TARAFSIZLIK
POLİTİKASI
Doküman No: DKR.F.142
Yayın Tarihi:18.04.2014
Revizyon No:00
Rev. Tarihi: -Sayfa: 1 / 1
TARAFSIZLIK POLİTİKASI
DEKRA organizasyonu, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC
17025 akreditasyon standartlarının prensipleri çerçevesinde sunulan hizmetleri için
talepte bulunan tüm müşterilerine adil ve tarafsız olarak, gerçekleştirilen işlerle ilgili
güveni verecek şekilde oluşturulmuş ve tüm çalışanlara tarafsızlığın önemi iletilmiştir.
DEKRA, personellerin ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışması adına, “Personel
Gizlilik, Tarafsızlık Ve Bağımsızlık Taahhütnamesi” ile garanti altına almıştır.
DEKRA’ nın sunmuş olduğu hizmetlerden ve grup şirketleri arasındaki ilişkilerden
kaynaklanan tarafsızlık ve çıkar çatışması ihtimallerini ve riskleri tarafsızlık risk analizi ile
analiz edilmekte, tanımlanmakta, tarafsızlığı tehlikeye atacak risklere karşın önlemler
tanımlanmakta ve dokümante edilmektedir.
DEKRA üst yönetiminin “Yönetimin Tarafsızlık, Gizlilik Ve Bağımsızlık Beyanı” web sitesi
ile kamuya açık hale getirilmiştir.
GENEL MÜDÜR
Download

DKR.F.142.TARAFSIZLIK POLİTİKASI.Rev.00