www.sehirhatlari.com.tr
T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Şehir Hatları’na Ait Araç ve Mekanlarda Video/Fotoğraf Çekimleri veya
Etkinlikler için Başvuru Formu
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi
Mesleği (Yapımcı/Gazeteci/Araştırmacı/Öğrenci vb.)
Firma/Kurum Adı
Telefon Numarası
E-posta Adresi
Çekim/Etkinlik Türü (Film/Video/Fotoğraf)
Tahsis Talebi
T.C. Kimlik Numarası
(Mekan/Gemi/İskele/ vb.)
Proje Adı
Projenin Kısa Özeti
Çekim/Tahsis için Öngörülen Tarih
Çalışmanın Süresi/Saati
Film/Video/Fotoğrafın Yayınlanacağı
TV/Yayın Adı
AÇIKLAMA:
1- Çekim/Etkinlik talebi Şehr Hatları Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.
2- İdare film/video/fotoğraf çekim/etkinlik isteğine izin verip vermemekte serbesttir.
3- İzin verilen mekanların/gemilerin/iskelelerin dışında çekim/etkinlik yapmak yasaktır.
4- İstekliler, idareden aldığı izin formunu görevli personele göstermek zorundadır. Onaylı izin formunu
gösteremeyenler film/video/fotoğraf çekim/etkinlik alanına alınmazlar.
5- Film/video/fotoğraf çekim/etkinlik senaryosu/içerik programı bu forma eklenerek birlikte verilecektir.
6- Çekilen film/video/fotoğraflara ait 1 adet CD örneğinin Şehir Hatları A.Ş.’ ye teslim edilmesi gerekmektedir.
7- Bu film/video/fotoğraf çekim/etkinlik izni …. /…. / 2015 - …. /.... / 2015 tarihleri arasında/tarihinde
geçerlidir.
Yukarıda belirtilen açıklamaları okudum, verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve yönerge hükümlerine
göre hareket edeceğimi taahhüt ederim.
Adres:
…………………………
…………………………
… /… / 2015
……………...
Faks:
İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SAN. ve TİC. AŞ.
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
:
:
:
:
Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No:1 - 4 , ( Haliç Tersanesi ) Kasımpaşa , Beyoğlu / İSTANBUL
(0212) 313 80 00 ( pbx )
(0212) 253 94 75
[email protected]
Download

Microsoft Word - film_cekim_izin belgesi.doc