / Portugal
SUMINISTROS ARSAM, S.A.
Tel. +34 93 5799100
Fax +34 93 5683309
E-Mail [email protected]
Švajcarska
kiener+wittlin ag
Tel. +41 31 8686111
Fax +41 31 8694041
E-Mail [email protected]
Turska
WÜRTH Otomotiv ve Montaj
San Ürünleri Pazalarma Ltd.Sti
Tel. +90 212 8666200
Fax +90 212 8666384
E-Mail [email protected]
Mađarska
HAHN+KOLB Hungária KFT
Tel. +36 1 3712900
Fax +36 1 3712901
E-Mail [email protected]
15
NOVI TETI
ELEKTRO ALATI I MAŠINE
DIJAMANTSKI ALATI I
TEHNIČKA HEMIJA
RUČNI ALATI
OPREMA ZA RADIONICE
UREĐAJI ZA MERENJE
I KONTROLU
MERNI ALATI I PRIBORI
STEZNI ALATI I PRIBORI
REZNI ALATI I PRIBORI
Naše inovacije
HSS Multi zavojne
burgije za
primenu na
aku-mašinama
Mikro burgije
od tvrdog
metala
Sinhrone stezne
glave za ureznice
Pomična
merila
Shop
Cal
DIN 2080 Nosači
alata
LED lupe
Powerlux 8000
Katanci sa plastičnim
oklopom u boji
Brzo podešavajući
izvlakači
JetSleeve stezne
glave za
termo-stezanje sa
JetSleeve čaurom
Pomična merila
sa Keeptronic
sistemom
Pomična
merila
IP 67
Lupe za čitanje
HSSE-PM Mašinske
ureznice sa Weldon
prihvatom
Pomična merila
sa Keeptronic
sistemom
Uređaji za video
inspekciju
See Snake
Ormani sa
kanisterima
za ulje
Okasto
viljuškasti
ključevi sa
čegrtaljkom
Dijamantske
igličaste
turpije
Aku-Magnetne bušilice
Pomična merila
sa Keeptronic
sistemom
USB ručni
mikroskopi
Ergonic M-Tec
nasadni odvijači
Visokoproduktivna
vretenasta glodala
Potezni vijci
Reducir
čaure
Produžeci
steznih
glava AMC
Sigurnosni ormani
CLASSIC ONE sa
otvaranjem
vrata jednom
rukom
Šestougaoni
odvijači sa
kratkim
vratom
Glodala od
tvrdog metala
za navoje
Dubinomeri
IP 67
Pomična merila
od lakog metala
Uređaji za
ispitivanje
tvrdoće
DUROCHECK
Tolerancijska
merila za navoj
TiN oslojena
Digitalne
kranske vage
Radni stolovi serije V i VS –
fioke sa 100% izvlačenjem
Digitalni
moment ključevi
Nasadni
odvijači
sa kombinovanim
prihvatom
Brusne ploče
Univerzalne
upijajuće
prostirke
Stone brusilice
Pneumatski odvijači
16
Industrijske vage
DE-D
Radni stolovi serije VX- fioke
ŠxD 1.200 x 600 mm sa 100%
izvlačenjem
Čegrtaljke sa
polugom za
promenu smera
Keramičke
paste
Upijajuće
prostirke
za burad
Digitalni
kompa
-rateri
NOVITETI
Novo u HAHN+KOLB programu:
Merne trake
Lenjiri od
lakog
metala
Uređaji za merenje
debljine sloja
Libele sa
magnetom
Libele
Polywood
Uređaji za očitavanje
podataka za
temperaturu
i vlažnost vazduha
Radni stolovi, postolja, rolo
kontejneri, kolica sa radnom
površinom i
fiokama sa
100%
izvlačenjem
Rotirajuće radne
stolice
ALL-IN-ONE
Highline
Odvijači
Odvijači sa
čegrtaljkom
Paletni viljuškari
sa SPEED-Lift
funkcijom
Setovi nasadnih
ključeva 1/2“
Evo-Line
klešta
Sistem stezanja sa nultom
tačkom veličina K 10.2
USB interface
T-Box 305 – USB
Uređaji za
merenje
uslova
okoline
Kolica za alate sa
ležištima za
alate od
tvrde pene
uklj. 151 alat
Makaze
za sajlu
Dvokrilni
ormani sa
providnim
vratima
VDE
Vodoinstalaterska
klešta
Pneumatski
pištolj
za
zakivke
Amper
klešta
Platnena lepljiva
traka
Rotacione
žičane
četke
Lepezasti brusni
disk
Dijamantske
rezne ploče Allcut
DIJAMANTSKI ALATI
I TEHNIČKA HEMIJA
LYRA
Stik za reparaciju
Flomaster tube
RUD VIP Lanci
za pričvršćivanje,
klase 10
STEZNI ALATI I PRIBORI
5-osna kompakt
mašinska stega
MERNI ALATI I PRIBORI
Uređaji za balansiranje
sa postoljem
Stezne čeljusti za
mašinsku stegu MMG
Filter kolica
CleanUp
250/50 SK
UREĐAJI ZA MERENJA
I KONTROLU
Stezne šape
“Krokodil”
Sredstva za hlađenje
i
podmazivanje
pri
obradi
Mašine za obaranje
ivice
na
cevima
OPREMA ZA RADIONICE
Kinematik
set
Program strugarskih
reznih pločica
RUČNI ALATI
Pločice za rezanje
navoja
i
usecanje
Vretenasta
glodala od
tvrdog metala
RockTec 65
Praćenje rada prese
ELEKTRO ALATI I MAŠINE
Vretenasta
glodala od
tvrdog metala
RockTec 52
REZNI ALATI I PRIBORI
Inovacije i perfekcija su najjače u našoj ponudi. Predstavljamo Vam pregled noviteta u našem programu.
Pronađite na ovim stranama interesantne nove proizvode i više od 60.000 proverenih proizvoda na stranama koje slede.
17
OSNOVNI USLOVI PRODAJE, ISPORUKE I PLAĆANJA
HAHN + KOLB DOO
ZA TRGOVINU ALATIMA I MAŠINAMA
1. Osnovne odredbe
HAHN+KOLB DOO ZA TRGOVINU ALATIMA I MAŠINAMA 11210 BEOGRAD PANČEVAČKI PUT 38
(u daljem tekstu: prodavac) određuje osnovne uslove pod kojima prodaje alate, mašine i
opremu, odnosno pruža usluge (u daljem tekstu : roba ili usluge) svim kupcima (u daljem
tekstu : kupac ili poručilac) pod jednakim uslovima uz poštovanje određenih normi koje
predstavljaju uslove pod kojima ovo privredno društvo posluje.
Osnovni uslovi prodaje, isporuke i plaćanja objavljeni u ovom katalogu ne smatraju se
ponudom za zaključenje ugovora već predstavljaju uslove pod kojima posluje prodavac.
HAHN+KOLB DOO se obavezuje da stvar prodaje (robu) koju prodaje sa istim svojstvom
isporuči (preda) kupcu i da mu pravo svojine, a kupac se obavezuje da prodavcu plati
kupoprodajnu cenu i preuzme stvar prodaje.
HAHN+KOLB DOO postupa u svom radu u skladu sa dobrim poslovnim običajima, načelima
savesnosti i poštenja, ispunjavanja obaveza od strane učesnika u obligacionom odnosu i odgovornosti za ispunjenje obaveza. Obzirom na svoje dosadašnje poslovanje HAHN+KOLB
DOO takvo postupanje očekuje i zahteva od svih svojih kupaca.
Prodavac zadržava pravo na izmene ovih Osnovnih uslova prodaje, isporuke i plaćanja.
Na sve što nije regulisano Osnovnim uslovima prodaje, isporuke i plaćanja i ugovorom
zaključenim između prodavca i kupca primenjuju se zakonske odredbe.
2. Stvar prodaje (roba)
Roba koju prodavac prodaje je vrhunskog kvaliteta saobrazna ugovoru, bez materijalnih i
pravnih nedostataka i ispunjava propisane standarde.
Prodavac uz isporuku stvari dostavlja kupcu i potrebnu dokumentaciju i omogućava mu
korisnu i mirnu državinu kupljene robe.
3. Cena robe
Prodajnu, odnosno kupovnu cenu robe određuje prodavac.
Postoji mogućnost davanja različitih vidova povoljnosti i podsticaja za kupce (rabati,
popusti,...), koji će naknadno biti dogovarani i ugovoreni sa kupcima.
4. Poručivanje robe
Poručivanje robe se vrši preko naših ovlašćenih predstavnika koji se nalaze u svim većim
gradovima u Srbiji ili u direktnom kontaktu sa našom komercijalnom službom u Beogradu. Na taj način kupci su u mogućnosti da dobiju tačne, proverene, aktuelne, stručne
i potpune informacije o svim vrstama robe koju prodajemo (zalihama, cenama, popustima, uslovima plaćanja i rokovima isporuke) i s tim u vezi da izvrše porudžbinu na propisani
način i u skladu sa potrebama i mogućnostima plaćanja.
5. Rok, mesto i način plaćanja
Rok plaćanja kupoprodajne cene za svaku isporuku se posebno utvrđuje i naznačava na računu.
Prodavac zadržava diskreciono pravo da u pojedinim slučajevima insistira na avansnom
plaćanju, menici, kao i drugim, zakonom definisanim instumentima plaćanja.
To se može desiti ukoliko priroda konkretne narudžbine to zahteva ili ako prodavac
proceni da kupac u određenom periodu nije solventan i ne ispunjava uslove za odobrenje
odloženog plaćanja. Prodavac će na osnovu svoje procene i evidencije koju vodi o svim
svojim kupcima (evidencije nisu dostupne javnosti i predstavljaju poslovnu tajnu prodavca)
odrediti kreditni limit kupca, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom
trenutku. Kupac se obavezuje da ce poštovati utvrđeni limit i da će u slučaju da vrednost
robe u određenoj isporuci prevazilazi vrednost limita, robu plaćati avansno.
Za uplate izvršene nakon isteka roka plaćanja zaračunava se zatezna kamata u skladu sa
zakonom. Nikakvi protivzahtevi kupca ili eventualni sporovi ne odlažu utvrđeni
rok plaćanja.
Faktura - otpremnica je verodostojna isprava, izdaje je prodavac nakon zaključenog ugovora o kupoprodaji i sastavljena je u skladu sa tim ugovorom.
6. Rok, mesto i način predaje
Po pravilu prodavac isporučuje robu kupcu u ugovorenom roku i na ugovoreni način, na
adresu označenu u porudžbenici od strane kupca.
Kupac je obavezan da obezbedi propisane uslove za prijem robe koju mu prodavac
isporučuje.
S tim u vezi u narudžbenici kupac mora prodavcu dati tačne i nedvosmislene zahteve i
konkretno, specificirano navesti koju robu želi da kupi po: kataloškom broju, veličini,
količini, ceni i drugim elementima, mora navesti svoje potpune poslovne podatke (puno
poslovno ime, broj pod kojim je registrovan kod nadležnog registra, matični broj, PIB,
PDV), tačno vreme i mesto (adresu) na koje želi da mu prodavac isporuči robu
koju kupuje, obezbedi ovlašćeno lice da preuzme robu prilikom isporuke i potpiše
prodavčevu fakturu –otpremnicu.
Ukoliko kupac ne obezbedi uslove za prijem robe, pa isporuka ne može biti obavljena
zbog tih propusta kupca, troškovi neuspele isporuke padaju na teret kupca.
Potpisivanjem fakture - otpremnice, od strane kupca, se potvrđuje prijem robe i s tim u
vezi teku zakonske posledice po pitanju obaveze plaćanja, prava svojine na prodatoj robi i
ostalih zakonom propisanih posledica.
7. Kvalitet proizvoda / nedostaci isporučene robe
Kupac je u svakom konkretnom poslu – isporuci dužan po kvantitativnom prijemu robe, da
bez odlaganja utvrdi kvalitet robe, čim je to prema okolnostima i redovnom toku stvari
moguće, te da o nedostacima isporučene robe bez odlaganja prigovorom u skladu sa
zakonom obavesti prodavca.
8. Nadležno pravo / mesto suda
Prodavac se pridržava načela rešavanja sporova na miran način i svaki spor pokušava
da reši mirnim putem, a ako ne dođe do sporazuma nadležan je mesno i stvarno
nadležni sud u Gradu Beogradu. Merodavno pravo je pozitivno pravo u Republici Srbiji.
9. Osnov primene ovih uslova
Ovi Osnovni uslovi prodaje, isporuke i plaćanja se izričito preuzimaju u ugovorno pismeno
ili se prodavac na njih poziva u samom ugovoru i kao takvi čine sastavni deo svakog
ugovora o kupovini i prodaji, bez obzira na formu u kojoj je zaključen (usmeni ili
pisani ugovor). Kupci naručivanjem robe na bilo koji način odnosno davanjem
specifikacije – porudžbine izjavljuju da su im ovi Osnovni uslovi prodaje, isporuke i
plaćanja poznati u celosti i da ih prihvataju bez izuzetka.
Odstupanja od naših ponuda ili uslova kupovine, odnosno prodaje, važe jedino u
slučaju ako smo ih prihvatili u pisanom obliku.
Sporazumi po pitanju prihvatanja naših ponuda su obavezujući za nas tek od momenta
kada smo potvrdili prihvat porudžbine kupca, odnosno ako smo isporučili poručenu
robu ili izvršili traženu uslugu.
Beograd, 2011. godine
Download

HAHN+KOLB SRBIJA - HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH