HLK Stutgart
Estove 2000W – Infrared 2000W karşılaştırması
Test Şartları:
Oda bir duvarı pencere kabulü ile tek duvardan (16°C) devamlı olarak soğutulmuştur.
Diğer duvarlar yalıtımlıdır.
Ölçüm Noktaları ve Cihaz Yerleşimleri:
Gerçek yaşam standartlarını sağlamak amacıyla cihaz yerleşimleri, Estove soğuk
duvar önüne, infrared ise soğuk duvarın karşısındaki duvara, 2 metre yüksekliğe
sabitlenmiştir.
Sonuçlar ve Yorumlar:
Her iki testin başlangıcından önce oda 16°C ye şartlandırılmıştır.
Her iki testte de odanın en soğuk noktası 20°C ye ulaşana kadar, cihazlar,
termostatları en yüksek seviyede olacak şekilde çalıştırılmaya başlanmıştır.
En soğuk nokta 20°C ye ulaştığında cihazların güç kesim noktasına kadar
termostatları kısılmıştır ve teste devam edilmiştir.
Sıcaklık (C) - Tüketim (KWh)
Estove - Infrared
27
26,5
26
25,5
25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21
20,5
20
19,5
19
18,5
18
17,5
17
16,5
16
15,5
15
14,5
14
13,5
13
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
380; 26,26
381; 25,36
23 oC
20 oC
Estove - 1,5 m
Infrared - 1,5 m
Estove - Tüketim
Infrared - Tüketim
Estove - 0,75 m
Infrared - 0,75 m
380; 11,82
381; 9,900
4,53 KWh - Infrared 1,5 m - 23OC
3,57 KWh - Infrared 0,75 m - 20OC
2,95 KWh - Estove 1,5 m - 23OC
2,80 KWh - Estove 0,75 m - 20OC
Süre (dk.)
Oda içerisindeki hissedilebilir (0,75 m, 1,5 m) konfor sıcaklıkları incelendiğinde;
1,5 metredeki ölçümün 23°C ye ulaşması;
Tüketim
2,95 KWh
4,53 KWh
Dakika
103
139
Estove
İnfrared
0,75 metredeki ölçümün 20°C ye ulaşması;
Tüketim
2,80 KWh
3,57 KWh
Dakika
88
110
Estove
İnfrared
380 dakika sonunda;
Estove
İnfrared
T0,75 m
22,75°C
23,6°C
T1,5 m
25,36°C
26,26°C
Tüketim
9,9KWh
11,82KWh
En soğuk noktaların 20°C ye ulaşması için geçen süreler, infrared için 3sa.3dk.
Estove için 3sa.29dk. dır ve iki cihazda 5,88 KWh enerji tüketmiştir.
Estove (3s29d)
İnfrared (3s3d)
0,05 m
20,34°C
20,77°C
0,75 m
22,04°C
21,49°C
1,5 m
24,95°C
23,96°C
2,95 m
28,42°C
30,96°C
Oda içi en az 20°C olduğu andaki oda ortası sıcaklık dağılımı
3,5
∆T=10,19°C
∆T=8,08°C
3
Yükseklik (m)
2,5
2
Estove (3s29d)
İnfrared (3s3d)
1,5
1
0,5
0
20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
Sıcaklık (°C)
Estove için oda ortası en yüksek sapma: 8,08°C
İnfrared için oda ortası en yüksek sapma: 10,19°C
Oda boyundaki sıcaklık sapması homojenite ile ters orantılı olarak düşünülebilir.
Gerçek yaşam testi simüle edildiğinde önemli noktalar oda ortası 0,75m ve 1,5m
yükseklikte alınan ölçümlerdir. Bunlar tablolarda ref0,75 ve ref1,5 olarak belirtilmiştir.
Odanın en soğuk noktası 20°C ye gelmesi sürecinde Estove, infrared ısıtıcıya göre
26 dakika geç sonuç vermiştir. Sebebi Estove’un çalışmaya başladıktan sonra daha
homojen bir hava ısıtması sağlamasından dolayı çabuk termostata geçmesi ve
infraredin gördüğü yüzeyleri ısıtmasıdır. Bu durumda Estove tüketimi daha azdır.
Oda ısıl konforu göz önüne alındığında zemin 20°C, 0,75 m 21°C ve 1,5 m nin 23°C
olması uygun kabul edilebilir.
Test odası soğutma duvarı ve zemin haricinde tamamen izolasyonludur. İnfraredin
baktığı yüzeyleri ısıtıyor olması duvarlardan olan ısı kayıplarını arttıracaktır.
Duvarların yalıtımlı olması sebebi ile infrared ısıtıcının odaya verdiği ısının büyük
bölümü oda içerisinde kalmıştır ve bu durum infrared ısıtıcıya yarar sağlamıştır.
Tüketim eğrileri incelendiğinde, 380 dakika sonunda Estove 9,9 KWh, infrared 11,82
KWh tüketmiştir. Bu süre zarfında test odaları doyum noktasına ulaşmaya başlamıştır
ve tüketim eğrilerinin eğim açılarından dolayı uzun vadede tüketim farkının açılarak
devam etmesi beklenmektedir.
Enerji Konfor Endeksi;
0,75 metre yükseklikteki ölçüm 20°C ye ulaştığı andaki sıcaklık değerleri;
Estove
İnfrared
0,05 m
18°C
19,2°C
0,75 m 1,5 m 2,95 m
∆T
20°C 22,62°C 26°C
8°C
20°C 22,6°C 28,68°C 9,48°C
Tüketim
2,51kWh
3,54 kWh
Tüketilen enerji ile elde edilen konforun (∆T) oranları enerjinin akılcı kullanımını
verecektir;
Download

HLK Stuttgart Test Kurulumu