İŞ GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILIYOR
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hızla artan inşaat çalışmalarında dikkat edilmeyen iş güvenlik kuralları birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor.
Yüksek binaların dış cepe yapımlarında kullanılan ahşap iskeleler ve çalışan inşaat işçileri için alınmayan önlemler ağır yaralanmalara ve ölümlere ortam hazırlıyor.
İş güvenlik kurallarına uyulmamaktan dolayı kaynaklanan sakatlanmalar ve ölüm olayları en çok inşaat ve maden sektöründe gün yüzüne çıkıyor. İş güvenlik kurallarına
uymayan iş verenlerin ve iş güvenliği olmadan çalışan işçilerin karşılaşacağı tehlikeleri ve alınması gereken önlemleri, FER İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Genel Koordinatör
İsmail Gökoğlu değerlendirdi.
BİLİNÇLİ İŞ VEREN ŞART
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin temelinde bilinçli işverenin yer aldığını söyleyen Gökova, “İşverenle birlikte projelerin devam ettiği şantiyelerde görevlendirilen
mühendis, koordinatör ve şef niteliğindeki yöneticilerin işverenin isg politikalarını projelere doğru bir şekilde yansıtması iş güvenliğinde vazgeçilmez durumlardan bir
tanesidir. Önlemlerin proje tamamlanma süreleri ve proje sonu mali getirilerden çok daha arka planda tutulduğu bir dönemde yaşıyoruz. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu doğrultusunda işyerlerinde bir çok iş sağlığı ve güvenliği hizmetkârları görevlendirilmiş ve dokümantasyon anlamında gereklilikler yerine getirilmeye başlanmışsa da
şantiyelerde henüz uygulama ve görsel anlamda iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız” dedi.
ENÇOK ÖLÜMLER VE KAZALAR İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
İşçi yaralanmalarının ve ölümlü iş kazalarının önemli bir kısmının inşaat iskelelerinden kaynaklandığını ve iskele montajında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayan
Gökoğlu, “Proje sahalarında işçinin düşmesi, malzemelerin işçilerin ya da proje harici insanların üzerine düşmesi, çarpma, uzuv sıkışması, kesilme, kazı göçükleri, yapıların
çökmesi, elektrik kazaları, makine ve kullanılan ekipmanlardan kaynaklı kazalar, patlayıcı malzeme kullanımı esnasında meydana gelen kazalar gibi bir çok iş kazasıyla
karşılaşılan inşaat sektöründe özellikle iskele süreçlerinde ölümlü iş kazaları bizleri karşılayabilmektedir. Kullanılan iskelelerin yapısal uygunluğu, iskele montajı ve demontajı
esnasında kullanılan metotların uygunsuzluğu ve kontrollerin eksikliği 6331 Sayısı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ‘önleyici’ niteliğini devre dışı bırakmaktadır” ifadelerine yer
verdi.
10 YAŞAM KURALI
Sektörel kazaların önüne geçebilmek için alınan 10 altın öneriyi açıklayan İş Güvenlik Uzmanı İsmail Gökoğlu, işçilerin ve iş verenlerin dikkat etmesi gereken hususları şu
şekilde sıraladı: “Yetkili iş güvenliği profesyonellerinden projelendirme aşamasında hizmet alınmalı. Çalışan sirkülasyonunu azaltıcı uygulamalar yapınız nitekim, kalifiye
personel riski azaltıcı bir etmendir. Kişisel koruyucu malzemeleri standartlarına uygun seçiniz ve kullandırınız, kullanmayan personel için yazılı kayıtlar tutulmalıdır. Proje
süresi boyunca eğitimlerin verilmesi için ‘zaman’, ‘mekan’, ‘araç’ giderlerinizi proje bütçesine dahil edilmeli. Hizmet aldığınız iş sağlığı ve güvenliği personellerine mutlaka
refakat edilmeli ya da refakatçi atanmalı. Kullanılan malzemelerin sadece maliyet boyutunda değil iş güvenliği kapsamında uygunluğu göz önünde bulundurularak satın
alınmalı. Projeleri halka açık alanlara yakın konumlandırılacaksa halkın zarar görmemesi adına önlemlerinin önceden alınması gerekiyor.
Çalıştırılacak personelin sağlık açısından tam anlamıyla uygun olduğunu iş öncesinde resmi raporlarla ispatlanmalı. Çalışanların dinlenme sürelerini projelendirme
aşamasında belirlenmeli. Şantiye ve proje sahası tertip ve düzenine özen gösterilmeli, nitekim uygun olmayan fiziki koşullar tehlikeli hareketlere sebep olabilir.”
Download

İŞ GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILIYOR