TV Yazılımının Yüklenmesi
Başlangıç koşulları: TY şasili ürünlere USB’den yazılım yüklemek için USB'yi TV'ye
takmadan önce TV'yi kapatınız. (Elektriğini kesin)
USB bellek kullanarak TV yazılımı güncellemek için, mamul koduna göre sistemden
çekeceğiniz Target klasörünü kullanacağız.
Adım 1:
Target klasörünü USB belleğin içerisine kopyalayınız.
Adım 2:
USB belleği TV’nin yan tarafındaki USB girişine takınız.
Adım 3:
TV üzerindeki tuş takımından “Program +” tuşuna basınız ve TV' yi fişe takınız.
Adım 4:
TV üzerindeki tuş takımından “P+” tuşuna, kod yükleme işleminin başladığını görene
kadar basılı tutunuz.
Adım 5:
Yazılım eğer sorunsuz yüklenirse, TV kendiliğinden yeni yazılım ile açılacaktır.
Adım 6:
USB’yi çıkarmak için ise TV'yi kapatınız.
Download

TV Yazılımının Yüklenmesi